Liseliler Dikkat Devamsızlık Kuralları Değişti

meb
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son değişikliklerle birlikte liselerde devamsızlık kuralları değişti. Yeni düzenlemeyle birlikte, liselerde sınıf tekrarı uygulaması geri getirilirken, devamsızlık affı kaldırıldı.

Yeni dönem lise devamsızlık kuralları şu şekildedir:

  • Liselerde devamsızlık hakkı, özürsüz devamsızlık ve özürlü devamsızlık olmak üzere ikiye ayrılır.
  • Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür.
  • Özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür.
  • Öğrencilerin toplam devamsızlık süresi 30 günü geçmesi durumunda, sınıf tekrarı yapması gerekir.
  • Özürlü devamsızlık, doktor raporu veya veli izin belgesi ile belgelenebilir.
  • Özürsüz devamsızlık ise mazeretleri okul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edilir.

Sınıf tekrarı uygulamasının geri getirilmesi ile birlikte, 12. sınıfta devamsızlık yapan öğrenciler de sınıf tekrarı yapabilecek.

Devamsızlık affı ise kaldırıldığı için, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçen öğrenciler, sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak.

Yeni devamsızlık kurallarının, öğrencilerin okula devamını artırmaya ve eğitim kalitesini yükseltmeye yardımcı olması bekleniyor.