Liseliler Arası “Su Günü” Karikatür, Fotoğraf, Poster Yarışması

Bu yarışmayla ülkemizdeki bilim ve sanat eğitimini desteklemek, bu alanda yetenekli
öğrencileri hem bilimsel araştırmalara hem de sanata yöneltmeyi hedefliyoruz.
Öğrencilerimizin “Geleceğin Kültürlü İnsanları” olarak yetiştirilmesi amacıyla İstanbul
ilinde resmi ve özel okullarda, lise öğrencileri arasında “Su Günü’’ konulu poster,
fotoğraf ve karikatür alanlarında yarışma düzenlemektedir.

Öğrenciler bu alanda çalışmalarını yaparken hem suyun ve su kaynaklarının önemini
kavrayacak hem de disiplinler arası çalışma sürecine erken yaşlarda başlayıp, sanat ile
araştırma yapmanın keyfini tadarak kendileriyle yaşadıkları evreni çok yönlü ve farklı
bakış açılarıyla tanıma imkanı bulacaklardır.

MEF Lisesi Fen Bilimleri Bölümü, bu yıl İstanbul ili resmi ve özel liselere açık bir karikatür, fotoğraf, poster yarışması düzenlemektedir. Geleneksel hale getirilecek bu yarışmaya öğrenciler “Su Günü” karikatür, fotoğraf, poster çalışmaları ile katılabileceklerdir.

YARIŞMANIN KONUSU
Su ve su kaynaklarının öneminin bilim ve sanatla ilişkilendirilmesi

HEDEF KİTLE
İstanbul genelinde resmî ve özel lise (9-10-11-12) öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma (Posta yolu ile gönderilecek eserler bu tarihte MEF Okullarına ulaşmış olmalıdır.)
Ön seçici Kurulun (Ön Jüri) Eserleri Değerlendirmesi 15 Şubat-22 Mart 2019
Değerlendirme sonuçlarının web sitesi üzerinden duyurulması 22 Mart 2019 (Dünya Su Günü)
Seçici Kurulun (Jürinin) Dereceye Giren Eserleri Belirlemesi 22 Mart 2019 – 29 Mart 2019
Ödül Töreni 29 Mart 2019 Cuma – MEF Okulları

YARIŞMA ŞARTLARI
– Yarışma lise düzeyinde üç farklı kategoride; poster, fotoğraf ve karikatür olarak 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.
– Yarışmayla ilgili değerlendirme poster, fotoğraf ve karikatür kategorisi olmak üzere birbirinden ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
– Okullar yarışmaya her kategoride ve her kategoriden en fazla 3 eserle katılabilir.
– Yarışmaya katılacak eserler yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanmış olmalıdır.
Birden fazla kişi tarafından hazırlanmış çalışmalar yarışmaya katılamaz.
– Yarışmaya posta yolu ile katılan her eserin (poster ve karikatür) arkasına yarışmacıya ait aşağıdaki bilgileri içeren bilgi kartı yapıştırılmalıdır.
Adı / Soyadı:
Doğum Tarihi:
Okulu / Sınıfı:
Yarışma Kategorisi:
Danışman Öğretmeni:
Öğrenci İletişim Bilgileri (Telefon, E-posta):
Danışman Öğretmen İletişim Bilgileri (Telefon, E-posta):

Karikatür Kategorisi:
1. Karikatür boyutu en fazla A3 (42-29,7 cm.) olmalıdır. Daha büyük boyutlu çalışmalar kabul edilmeyecektir.
2. Karikatürler siyah/beyaz olabileceği gibi renkli de olabilir. Bilgisayarda renklendirilmiş karikatürler de kabul edilecektir.
3. Karikatürlerde “konuşma balonu” olmamalı ve yazı kullanılmamalıdır.
4. Çizere ait olmayan ve internet vb. kaynaklardan alınmış görseller kullanılmamalıdır.

Fotoğraf Kategorisi:
1. Yarışmada sadece dijital fotoğraflar değerlendirilecektir.
2. Sergilenecek fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde)
3. Eser Sahipleri tarafından MEF Lisesi Sekreterliğine teslim edilecektir.
4. Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
5. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır.
Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
6. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
7. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi:
– Dosyalar online (çevrimiçi) olarak sugunu@mef.k12.tr adresine gönderilecektir.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 13 karakteri geçmeyecektir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

Poster Kategorisi:
1. Poster 50×70 cm resim kağıtlarına yapılmalıdır. Ölçüye uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Çalışmanın etrafında ölçüye dahil 3 cm boşluk olmalıdır.
3. Çalışmalar paspartu yapılmadan ve herhangi bir yüzeye monte edilmeden gönderilecektir.
4. Posterler dikey olmalıdır.
5. Posterler tema dışında herhangi bir slogan içermemelidir.
6. Poster içeriği özgün olup herhangi bir alıntı içermemelidir.
7. Çalışmalarda, suluboya, ekolin, guaj boya, renkli keçeli kalemler, air-brush teknikleri kullanılabilir. Bunlar dışındaki her tür malzeme, bilgisayar programları, fotoğraf ve 3D nesnelerin kullanılması kabul edilmeyecektir.
8. Posterlerin ön yüzüne kesinlikle isim, imza dahil olmak üzere kişisel hiçbir bilgi yazılmamalıdır.
9. Posterler posta da zarar görme riskine karşı iki mukavva arasında, katlanmadan paketlenmeli veya rulo şeklindeki proje tüpleri içinde gönderilmelidir.
Yarışma gönderileri, sponsorumuz Yurtiçi Kargo aracılığıyla “327436486 MEF LİSESİ PROJE GÖNDERİLERİ” kodu belirtilerek şartnamede belirtilen adrese ücretsiz olarak gönderilebilecektir.
Yarışmaya gönderilen posterler ön eleme jürisi tarafından incelenecek ve ön eleme sonuçları www.mef.k12.tr adresinden ilan edilecektir.
– Jürinin kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez. Eser sahibi adli ve idari yargı yoluna müracaat haklarından vazgeçmiştir.
Yarışmaya gönderilen ve ön elemeyi geçen tüm eserler ödül töreni sırasında sergilenecektir.

ÖDÜLLER
Tüm kategorilerde 1., 2. ve 3.lük elde eden yarışmacılar plaket ve madalya
ile ödüllendirilecektir.
Ayrıca sergiye katılan her öğrenciye sponsorumuz MEF Üniversitesi tarafından
hazırlanmış eğitim çantası, her danışman öğretmene ise sponsorumuz Arıkanlı
Holding tarafından kartvizit/cüzdan hediye edilecektir.
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla
MEF Lisesi Su Günü Koleksiyonuna ait olacaktır.
Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Özel MEF Lisesi Su Günü
komisyonu tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Komisyon, ödüle değer bulunan
eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, sergileme, poster, katalog, broşür vb.
her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da
dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif
haklarına sahip olacaktır.

Özel MEF Lisesi
Dereboyu Cad. Leylak Sk. Ortaköy – Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon: 0 212 362 26 33 / 1230-1368
Faks: 0 212 287 79 11
www.mef.k12.tr