Liselerarası Matematik Yarışması Başvuruları Başladı

Liselerarası Matematik Yarışması Başvuruları Başladı

ÖZEL ÇEVRE KOLEJİ LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI TALEP EDEN KURUM Özel Çevre Koleji

YARIŞMANIN ADI Çevre Koleji Liselerarası Matematik Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU 9-10-11.sınıf matematik ve geometri müfredatındaki konular

YARIŞMANIN AMACI Lise 9-10-11. sınıf öğrencilerinin matematiğe olan ilgilerini artırmak, bu alanda başarılı öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmektir.

TÜRÜ Matematik Yarışması

HEDEF KİTLE İstanbul ilindeki Lise 9-10 ve 11.sınıf Öğrencilerine yöneliktir.

YARIŞMA TAKVİMİ Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 29 Nisan 2011Yarışmanın Yapılacağı Tarih: 7 Mayıs 2011 Saat 10:00Ödül Töreninin Yapılacağı Tarih: 7 Mayıs 2011 Saat 14:00

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya lise 9, 10 ve 11.sınıf öğrencileri katılabilir.
Her okul her sınıf seviyesinde en fazla 5 öğrenci ile katılabilir.
Okul müdürlüğü tarafından onaylanmış başvuru formlarının son başvuru tarihi olan 29 Nisan 2011 saat 17:00’ye kadar e-posta yada faks yoluyla Çevre Koleji’ne iletilmiş olması gerekir. Formların müdür tarafından imzalanmış orijinalleri sınav günü Çevre Koleji’ne teslim edilmelidir.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanında resimli kimlik veya resimli öğrenci belgesi bulunmalıdır.
Yarışmacı öğrencilere kendi okuldan bir öğretmen eşlik eder.

YARIŞMA KOŞULLARI
Yarışma 3 kategoride yapılacaktır. Kategoriler; 9.sınıflar, 10.sınıflar ve 11.sınıflar.
Her kategoride 1.2. ve 3.cü seçilecektir.
Yarışma çoktan seçmeli 45 (30 Matematik ve 15 Geometri) sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 100 dakikadır.
Yarışma soruları 9-10-11.sınıf matematik ve geometri müfredatındaki konulardan ve sayısal yetenek sorularından oluşacaktır.
4 yanlış 1 doğru cevabı götürecektir.
Yarışma esnasında hesap makinesi, cep telefonu, cetvel, pergel vb. yardımcı araçlar bulundurulmayacaktır.
Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dk. içinde öğrencinin ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Yarışma soruları Özel Çevre Koleji Matematik Bölümü öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanacak ve değerlendirilecektir.
Özel Çevre Koleji öğrencileri yarışmaya katılmayacaklardır.
Yarışma sonuçları 7 Mayıs 2011 Saat 14:00’de yapılacak olan ödül töreninde açıklanacaktır.
Yarışma sonuçlarına itiraz, yarışma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren bir hafta içinde ilgili okul müdürü tarafından yazılı dilekçe ile Çevre Koleji okul müdürlüğüne yapılabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çevre KolejiTüccarbaşı Sok. No:4 Erenköy /İstanbulwww.cevrekoleji.k12.tr

Sorularınız İçin: A.Tuba Tekin (Lise Matematik Bölüm Başkanı)

Tel: 0 216 360 56 63 / 159

Faks: 0 216 360 54 81

Eposta: ttekin@cevrekoleji.k12.tr

JÜRİ Özel Çevre Koleji Matematik Bölümü öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik bir komisyon jüri olarak görev yapacaktır.
ÖDÜLLER
Her sınıf seviyesinde katılan öğrencilerinin puan ortalaması en yüksek olan okula yazıcı hediye edilecektir.
9.sınıflar Birincisi Okula Yazıcı

10.sınıflar Birincisi Okula Yazıcı

11.sınıflar Birincisi Okula Yazıcı

Aynı türden hediyeler bir okula bir kez verilecektir.

Her sınıf seviyesinde en yüksek puanı alarak 1.olan öğrencilere 1000TL para ödülü verilecektir.
9.sınıflar Birincisine 1000TL

10. sınıflar Birincisine 1000TL

11. sınıflar Birincisine 1000TL

Katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.