Liseli Gençlere Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması

Liseli Gençler Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması lise düzeyindeki öğrencilerimizi sosyal girişimcilik yolculuklarında heveslendirmek ve onları üniversite eğitimleri boyunca maddi olarak destekleyebilmek amacı ile her yıl düzenlenmektedir.

Gelen her bir başvurunun değerlendirilmesi, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından “Projenin hedef aldığı sosyal sorunun tespiti”, “Projenin misyonu ve stratejik planı”, “Projenin mevcut ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi”, “Projenin pazarlama planı”, “Projenin finansal planı”, “Proje sahibinin motivasyonu ve yeterliliği” ve “Projenin Sosyal Girişim Planı çerçevesinde yazılması” başlıklarında özgünlük, gerçekçilik ve uygulanabilirlik üzerinden yapılır.

İstanbul Okan Üniversitesinden
Birinciye %100
İkinciye + %50
Üçüncüye + %25

burs kazanma şansı!

Değişim odaklı bir sosyal girişimcilik fikri üret! ^ Sosyal girişim fikrini iş planı çerçevesinde hazırla! ^ İstanbul Okan Üniversitesi Liseli Gençler Sosyal Girişimcilik Proje Yarışması’na başvur!

Son Başvuru: 4 Mayıs 2020 Sonuçların Açıklanması: 18 Mayıs 2020 Ödül Töreni: 4 Haziran 2020
Başvuru: www.okan.edu.tr/okansgmyarisma
İletişim: 0216 677 16 30 / 2250 Mail: osgm@okan.edu.tr

LİSELERARASI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI İŞ PLANI TASLAĞI

Bölüm 1: İŞ TANIMI

 1. Ürün/Hizmet Tanımı
 2. Yapılması planlanan işin “Sosyal Amacı” (Ele aldığı Sosyal Problem ve Çözümü)
 3. Yapılması planlanan işin “Misyon,Vizyon ve Hedefleri” ( Misyon: Varoluş Amacı, Vizyon: Gelecekte Olması İstenen Durum ve Hedef: Belirlenen Misyon ve Vizyona Ulaşma Adımları)
 4. Beklenen Sosyal Etki Bölüm 2: PAZAR ANALİZİ
 5. Yapılması planlanan işin içinde yer aldığı endüstri/sektör
 6. Hedef Pazar (Yerel-Global Pazarlar ve Müşteri Tanımı)
 7. Mevcut ve Olası Rakipler Bölüm 3:ORGANİZASYON

Yapılması planlanan iş için ihtiyaç duyulan kaynaklar

 1. İnsan Kaynakları
 2. Finansal Kaynaklar
 3. Ekipman ve Yer
 4. Tedarikçiler
 5. İşbirlikleri (işletmeler,kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları…vs)

Bölüm 4:PAZARLAMA VE FİNANS STRATEJİSİ

 1. Fiyatlama Stratejisi
 2. Promosyon Stratejisi
 3. Mekan Stratejisi
 4. Ürün Stratejisi 5.Satış Kanalları
 5. Dağıtım Kanalları
 6. Yatırım İhtiyaçları ve Tahsilleri
 7. Masraflar
 8. Sabit masraflar
 9. İşletme masrafları

9.SWOT Analizi(İşletmenin Güçlü ve Zayıf Tarafları, İşletme için Oluşacak Tehdit ve Fırsatlar)

 • 1. , 2. Ve 3.’lük ödülü alan projelerin , bir sonraki yıl yapılacak olan yarışmanın duyurusu

için kullanım hakları Okan Üniversitesi’ne ve proje sahibine ait olacaktır. Okan Üniversitesi bu projeleri yeni yarışma duyurusu olarak ve Sosyal Girişimcilik proje sahibinin ismini yazmak koşuluyla kuruma ait katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap ve                       dergi gibi     basılı işlerle                      beraber web            ve         benzeri            sanal ortamlarda tanıtım      amaçlı

olarak kullanılabilecektir.

Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

KATILIM KOŞULLARI ve ŞARTLARI

 • Projenin Gönderimi: Yarışmacılar okan.edu.tr web sitesinde yayınlanan yarışma linkinden ulaşabilecekleri iş planı formatına uygun şekilde, en fazla 3000 kelimeden oluşan projelerini “katıl” butonunun tıklanmasının ardından çıkan formu eksiksiz dolduracak ve iş planları ile birlikte yollayacaklardır.
 • Yarışmaya sadece elektronik ortamdan projeler gönderilebilecektir.
 • Yarışmada dereceye girenlerden daha sonra proje sunumlarının orijinalleri istenecektir.
 • Yarışmacılar bu dökümandan ulaşılabilecek iş planı formatında hazırladıkları proje sunumlarını belirtilen web sitesine internetten yollayacaklar.
 • Proje sahipleri kullanılan bu projelere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul ederler.
 • Yarışma, tüm lise öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya; İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri ve seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.
 • Gönderilecek projeler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür projeler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gerekli görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.
 • İstanbul Okan Üniversitesi yarışmaya gönderilen projelerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Katılımcılar geliştirdikleri projelerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp sunum haline getirildiğini, hiçbir surette taklit edilmediğini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Proje gönderenler proje içerikleri fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda İstanbul Okan Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış projeler kabul edilmez. Ödül ve/veya sergileme almış bir projenin daha önce ödül aldığı veya bu projenin bir bölümünün yeniden şekillendirilecek yarışmaya gönderildiği tespit edildiğinde yarışmacının ödülü iptal edilir. Firmalar veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallarına aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda proje sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma yetkisine sahiptir. Değerlendirmeye alınmış hatta ödül kazanmış olsalar da şartname koşullarına uymayan projelerin derece ve ödülleri geçersiz kabul edilerek geri alınabilecektir. Bu durumda iptal edilen proje yerine başka bir proje değerlendirmeye alınmaz. O kategoride ödül verilmez.

Yarışmanın Öncelikli Amacı: -Ülkemizde ve dünyada her geçen yıl daha da büyüyüp gelişen sosyal girişimcilik kavramının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

-Sosyal girişimcilik konusuna öğrencilerin dikkatini çekmek ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunmak,

-Yeni ve hayata geçirilebilir sosyal girişimcilik örnekleri yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu Doğrultuda Yarışmaya Gönderilen Projenin Temel Amacı;

-Belirlediği sosyal sorunu piyasa mekanizmalarını kullanarak kar eden, sürdürülebilir olan bir işletme ile çözmeyi hedeflemesidir,

-Kullanılacak iş planı için öncelikli olarak işin içinde bulunacağı Pazar araştırmasının iyi yapılması, hedef kitlesi olan tüketicinin tanımlanması,

-İş planının açık, hedefine odaklanmış ve aydınlatıcı olması beklenmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme için göz önünde tutulacak kriterler

 1. Projenin hedef aldığı sosyal sorunun tespiti (%20)
 2. Projenin misyonu ve stratejik planı (%20)
 3. Projenin mevcut ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi (%10)
 4. Projenin pazarlama planı (%15)
 5. Projenin finansal planı (%15)
 6. Proje sahibinin motivasyonu ve yeterliliği (%10)
 7. Projenin sosyal girişim planı çerçevesinde yazılması (%10)

ÖDÜLLER

İstanbul Okan Üniversitesinden Birinciye %100 İkinciye +%50

Üçüncüye +%25 burs* kazanma şansı

*İşletme ve Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri (Psikoloji bölümü hariç), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler (Pilotaj bölümü hariç) Fakültelerinde geçerlidir.

Her yarışmacı yarışmaya toplamda en fazla 1 proje ile katılabilir.

 

YARIŞMA JÜRİSİ

Seçici Kurul Üyeleri:

 • Doç. Dr. Ezgi Yıldırım Saatçi-İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Öğretim Üyesi Ceyda Ovacı- İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Gör. Seda Celep- İstanbul Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

2-Ar. Gör. Ömer Özçam-İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi