Liseliler Arası 24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye geneli resmî/özel tüm lise ve dengi okulların 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik, “24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları” düzenlenmektedir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI

GENEL BİLGİLER

1. Düzenleyen ve Katkı Sağlayan Kurumlar
24. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatının organizasyonu, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Matematik Topluluğu tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile düzenlenmekte ve “Antalya Matematik Olimpiyatı Düzenleme Kurulu” tarafından yürütülmektedir. Olimpiyat sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi ise Olimpiyat Jürisi tarafından yapılmaktadır.

2- Sınava Katılacak Sınıflar
Olimpiyat, Türkiye genelinde 9-uncu, 10-uncu ve 11-inci sınıf öğrencileri arasında yapılmaktadır. (Hazırlık sınıfları 9-uncu sınıf olarak başvurabilirler.)

3- Başvuru Tarihleri ve Başvuru Adresi
Başvurular 10- 19 Nisan 2019 tarihleri arasında, matolimp.akdeniz.edu.tr veya Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü internet sayfasından online olarak yapılacaktır.

4- Sınava Giriş Belgeleri
Başvuran öğrencilerin, yarışmaya alınacakları derslikleri ve numaraları, yarışmadan önce, 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde başvuran okulların ilgili öğretmenlerine, belirttikleri e-posta aracılığıyla iletilecektir. Bu nedenle, kayıt sırasında verilen eposta adresinin doğru ve kullanılır olması gerekmektedir.

5- Sınav Tarihi ve Ödül Töreni
Olimpiyat sınavı 28 Nisan 2019 Pazar günü, Saat 10.00’da test yöntemiyle Akdeniz Üniversitesi yerleşmesinde belirtilecek dersliklerde yapılacaktır. Ödül töreni, 29 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00 de Akdeniz Üniversitesinde yapılacaktır. Dereceye giren öğrencilere, olimpiyat madalyası, başarı belgesi verilecektir.

6. Soru Sayısı
Sınavda 25 soru ve 150 dk süre verilecektir. Sınavda TÜBİTAK lise olimpiyat sınavı müfredatına uygun şekilde sorular sorulmaktadır. Sınav sonuçlarına göre en yüksek puanı alan öğrenciler, jüri üyelerinin belirleyeceği sayı ve sınıf oranları dikkate alınarak ödüllendirilecektir.

6- Okul Kontenjanı
Olimpiyat sınavı başvurusunda her bir okula, toplam 10 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bireysel olarak başvurmak isteyenler, başvurularını okul idaresine onaylatarak, form üzerinde belirtilen adrese göndereceklerdir (Bireysel başvurular okullara ayrılan kontenjana dahildir).

7- Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler
Olimpiyata sadece son başvuru tarihine kadar başvuranlar alınacak olup; başvuru yapmadan yarışma günü gelen öğrenciler kesinlikle yarışmaya alınmayacaklardır. Yarışmaya girecek öğrencilerin yanlarında mutlaka fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

8- Başvuruda bulunduğu halde, yarışmaya girmeyenler herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Olimpiyatlarla ilgili duyurular, sonuçlar, örnek sorular http://matolimp.akdeniz.edu.tr adresinden öğrenilebilecektir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI
DÜZENLEME KURULU (2019)
Onursal Başkan
Prof. Dr. Mustafa Ünal (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
Düzenleme Kurulu Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet Aksoy (Fen Fakültesi Dekanı)
Koordinatörler
Prof Dr. İlham Aliyev (Fen Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı)
Prof Dr. Mustafa Özdemir (Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Mehmet Karakaş (Antalya Tl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)
Aynur TÎKER (Fen Fakültesi Sekreteri)
Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Güloğlu (Matematik Topluluğu Akademik Danışmanı) Web Sayfa, Duyuru ve İletişim Sorumlusu
Aysun Argun (Fen Fakültesi Dekan Özel Kalemi)
Araş. Gör. Naci Er (Doktora Öğrencisi)
Dr. Selen Özbek, (Matematikçi)
Nazife Toker (Fen Fakültesi)
İsmail Tüzün (Akd. Ün. Matematik Topluluğu Başkanı)
Düzenleme Kurulu Üyeleri :
Prof. Dr. Gabil Adilov (Eğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Alkan (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Prof. Dr. Yılmaz Şimşek (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Prof. Dr. Mehmet Cenkçi (Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Simten Bayrakçı (Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Melih Eryiğit (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Doç. Dr. Nesrin Tutaş (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Gültekin Soylu (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Doç. Dr. Mümin Can (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Doç. Dr. Sinem Sezer (Eğitim Fakültesi)
Doç.Dr. Şuayip Yüzbaşı (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Sevda Sezer (Eğitim Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dil (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Cihat Dağlı (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Füsun Yalçın (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Öğretim Üyesi Barış ÇOLAKOGLU
Doç. Dr. Gültekin Tmaztepe (Teknik Bilimler MYO)
Öğr. Gör. Haşan Özalp (Teknik Bilimler MYO)
Araş.Gör. Dr. Murat Karaçayır (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Araş.Gör. Naci Er (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Dr. Selen Özbek, (Matematikçi)
Araş.Gör. Nihal Gümüşbaş (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Araş.Gör. Çağla Sekin (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATI
SORU HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME JÜRİSİ (2019)
Olimpiyat Jürisi
Jüri Başkanı:
Prof. Dr. İlham Aliyev (Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkam) Jüri Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Mustafa Özdemir (Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Refail Alizade (İzmir Yaşar Üniversitesi)
Prof. Dr. Gabil Adilov (Eğitim Fakültesi)
Prof Dr. Mustafa Alkan (Fen Fakültesi)
Doç. Dr. Simten Bayrakçı (Fen Fakültesi)
Doç. Dr. Melih Eryiğit (Fen Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi Gültekin Soylu (Fen Fakültesi)
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dil (Fen Fakültesi)
Doç. Dr. Gültekin Tınaztepe (Teknik Bilimler M YO)
Dr. Öğretim Üyesi Barış ÇOLAKOGLU (Teknik Bilimler MYO) Araş. Gör. Dr. Murat Karaçayır (Fen Fakültesi Matematik Bölümü) Araş. Gör. Naci Er. (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)
Araş.Gör. Çağla Sekin (Fen Fakültesi Matematik Bölümü)