Liseli Gençler Su Ödülü Yarışması

Liseli
Liseli Gençler

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin
belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençler
Su Ödülü Proje Yarışması düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek
amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel
hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile
ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre
meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası
bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin
yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.
Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında
Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır.
Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde
uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline
(konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik
sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları
yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi
hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir
teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans”
bölümünde belirtilmelidir.
Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan
projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.
Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki
yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden;
birinci seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması
gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu
hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5
satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası
dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil
20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında
elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre
hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2020, rapor başlığı,
isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları
içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan
kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.
Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması
gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir.
Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.
Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile
değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.
Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma
sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir:
Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir?
Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür?
Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır?
Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
Bir sorunla nasıl baş edildiği,
Bir sorunun nasıl çözüldüğü,
Verileri analiz etme becerisi,
Deneyler ya da araştırmalar,
Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma.

Yöntem
Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı?
Sorun iyi tanımlanmış mı?
Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış?
Çalışma, planlı yürütülmüş mü?
Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?

Konu Bilgisi
Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti,
Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı,
Referans listesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı?)
Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır?
Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?

Pratik Beceriler
Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi?
Ölçümleri öğrenci mi yaptı?
Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı?
Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı?
Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü?
Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?

Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde
sunabiliyor mu?
Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?
Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı?

ÖDÜLLER:
Ödül töreni, 2020 yılı Mayıs ayının son haftasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödüle layık görülen öğrenci ve bir
refakatçisinin(veli veya öğretmen) ulaşımları kendilerine ait olmak üzere Ankara’da
konaklaması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2.500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1.500 TL

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular aşağıda belirtilen adrese okul müdürü imzalı üst yazı ekinde 30 Nisan 2020
tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.
Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından www.dsi.gov.tr/tgso2020 linkine projeyi
İngilizce dilinde özetleyen 5 dakikalık bir video kaydı yüklenecektir.

ULUSLARARASI FİNAL:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışmasının birincisi 23-28 Ağustos 2020 tarihlerinde
İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamındaki
Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.
Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce
yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünce konaklama ve yeme-içmeleri Stockholm Su Enstitüsünce
sağlanacaktır.
Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e refakat edecektir.
Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam
heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile
ödüllendirilecektir. Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.
Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16, 06100; Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 454 50 80
FAKS: (312) 454 50 85
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr