LÜTFEN BENİ GÖR eTwinning projesi

Lütfen Beni Gör etwinning projesi olarak aşağıdaki amaçları kazandırmak için projemiz başlatıldı.

*Öğrencilerin, trafik işaret ve levhalarını tanıyabilme

*Okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken uymaları gereken trafik kurallarını uygulayabilme

*Geçiş üstünlüğü olan araçları tanıyabilme

*Emniyet kemeri kullanmanın önemini kavrayabilme

*Güvenli oyun alanlarını bilip buralarda oynama bilinci kazanabilme

*Araç içerisinde uyulması gereken kurallar uygulayabilme

*Okula geliş ve gidişte güvenli yolları kullanabilme

*Yaya olarak trafikte kurallara uyabilme

*Trafik kazalarından korunma yollarını kavrayabilme

*110-112-155 numaralarının hangi durumlarda kullanılacağını kavrayabilme

*Web araçlarını kullanabilme becerilerini geliştirebilme.

*Birlikte iş yapma, sorumluluk alma, yardımlaşma gibi becerileri geliştirebilme