M.İhsan Arslan Vakfı Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs

Her yıl olduğu gibi M. İHSANARSLAN Vakfı başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine yeni Eğitim ve Öğretim yılında da karşılıksız burs verecektir.

M. İHSAN ARSLAN Vakfı
2018-2019 BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru:

Burs başvurularımız 14 Eylül 2018 tarihine kadar kabul edilecek olup Burs Başvuru Formu www.ihsanarslanvakfi.org adresimizden temin edilecektir. Başvuru yapacak öğrenciler Burs Başvuru Formunu, istenen belgelerle birlikte vakıf adresimize elden teslim edebilirler veya posta yoluyla gönderebilirler. Belirtilen süre içerisinde vakfımıza eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılan başvurular Vakıf Mütevelli Heyetimiz tarafından değerlendirilecektir. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında burs verilecek öğrenciler bu süreçte Mütevelli Heyetimizce belirlenip internet sitemizde duyurulacaktır.

Yeni Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Burs Başvuru Formu (Başvuru Formu sitemizden indirilecek, bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınacak ve resim yapıştırılarak istenen diğer belgelerle birlikte vakfımıza elden teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir.)
Nüfus cüzdan fotokopisi
Nüfus kayıt örneği (Vukuatlı)
Öğrenci belgesi
Transkript (Hazırlık ve 1.sınıf öğrencileri hariç)
Aile gelir durumunu gösteren belgeler
Türkiye İş Bankası hesap numarası
Herhangi bir gelirinin olmadığını belirten belge(SGK’dan alınacaktır-Lisansüstü öğrencileri için)
Adli sicil kaydı (Sabıka kaydı)
Burs Yenileme:

Vakfımızdan geçmiş dönemde (2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında) burs alan öğrencilerin tekrar burs alabilmeleri için alttan derslerinin olmadığına dair 1-transkrip, 2-öğrenci belgesi, 3-adli sicil kaydı belgesi ile birlikte belirtilen süre içerisinde vakfımıza elden veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında burs verilmeyecektir.

M. İHSAN ARSLAN Vakfı Bursları:

Burslarımız 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi boyunca verilir. Lisans öğrencilerinin aylık burs miktarı 150 TL, Lisansüstü öğrencilerinin aylık burs miktarı 200 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Uyarılar:

Eklenecek belgelerin eksik olması, imzalanmaması, başvuru formuna fotoğraf yapıştırılmaması, başvuru formunun yanlış doldurulması veya hatalı beyanda bulunulması, soruların boş bırakılması, sorulara net ve açık bir dille cevap verilmemesi elenme nedeni sayılacaktır.

Bursiyerlerimizle yazışmalar ve vakfımızla ilgili duyurular öncelikle e-posta adresinden yapılacağından başvurularda e-posta adresinin verilmesi zorunludur.

2017-2018 Öğretim Yılında (geçen yıl) Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrencilerimizden alttan dersi olan veya zayıfı olanların bursu kesilecektir.

M. İHSAN ARSLAN Vakfı bursunun amacı başarılı öğrencilere karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına yardımcı olmaktır. 1995 yılında kurulan Vakfı’mız bugüne kadar yardıma muhtaç binlerce öğrenciye burs vermiş olup, bundan sonra da vermeye devam edecektir.

Tüm öğrencilerimize 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında başarılar dileriz.

M. İhsan ARSLAN
Mütevelli Heyet Başkanı
http://ihsanarslanvakfi.org

Başvuru Formu :

Bizden Size Çağrı

Bu vakfı 1995 yılında kurduk. Toplumumuzun sağlık, eğitim ve sosyal yardımlaşma alanlarında daha çok hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunun farkındaydık.

Bu ülkede çalışıp kazanan ve burada yaşıyor olmaktan mutlu olan insanların, diğer insanların mutluluğu yanında mutsuzluğunu da paylaşmak zorunda olduklarının bilincinde idik. Yani fakirlerin zenginler üzerinde hakları olduğuna inanıyorduk. Bu gün de öyle olduğuna inanıyoruz…

Bu güne kadar (bir iki istisna hariç) sadece ailemizin imkanları ile:

▶ Okullar inşa ettik (24 derslik bir okul ve görme özürlüler okulu).

▶ Geçtiğimiz yıl 380 öğrenci olmak üzere her yıl öğrencilere burs verdik.

▶ Son sekiz yıl boyunca her Ramazan ayı süresince iftar yemeği verdik.

▶ Ramazan aylarında yardım paketleri dağıttık ve ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunduk.

▶ İmkanlarımız ölçüsünde başka ülkelere değişik vesilelerle kurbanlar gönderdik veya nakdi yardımlarda bulunduk.

Bu vesileyle, yapmamız gerekenden daha az yaptığımızı itiraf ederken, başkalarını teşvike ve belki bizim de hizmetlerimizin artmasına vesile olabilir ümidiyle hatırlatıyoruz…

Bu güzel ve hayırlı işi tek başımıza ve küçük çapta yapmanın doğru olmadığını farkettik. Paylaşarak ve dayanışmayı arttırarak daha büyük hizmetlerde bulunulabileceğini düşündük. Bu işi ciddiye alıp hizmeti profesyonelleştirirsek, yola çıkmış lokomotife daha çok vagon ilave edebileceğimize inandık.

SEDAV bağış yapacaklarla bağış kabul edeceklerin vakfı olacaktır. Bu vakfın kurucuları ve yöneticileri daha çok bağışlamaya ve daha çok hizmet etmeye taliptirler.

Bağışlarınızı istediğiniz kişilere veistediğiniz şekilde ulaştırmaktan onur duyacağız.

O halde gelin, sosyal hizmetlerimizi birleştirip bereketli kılalım.

Allah’a ve başka insanlara karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme mutluluğunu birlikte yaşayalım.

Ve bütün insanların refah ve mutluluğu için birlikte dua edelim.

M. İHSAN ARSLAN
Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı