LOGO YARIŞMASI

 EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LOGO YARIŞMASI

Yarışma Teması: “Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçin Logo Tasarımı”

Yarışma Amacı: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin kurumsal yapısında kullanılmak üzere kurum logosunun güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.  Bu sebeple, fakültenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması amacına yönelik olarak, çalışma konularını tanıtıcı, anlaşılabilir, özgün, estetik ve akılda kalıcı bir logoyu belirlemek üzere  Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi logo tasarım yarışması düzenlemektedir.

Yarışma Takvimi:
Başvuru tarihleri: 16 Ocak 2012 – 29 Şubat 2012
Jüri değerlendirme tarihleri: 29 Şubat 2012 – 10 Mart 2012
Sonuçların açıklanma tarihi: 12 Mart 2012
Ödül Töreni: 15 Mart 2012

Katılım Koşulları: Yarışma, 18 yaşını doldurmuş, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcılarına açıktır. Birden fazla kişinin ortak bir tasarımla yarışmaya katılması halinde tasarım sahiplerinin her birinin şartnamede belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, en fazla 3 tasarımla yarışmaya katılabilirler. Tasarımların büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Yarışmaya sunulan tasarımların, Türk Patent Enstitüsünce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:
Sadece iadeli-taahhütlü posta yada kargo yoluyla gönderilebilecektir.

Adres:
Su Ürünleri Fakültesi Logo Yarışması
EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Sekreterliği
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 35100 Bornova/İZMİR TÜRKİYE

E-posta Adresi: [email protected]

Yarışma Jürisi:
 

Prof.Dr. Zafer Özden, EÜ İletişim Fakültesi
Prof.Dr. Yakup Öztuna, Dokuz Eylül Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof.Dr. Adnan Tokaç, EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Özdemir Egemen, EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Semra Cirik, EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Prof.Dr. Zafer Tosunoğlu, EÜ Su Ürünleri Fakültesi
Doç.Dr. Merih Tekin Bender, E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Dizar Ercivan Zencirci, E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Nedim Sönmez, 50. Yıl Köşkü Koordinatörü

 

Ödüller:
– Birincilik ödülü: 4.000TL Para Ödülü
– İkincilik Ödülü: 2.000TL Para Ödülü
– Üçüncülük Ödülü: 1.000TL Para Ödülü
– 3 adet Mansiyon

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı

Ayrıntılı bilgi için: http://egefish.ege.edu.tr/logo/