LÜKSEMBURG Yüksek Lisans Bursu

Yüksek Lisans Bursu Şartları:

    Fransızca, Almanca veya İngilizce dillerinden birini iyi derecede bilmesi gerekmektedir.
    Alan konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuruda bulunacak adayların hangi alanda burs almak istediklerine karar verirkenLüksemburg üniversitesine ait http://wwwen.uni.lu/ internet sitesini incelemeleri gerekmektedir.
    Burs kapsamında aylık  650 avro ödeme yapılacak, bursiyerler üniversite harçlarından muaf tutulacak ve öğrenci yurtlarından ücretsiz faydalanabileceklerdir. Ayrıca, Lüksemburg sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırabilmeleri için ülkeye gelmeden önce TRL-3 sağlık sigortası sertifikasını yanlarında götürmeleri gerekmektedir.
    Başvuru sırasında kullanılacak Fransızca, İngilizce ve Almanca dilinde olmayan belge ve diplomaların yeminli tercüman tarafından yukarıda belirtilen dillerde yapılmış onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Çevrimiçi Başvuru:

 

 

 

ÜLKE       VERİLEN BURSUN TÜRÜ   İLK BAŞVURU TARİHİ  SON BAŞVURU TARİHİ  MÜLAKAT TARİHİ

 

LÜKSEMBURG  2 adet Yüksek Lisans  14.05.2012  20.05.2012  24.05.2012

 

MÜLÂKAT GÜNÜ ELDEN TESLİM EDİLECEK BELGELER
a) Başvuru Formu (internet üzerinden  doldurulan başvuru formunun çıktısı)
b) Lisans Diplomasının onaylı örneği
c) Not döküm belgesi (Transkript)
d) 2 adet tavsiye mektubu (Üniversite öğrencileri eğitim gördükleri okullardaki öğretim görevlilerinden,   çalışanlar amirlerinden; olmak üzere alınmış imzalı ve orijinal)
e) Özgeçmiş (CV)
f) Dil sertifikası
g) Fotoğraf (3 adet)
* (a) bendinde belirtilen Başvuru Formu (Türkçe)’nun bir (1) örneği digmdb@meb.gov.tr adresine son başvuru tarihi dolmadan önce gönderilecektir. Diğer örneği (b,c,d,e,f,g) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte başvuru formunun da  gönderildiğine dair internet çıktısı mülâkat saatinde komisyona elden teslim edilecektir.
* (b,c,d,e,f,g) bentlerinde belirtilen belgeler  3’er nüsha halinde dosyalanmış olarak  hazırlanması gerekmektedir (fotokopi ile çoğaltılabilir)
* Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.

* Mülakat yeri : Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No:98 6. Kat A Blok

…Bakanlıklar-Kızılay/ANKARA 06648

* Mülakat saati : 09:00.

*Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında duyurulacaktır.