Logo ve Slogan Yarışması

DARICA FARUK YALÇIN HAYVANLAR ALEMİ VE BOTANİK BAHÇESİ İLE İLGİLİ

LOGO VE SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI TALEP EDEN KURUM / BİRİM
Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi

YARIŞMANIN ADI
Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi’nin Yeni Logosu Ve Sloganı Ne Olsun? Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU
Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi

YARIŞMANIN AMACI
İlimiz resmi ve özel ortaöğretim okulları 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimizin doğanın ve çevrenin korunması, hayvan ve bitki sevgisi ile bilgilendirmenin ve farkındalığın artırılması ve bu çerçevede öğrencilerimizin grafik, resim, çizim yetenekleriyle bu farkındalığın ve sevginin birleştirilmesi.

TÜRÜ
Logo ve slogan

HEDEF KİTLE
İlimiz resmi ve özel ortaöğretim okulları 9, 10, 11. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
3 Ocak 2011: Yarışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.

10 Ocak 2011: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul müdürlüklerine duyurulması.

14 Şubat 2011– 25 Şubat 2011: Okullardaki başvuruların değerlendirilmesi ve seçilen ilk on eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi.

28 Şubat – 11 Mart 2011: İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde değerlendirme yapılması ve seçilen ilk on eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümü’ne gönderilmesi.

18 Mart- 1 Nisan 2011: İl Milli Eğitim Kültür Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi güzel sanatlar bölümü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirme yapılması ve sonuçların bildirilmesi.

7 Nisan 2011 : Dereceye giren öğrencilerin basın duyurusu ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesinde açıklanması.

KATILIM KOŞULLARI
İstanbul dâhilindeki resmi ve özel ortaöğretim okulları 9, 10, 11. sınıf öğrencisi olmak. Son katılım tarihi 14 şubat 2011

Çizim kağıdı olarak A3 kullanılacaktır. Çizim kalemi olarak istenilen herhangi bir kalem seçilebilir.

İlk on eser Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından değerlendirilecek ve logo oluşturma disiplini içerisinde parkın bundan sonraki logosu ve sloganı ilk on eserin esinlendiği olgu çerçevesinde oluşturulacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
LOGO: Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi’ni niteleyecek.

SLOGAN: Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi’ni ile doğa ve çevrenin korunması ile ilgili olacak.

Faruk Yalçın Zoo ismi logoda geçecektir

Logo ve slogan birlikte önerilmelidir, biri eksik olursa yarışmacı değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Logo ve slogan yaratılırken dikkat edilebilecek hususlar :

Burası hem hayvanların olduğu hem de bitkilerin olduğu bir yerdir.

Doğa ve Çevre Koruma amacımızdır.

Özellikle enderleşen hayvan ve bitki türlerini koruma ve çoğaltma amacımızdır.

Doğa ve Çevre koruma konusunda okul çağındaki öğrencileri bilgilendirmek amacımızdır.

Doğa ve Çevre Koruma konusunda, hayvanlar ve bitkiler konusunda bilimsel araştırmalarda, ilgili vakıf, dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda katkılar sağlamak amacımızdır.

Darıca gibi temiz bir havaya sahip, yeşile sahip çıkan bir ilçede bizi ziyarete gelen herkesi memnun ve mutlu kılmak ve bir nebze olsun bilgilendirmek amacımızdır.

Katılımcıların tamamen kendi yaptıkları logo ve sloganlar değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Yarışmayla ilgili şartlar www.farukyalcinzoo.com adresinde yayınlanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eserlerin arka yüzünün sol alt köşesine öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, okulu, açık adresi, okul ve ev telefonları yazılacaktır.

JÜRİ
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce oluşturulacaktır.

ÖDÜLLER
İlk 10 öğrenciye parktan sınırsız girişli yıllık aile üyeliği

Sonraki 20 öğrenciye yanında bir kardeşi/arkadaşı ile parktan sınırsız girişli yıllık bireysel öğrenci üyeliği

Bir sonraki 30 öğrenciye sınırsız girişli yıllık bireysel öğrenci üyeliği

Seçilen ilk 30 eser 2011-2012 öğretim yılına kadar parkta sergilenecektir.