Luna Yayınları 4. yılını öykü ve küçürek öykü yarışması

öykü yarışması
öykü yarışması

Luna Yayınları 4. yılını öykü ve küçürek öykü yarışması ile kutluyor.

Gizli kalmış, edebiyat dünyasında yeterince şans bulamamış öykü ve öykücülerimizi Türk Edebiyatı’na kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Yarışma başvuruları posta ya da e-posta yolu ile yapılabilir.

Yarışma Konusu: Serbest

Yarışma Ödülleri
İlk üçe giren ve mansiyon ödülü alan öyküler, Luna Yayınları tarafından kitaplaştırılacaktır.
Öyküsü kitapta yayımlanmaya hak kazanan her bir yazara, basılacak kitaptan 2’şer adet kitap hediye edilecektir.

Birincilik ödülü: 700 tl’lik kitap hediye çeki.
İkincilik ödülü: 500 tl’lik kitap hediye çeki.
Üçüncülük ödülü: 300 tl’lik kitap hediye çeki.
En az 5 adet mansiyon ödülü verilecektir.
“Mansiyon” ödülü kazananlara “Mansiyon Belgesi” verilecektir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2021

Yarışma sonuçları 1 Mart 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
-Luna Yayınları yazarları, çalışanları ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
-Katılımcılar en fazla 1 (bir) öykü ile yarışmaya katılabileceklerdir.
-Katılımcılar diledikleri takdirde “Küçürek Öykü” ile de yarışmaya katılabilirler.
-Yarışma için gönderilecek öykülerin daha önce başka bir mecrada ödül almamış ve herhangi bir kitapta yer almamış olması gerekmektedir.
-Yarışma için gönderilecek öykülerin aşağıda tarif edilen şekilde hazırlanması gerekmektedir:
Öyküler Word formatında, A4 ölçülerinde, Times New Roman fontu ile 12 punto yazılacak; 1,5 satır aralığı ve sayfanın dört bir tarafından da 2 cm kenar boşluğu bırakılacaktır. Öyküler en fazla 8 sayfa olacaktır.
-Gönderilecek olan Word dosyasının adı, “Öykü Adı-Yazar Adı” şeklinde yazılacaktır.
-Word dosyasının içinde yazarın adı-soyadı, öykünün adı, yazarın e-posta adresi ve telefon numaraları bulunacaktır. İsteğe bağlı olarak özgeçmiş gönderilebilir.
-Başvurular e-posta ya da posta yoluyla kabul edilecektir.

Diğer Hususlar
-Öykü içeriklerinde kullanılacak olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımı ve telif hakları ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
-Yarışma ile ilgili değişiklik yapma veya sonlandırma hakkı, internet sitesinden önceden duyurulmak kaydıyla Luna Yayınları’na aittir.
-Yarışma sonrası basılacak kitabın 1. baskısı 1000 adet yapılacak olup yazarlara ilk baskıda herhangi bir telif ödenmeyecektir. 1. baskı tükenene kadar öykülerin telif hakları Luna Yayınları’nda olacaktır.
-Yarışmanın sonucu Luna Yayınları’nın resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
-Şartnameye uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
-Yarışmaya başvuran katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Dosyaların Gönderileceği Posta Adresi: Luna Yayınları, Kültür Mahallesi, İçel Sokak, No: 13/4, 06420 Çankaya/Ankara

Posta yolu ile başvurmak isteyen katılımcıların, dosyalarını posta adresimize 3 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedir. Dileyen katılımcılar sadece e-posta yoluyla da başvuruda bulunabilirler.

Dosyaların Gönderileceği E-posta Adresi: yarisma@lunayayinlari.com