LÖSEMİNİN FARKINDAYIM

Lösemi Nedir?

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35’ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır.

Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Herhangi bir etkiyle damarlarımızda dolaşan kanın esas yapım yeri olan kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adını verdiğimiz olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana gelmektedir. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini tutmaktadır. Genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıklar lösemiye neden olmaktadır.

Her Şeyin Farkındayız, Löseminin de!

Lösemi, kanser gibi hastalıkların tedavisi uzun, dik ve engebeli bir yolculuktur. Çocuklarımız ve aileleri için bu yol karanlıkta başlar. Ama pek çoğunun yolu aydınlanır. Minik, cesur yüreklerin bu zorlu savaşı tek başlarına kazanmaları elbette imkansızdır. Bu zorlu savaşta yalnız kalmadıkları sürece onlar korkularını yenebilir ve başaracaklarına inanabilirler.

Ve Biz…

Öğrencilerin hem okul arkadaşlarıyla, hem de aileleriyle çalışmalarını paylaşarak, kendilerine olan güven duygularını geliştirmeleri, lösemi hakkında ve kemik iliği nakli, LÖSEV, gönüllü donör olma gibi konularda farkındalık oluşturma, LÖSEV için bağış toplama ve LÖSEV için gönüllü çalışan bir kitle oluşturmak ve en önemlisi uygun donör bekleyen küçük yüreklere ve ailelerine umut ışığı olabilme amacıyla çıktığımız bu yolda Okyanus Kolejleri olarak en büyük destekçileri olacağız.

https://www.okyanuskoleji.k12.tr/duyuru/hashtagloseminin-farkindayim-21894/