Liselerarası Matematik Geometri Fen Bilimleri Yarışması

Liselerarası Matematik-Geometri ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Bilgi Yarışması

Yarışmaya Kimler Katılabilir: Lise ve Dengi Okullar (Devlet ve Özel)

Yarışmanın içeriği ve Kuralları: Yarışma, eleme ve final olmak üzere düzenlenmiştir.

Yarışma günü yarışmacı öğrencilerin, liselerinin vermiş olduğu fotoğraflı ve onaylı öğrenci belgesini ve nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Yarışma günü takımların eleme turuna başlamadan 60 dakika önce yarışma yerlerinde hazır bulunmaları gereklidir.

Yarışmada sorular Matematik-Geometri ve Fen alanlarını içerecek şekilde bilgisayar ekranından yöneltilecektir ve bilgisayardan cevaplandırılacaktır.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSELERARASI BİLGİ YARIŞMASI TÜZÜĞÜ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

YARIŞMANIN ADI T.C.Maltepe Üniversitesi Liselerarası Matematik-Geometri ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) Bilgi Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

Matematik-Geometri ve Fen Bilimlerini öğrencilere sevdirmek; Bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak; Liselere ve öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak; Öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmek; Öğrencilerin ve Liselerin motivasyonunu arttırmak; Öğrencilerin kendilerini sınamalarına ortam hazırlamak;

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR Lise ve Dengi (Devlet ve Özel) bütün okullar.

YARIŞMANIN SON  BAŞVURU TARİHİ 21 Aralık 2012 Cuma akşamına 24:00 e kadar

YARIŞMA ELEME VE FİNAL TARİHLERİ Yarışma iki etaptan oluşacaktır. 07 Ocak 2013-  10 Ocak 2013 arası elemeler ve 11 Ocak 2013 Cuma günü saat:11:00 de final yapılacaktır.

YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya lise yönetiminin tayin ettiği üç öğrenciden oluşan takım katılır. Ayrıca lise yönetiminin görevlendirdiği bir öğretmen yarışmada gözetmen olarak bulunur. Tayin edilen öğrencilerin ve öğretmenin adları ekteki formda belirtilerek yarışma adresine gönderilir. Bir liseden sadece bir takım oluşturulabilir. Sorumlu öğretmeni olmayan ve öğrencisi eksik takım yarışmaya alınmaz. Yarışmaya 9. 10. 11. ve 12 sınıf öğrencileri yarışmacı olarak katılabilir. Yarışma 12. Sınıfın birinci döneminin sonuna kadar olan konuları kapsayacaktır.

YARIŞMANIN İÇERİĞİ VE KURALLARI

Yarışma, eleme ve final olmak üzere düzenlenmiştir. Yarışma günü yarışmacı öğrencilerin, liselerinin vermiş olduğu fotoğraflı ve onaylı öğrenci belgesini ve nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Yarışma günü takımların eleme turuna başlamadan 60 dakika önce yarışma yerlerinde hazır bulunmaları gereklidir. Yarışmada sorular bilgisayar ekranından yöneltilecektir ve bilgisayardan cevaplandırılacaktır. Eleme turları sonunda: 7 Ocak 2013 Pazartesi günü Anadolu Yakası’ndan elemelere katılan en yüksek puanı alan üç lise, 8 Ocak 2013 Salı günü Anadolu Yakası’ndan elemelere katılan en yüksek puanı alan üç lise, 9 Ocak 2013 Çarşamba günü Avrupa Yakası’ndan elemelere katılan en yüksek puanı alan üç lise, 10 Ocak 2013 Perşembe günü Avrupa Yakası’ndan elemelere katılan en yüksek puanı alan üç lise final turunda on iki takım olarak aynı anda yarışacaktır.

DUYURULAR

http://bilgiyarismasi.maltepe.edu.tr/   adlı internet web sayfasında katılım koşulları, yarışmanın içeriği, kuralları hakkında bilgiler sunulacaktır.   Yarışmaya kabul edilen liselerin adları yukarıda adı yazılı web sayfasındayayınlanacaktır.

ÖDÜLLER

Birinci takıma birincilik plaketi, birinci takımın her bir yarışmacı öğrencisine 1 Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %100 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir. İkinci takıma ikincilik plaketi, ikinci takımın her bir yarışmacı öğrencisine ½ Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %50 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir. Üçüncü takıma üçüncülük plaketi, üçüncü takımın her bir yarışmacı öğrencisine ¼ Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %25 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir. Final Turunda 4., 5., 6., 7., 8., 9., ve 10. sırayı alan liselerin her bir yarışmacı öğrencisine ¼ Cumhuriyet Altını verilecektir. Yarışmaya giren bütün yarışmacı öğrencilere katılım belgeleri verilecektir. Final töreninde yukarıdaki ödülleri kazanan takımlara ve yarışmacı öğrencilere kazandıkları ödüller takdim edilecektir.

 

Final ve Ödül Töreni:

11 Ocak 2013 Cuma saat:11.00.

Yarışmanın Amaçları

Matematik-Geometri ve Fen Bilimlerini öğrencilere sevdirmek;
Bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak;
Liselere ve öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak;
Öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmek;
Öğrencilerin ve Liselerin motivasyonunu arttırmak;
Öğrencilerin kendilerini sınamalarına ortam hazırlamak;

Ödüller

Birinci takıma birincilik plaketi, birinci takımın her bir yarışmacı öğrencisine 1 Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %100 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir.
İkinci takıma ikincilik plaketi, ikinci takımın her bir yarışmacı öğrencisine ½ Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %50 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir.
Üçüncü takıma üçüncülük plaketi, üçüncü takımın her bir yarışmacı öğrencisine ¼ Cumhuriyet Altını ve ÖSYM de tercih edip kazandıkları takdirde takımın her bir yarışmacısına %25 T.C.Maltepe Üniversitesi öğrenim bursu verilecektir.
Final Turunda 4., 5., 6., 7., 8., 9., ve 10. sırayı alan liselerin her bir yarışmacı öğrencisine ¼ Cumhuriyet Altını verilecektir.

Yarışmaya giren bütün yarışmacı öğrencilere katılım belgeleri verilecektir.

Final töreninde yukarıdaki ödülleri kazanan takımlara ve yarışmacı öğrencilere kazandıkları ödüller takdim edilecektir.

İletişim

Maltepe Üniversitesi Liseler arası Bilgi Yarışması Sekreterliği
Tel: (0216) 6261050/2205
e-posta: bilgiyarismasi2013@maltepe.edu.tr
Adres: T.C. Maltepe Üniversitesi Liseler arası Bilgi Yarışması Sekreterliği, Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe-İstanbul