Liseliler Öykü Yazma Yarışması

Liseliler Yarışma
Liseliler Öykü Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Türkiye geneli lise öğrencilerine yönelik ödüllü “Teknoloji ve İnsan” konulu geleneksel öykü yazma yarışması başladı.

Yarışmanın Amacı: Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem
yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın konusu: “Teknoloji ve İnsan” olarak belirlenmiştir.
Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin teknoloji ile insan arasındaki güçlü ilişkinin farklı açılardan ele alınmasını ve gençlerimizin günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji hakkında bilinçlenmesini hedeflemektedir. Teknoloji ve dünya, geleceğin teknolojisi, teknolojik gelişmeler ve çevre, insansız teknoloji ve teknoloji olmadan insan, engelsiz hayat teknolojileri gibi başlıklar yarışmanın alt temalarıdır.

Kurullar:
Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya
Üniversitesi tarafından oluşturulur.
Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

Yarışmaya Katılım Koşulları: Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1)
başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır. “RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışma Takvimi

Okullardaki tüm öğrencilerin ‘Öykü Yazma’’ve ‘’Yarışma Kuralları’’ hakkında bilgilendirilmesi: 18.03.2022
Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi: 13.05.2022
Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi: 20.05.2022
Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi: 13.06.2022
Ödül Töreni: 23.06.2022

Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir
buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye
girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan
üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine
kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Bu ödül, yarışmaya katılan öğrencinin başvuru belgesinde beyan ettiği adrese kargo yolu ile gönderilecektir. Birinciye 2.000, ikinciye 1.500, üçüncüye 1.000 TL karşılığında banka hediye çeki verilecektir. Bu çek, ilgili banka gişelerinden nakden alınabilecektir.
Çek karşılığında alınan nakdi ödülün her türlü kullanım hakkı yarışmacıya aittir.

Diğer Hususlar:
• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif hakları eserin sahibine aittir. Yarışmaya katılan öğrencilerin izni doğrultusunda, eserlerin basılması, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi ve bu konudaki telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülür.
İlgili kanun kapsamında, yarışmacıların yazılı izinleri de alınarak ilgili kanunun 25. Maddesinde “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır.

• Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.

• Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.

• Covid-19 salgın koşulları nedeniyle ödül töreni çevrim içi yapılacaktır.

• Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler üniversite tarafından alınacaktır.

• Gönderimler elektronik posta ile [email protected] adresine veya kargo ile
Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420- Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir
adresine yapılabilir. Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek
gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Yarışma şartnamesine itirazlar Kapadokya Üniversitesine e-posta olarak
([email protected]) adresine, yarışma sonuçlarına itirazlar ise dereceye giren
yarışmacıların belirlenmesini takip eden 3 gün içerisinde ([email protected]) adresine eposta olarak yapılmalıdır.

• İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

Gönderimler elektronik posta ile [email protected] adresine veya kargo ile Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 – Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir adresine yapılabilir.

EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.
EK-2 Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Belgesi için tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

9 − 3 =