LİSELİLER TASARIM YARIŞMASI TOBB ETÜ

Yarışmaya Katılma Koşulları

1.Yarışma Türkiye’de okumakta olan tüm lise öğrencilerine (kişisel ve/veya grup olarak) açıktır.
2.Grup olarak katılımda, ödül alınması halinde tek ödül verilir.
3.Tasarımlar özgün olmalı, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır.
4.Tasarımın benzer ya da alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde verilen ödül ve derece geri alınır.
5.Yarışmaya jüri üyelerinin ve TOBB ETÜ çalışanlarının birinci dereceden yakınları katılamazlar.
6. Katılımları ve derece almaları halinde verilen ödül ve dereceleri geri alınır.
7.Her yarışmacı her alanda en fazla üç tasarımla yarışmaya katılabilirler.
8.Yarışmacılar, 4 alanda da her bir tasarım için ayrı RUMUZ belirtmek zorundadırlar.
9.Teknik koşullara uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10.Ödül alan tasarımların tüm hakları TOBB – Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne aittir.
Yarışma Takvimi
•Son Katılım Tarihi: 13 Mayıs 2011 (17:30’a kadar)
•Jüri Değerlendirmesi: 16-17 Mayıs 2011
•Sonuçların Açıklanması: 18 Mayıs 2011  (www.gsf.etu.edu.tr adresinden)
•Ödül Töreni ve Sergi: 23 Mayıs 2011 (15:30) (TOBB – ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nde)

Ödüller
1.Birincilik Ödülü: IPAD
2.İkincilik Ödülü: IPHONE 3G-S
3.Üçüncülük Ödülü: IPOD

Tasarımların Teslimi, Yeri ve Tarihi
1.Katılımcılar, afişlerinin sağ üst köşesine, diğer tasarımların da uygun olan bir yerine, silinmeyecek bir kalemle 6 hanelik (sayısal veya sözel) rumuz yazmalıdır.
2.Başvuru Formu kapalı bir zarf içinde ve üzerine rumuz yazılarak çalışma ile birlikte gönderilmelidir.
3.Birden fazla tasarımla katılma durumunda ise, her tasarım için ayrı rumuz ve ayrı zarf hazırlanmalıdır.
4.Katılımcılar, (web sitesinden temin edilebilir) “Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurup başvuru sırasında imzalayarak teslim edilmelidir. Grup çalışmalarında ise, başvuru formu tüm üyeler tarafından imzalanmalıdır.
5.Tasarımlar 13 Mayıs 2011 (Saat 17:30’a kadar) TOBB- ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğine posta ile veya elden ulaştırılmalıdır.
6.Postadaki gecikme ve hasardan TOBB-ETÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sorumlu tutulamaz.
7.Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde, kimlik bilgi formu sahibini tanıtan isim, yazı ya da işaret bulunmayacaktır.

Teknik Koşullar

•Tüm kategorilerde teknik, malzeme ve renk serbesttir.
•Bilgisayar kullanımı serbesttir.
Birinci Kategori: 
1.Görsel İletişim Tasarımı “Geleceği Kurtarıyorum” konulu ve ölçüleri maksimum 50 x 70 cm olan afiş tasarımının 3 mm’lik mukavvaya yapıştırılması ve üzerinin saydam bir koruyucu ile kaplanması zorunludur.
2.Yarışmacılar, tasarımlarını tek veya seri poster olarak sunabilirler.
3.Tasarımlarda aranacak nitelikler;
1.Temayı tam olarak yansıtmak
2.Yaratıcılık değeri yüksek, farklı ve özgün tasarım özelliklerini taşımak,
3.Estetik değerlere  sahip olmak.
İkinci Kategori:
Endüstri Ürünleri Tasarımı  ” Geleceğin İletişim Aracı İletişim Aracı”  Kavramsal Tasarımı Yarışmacılardan gelecekte insan ilişkilerini ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını düşünerek bir iletişim aracının kavramsal tasarımını yapmaları beklenmektedir.

Teknik Koşullar:

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında;
Adaylar tasarımlarını veya tasarım fikirlerini en az iki, en çok üç A3 (210mm X 297mm) sayfa ile ifade edecek ve yarışma sekretaryasına elden veya posta yoluyla ulaştıracaktır.

Tasarımların ve fikirlerin anlatılması konusunda sınırlama yoktur. Tasarımlar serbest el çizim, bilgisayar modellemesi, maket fotoğrafı, vb gibi her türlü iki boyutlu gösterim ile ifade edilebilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Projenin Sunumu:

•Endüstri Ürünleri Tasarımı projeleri hazırlanırken, tasarımın ne işe yaradığının, görsel özelliklerinin ve tasarımı oluşturan malzemelerin açıklanmasına dikkat etmek gerekmektedir.
•Jüri değerlendirmesi yaratıcılık, özgünlük ve estetik kriterleri üzerinden yapılacaktır.
Üçüncü Kategori:
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı “Geleceğin Ofisi” Konulu proje yarışmasıdır. Yarışma kapsamında her katılımcı, tek kişinin kullanacağı geleceğin çalışma ofisini tasarlayacaktır.

Teknik Koşullar:

Her katılımcı kendisinin ön gördüğü yeni aktiviteleri tasarıma ekleyebilir. Tasarlanacak mekânda diğer mekânlara geçiş için bir kapı, doğal ışık için en az bir pencere bulunacaktır. Mekân sınırları katılımcıya bağlı olmak üzere kullanılabilecek en fazla alan 25 m² , en fazla yükseklik ise 4 m. olarak sınırlandırılacaktır. Oda içerisinde mekânsal farklılıklar yaratabilmek için kot farklılıkları kabul edilebilecektir.

Proje değerlendirmesi tasarlanan mekânın işlevsellik, yaratıcılık ve özgünlük bağlamında yapılacaktır.

İç Mimarlık Projesinin Sunumu:

Adaylar tasarımlarını  en az iki, en çok üç A3 (210mm X 297mm) sayfa ile ifade edecek ve yarışma sekretaryasına elden veya posta yoluyla ulaştıracaktır.   Tasarımlar, 2 boyutlu ve 3 boyutlu el çizimi, maket ve bilgisayar modeli olarak hazırlanabilir. Basılı çizimleri 1/20 ölçekte olması, bilgisayar çizimlerinin .dwg, .dxf, .3ds, .max, .jpg ve .pdf formatlarından birinde olması ve maketlerin fotoğraflarının gönderilmesi gereklidir.

basvuru_formu.doc