Liseliler Öykü Yarışması

Liseliler Öykü
Liseliler Öykü Yarışması

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümü tarafından düzenlenen Türkiye geneli lise öğrencilerine yönelik ödüllü “Gezegenin Geleceği: Kaygılar ve Umutlar” konulu geleneksel öykü yazma yarışması başvurularınızı bekliyor.

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin mevcut dünya düzeninin getirdiği kaygılara karşı farkındalıklarını artırarak hayal güçlerini zenginleştirmeyi ve kaygılar ile dolu bir dünyada da umudun yeşerebileceğini hatırlatmayı hedeflemektedir. Muhtemel kaygı senaryoları, iklim konusunu ele alan kurgular, alternatif tarih yazımı, kıyamet kurgusu, distopik dünyada umut ve ümitvar distopyalar gibi başlıklar yarışmanın alt temalarıdır.”

Liseliler Öykü Yarışması Şartnamesi

1. Şartnamenin Amacı: Bu şartname, ortaöğretim öğrencileri arasında Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Öykü Yazma Yarışması”nın yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Yarışmanın Amacı: Gençlerin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

3. Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Türkiye’de yarışma ile ilgilenen tüm lise düzeyindeki ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

4. Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi; genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

5. Yarışmanın konusu: “Gezegenin Geleceği: Kaygılar ve Umutlar” olarak belirlenmiştir.
Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin mevcut dünya düzeninin getirdiği kaygılara karşı farkındalıklarını artırarak hayal güçlerini zenginleştirmeyi ve kaygılar ile dolu bir dünyada da umudun yeşerebileceğini hatırlatmayı hedeflemektedir. Muhtemel kaygı senaryoları, iklim konusunu ele alan kurgular, alternatif tarih yazımı, kıyamet kurgusu, distopik dünyada umut ve ümitvar distopyalar gibi başlıklar yarışmanın alt temalarıdır.

6. Kurullar:
Seçici Kurul: Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.
Düzenleme Kurulu: Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından görevlendirilecek 3 öğretim elemanından oluşur.

7.Yarışmaya Katılım Koşulları: Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilir. Ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye iletilir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve eposta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır. “RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışma Ödülleri:
Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Birinciye 1.750, ikinciye 1.250, üçüncüye 750 TL karşılığı kitap vb. hediye çeki verilecektir. Ödüller, üniversitenin öz kaynakları ile karşılanacaktır.

8. Yarışmanın Takvimi:
S:NO. FAALİYETİN ADI TARİHİ
1 Okullardaki tüm öğrencilerin ‘Öykü Yazma’’ve ‘’Yarışma Kuralları’’ hakkında bilgilendirilmesi… 31.01.2021
2 Eserlerin Kapadokya Üniversitesine teslimi 30.04.2021
3 Eserlerin düzenlenerek Seçici Kurul Üyelerine teslimi 15.05.2021
4 Seçici Kurul Üyeleri tarafından dereceye girenlerin belirlenmesi 04.06.2021
5 Ödül Töreni 11.06.2021

9. Yarışmada Uyulacak Kurallar: Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır.

10. Değerlendirme: Seçici Kurul üyeleri aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye
girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan
üzerinden puanlanacaktır. Düzenleme kurulu tarafından ödül töreni düzenlenir.

11. Yarışma Ödülleri: Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Birinciye 1.750, ikinciye 1.250, üçüncüye 750 TL karşılığı kitap vb. hediye çeki verilecektir. Ödüller, üniversitenin öz kaynakları ile karşılanacaktır.

12. Diğer Hususlar:
• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.

• Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.

• Covid-19 salgını nedeniyle ödül töreni çevrim içi olarak yapılacaktır.

• Engelli bireylerin etkinliğe katılımıyla ilgili gerekli tedbirler üniversite tarafından alınacaktır.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.

• Yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi,
Kapadokya Üniversitesine aittir.

• İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayın.

EK-2 Aydınlatma Metni için tıklayın.

EK-3 Açık Rıza Onay Belgesi için tıklayın.

Posta Gönderim Adresi: Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi, 50420 – Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir

Kargo gönderimlerini, üniversitemizin anlaşmalı olduğu Aras ve Yurtiçi Kargo ile yapmanız gerekmektedir.