Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

Kompozisyon Yarışması
Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

İyi ifade edilmemiş bilgi, edinilmemiş bilgi demektir, bilgi, bilgi olmaktan çıkar akıl karıştıran sözcükler olur, yazılı olarak iyi ifade edilmemiş düşünce ise var olmayan düşüncedir. Bilgilerin, düşüncelerin, yazılı olarak, kendi mantığı içersinde tutarlı bir biçimde ifade edebilme sanatı,en azından alışkanlıkları, kazanılmadığı sürece öğrenim ve eğitimin yararı sınırlı kalır. Orta öğrenimi güçlü olmayan bir ülkenin aydını kültür oluşturamaz. Attilâ İlhan’nın sağlam kültür derinliğindeki liseyi görmezlikten gelemeyiz.

Amacımız gençlerimizi buna özendirmek, bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamaktır. Bunun ayni zamanda gizli kalmış, özendirilmemiş yeteneklerinde fark edilmesine yol açacağı muhakkaktır. Attilâ İlhan yeteneklerinin ilk işaretini Karşıyaka Orta okulunda devlet eleme kompozisyon sınavında vermişti.

Lise son sınıfta ise, “…Cebbar oğlu Mehemmed / burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı / omuz vermiş bir ağaç gövdesine / usul usul türkü söylüyor…” dizelerinin sahibi olan Attilâ İlhan, bu dizelerin yer aldığı “Cebbaroğlu Mehemmed” şiiri ile bir yarışmada ikinci olarak edebiyat dünyasında adını duyurmuştu. Kültür dünyamıza bu yarışma ile giren ve adını duyuran Attilâ İlhan’ı bugün hala okuyor, eserlerinden kimi zaman haz alıyor kimi zaman da yepyeni fikirler öğreniyoruz.

13. ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konusu
“Bilgi, mutluluğa zarar verebilir mi?”
Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Katılım
– Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.

– Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)

– Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi ve Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni’ni eksiksiz olarak en geç 26 Şubat 2021 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile [email protected] adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya
da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)

– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.

– Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru epostasında gönderilmesi gerekmektedir.

– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir.
Katılım için gerekli belgelere bu şartnamenin alt kısmından ulaşabilirsiniz.

– E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu
şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

– Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Engelli bir öğrencinin finalist olması durumunda, şahsi yol ve otel konaklama masraflarına ek olarak bir refakatçisinin de yol ve otel konaklama giderleri vakfımız tarafından karşılanacaktır.

Başvuru E-posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler
Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”

Ön eleme ve Değerlendirme Süreci

– Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma2021.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.

– Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2021 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.

– Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.

– Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.

– Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna
düşürülecektir.

– Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.

– Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve yarisma2021.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 16 Nisan 2021 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da [email protected]ibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı
– Finale kalan 10 yarışmacı, şahsi yol (otobüs,tren – kara ulaşım ücretlerini aşmayacak şekilde uçak-) ve otel konaklama masrafları vakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Doç.Dr. Kutsal Doğan / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik/ve Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri önünde görüşmeye davet edilecektir. Mayıs 2021 dönemindeki pandemi
koşullarına göre, yarışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na danışılarak gerekli önlemler alınacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
– Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi
– Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği
– Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği
– Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek

Yarışmanın her aşamasında jüri kararları nihai olup, sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Ödüller
– Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL para ödülü verilecektir.
Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla yürütmektedir.

Yukarıda belirtilen katılım koşullarına uygun olarak yapılacak başvurular 7 Aralık 2020 tarihinde başlayarak 26 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilecek, jüri görüşmesi ve final 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlenecektir.

Not : Seçilen eserlerin kitap olarak basılıp dağıtılması söz konusu olduğu takdirde, yapılacak proje sözleşmelerinde yazarların telif hakları konusunda ailelerinden izin alınarak basım yapılabilecektir.

İletişim Bilgileri
İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu
Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2
Taksim Beyoğlu- İstanbul
Telefon: 0212 243 95 25
E-mail (sadece bilgi için): [email protected]
Eser Başvuru E-mail Adresi: [email protected]

Kompozisyon Yarışması
13.Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Katılım Formu

 

VELİ İZİN BELGESİ
VELİ İZİN BELGESİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fifteen − 4 =