“Little Authors Are At Work: Küçük Yazarlar İş Başında” etwinning project

Little Authors Are At Work “Küçük Yazarlar İş Başında” projesi öğrencilerimizin öğrendiği bilgileri eğlenceli web 2.0 araçlarıyla hem hikayeye çevirmesi hem de öğrendikleri ile ilgili oyunlar oynayıp eğlenceli etkinlikler yapmasını içermektedir. Projemizin amaçları dijital okur yazarlığın yanında hikaye ve şiir yazabilmek, doğa sevgisini ve bilincini aşılamak, merak güdüsünü beslemek, yaşadığı ülkeyi tanıması ve uzayı öğrenmesi gibi konuların ele alınmasıdır. Projemizde birçok farklı web 2.0 aracı kullanılmıştır. Öğrencilerimizin öz güveni ve öz saygısını geliştirmesi de yeniliklere açık ve sosyal sorumluluk sahibi birer bireyler olması da hedeflerimizdendir. Bütün konularımıza uygun etkinliklerimiz müfredata uygun bir şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrenen, araştırırken eğlenen, yazarken düşünen, düşünürken yazan bireyler olması amaçlanmıştır. Küçük Yazarlar İş Başında projesiyle öğrenci ve velilerimizin eTwinning platformunda aktif olarak görev almaları sağlanmıştır. Bu proje 10 Türk, 1 yabancı ortak ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Etkinliklerimiz, MEB müfredatına uygundur.