Liselerarası Kimya Projeleri Yarışması

Ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya yönlendirmek ve gençlerin bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2011 Uluslararası Kimya Yılı Her yönüyle Kimya Sempozyumu kapsamında Liselerarası Bilimsel Proje Yarışması düzenlenmektedir.

Başvuru Koşulları:

Liselerarası Kimya Projeleri Yarışmasına ortaöğretim kurumlarında (lise ve dengi okullar) okumakta olan tüm öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla üç öğrenci tarafından hazırlanır.

Her proje için sadece bir danışman olabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.

Başvuru:

Proje başvuruları 2011 Uluslararası Kimya Yılı Her yönüyle Kimya Sempozyumu websitesinden online olarak yapılacaktır.

Yarışma Formatı ve Projelerin Değerlendirilmesi:

Liselerarası Kimya Projeleri Yarışması ilk aşama ve final olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşama için katılımcılar Proje Özetini (.doc, .docx ya da .pdf formatında) online olarak 10 Ekim 2011tarihine kadar göndermelidirler. Bu aşamada projeler, Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucu seçilen 20 proje takımı final aşaması için, 19-21 Ekim tarihleri arası 2011 Uluslararası Kimya Yılı Her yönüyle Kimya Sempozyumu kapsamında Ankara’da sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler projelerini jüriye sunacaklardır. Sunumlar poster ya da Power Point şeklinde hazırlanacaktır. Sergi sonunda projeler jüri tarafından tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda en iyi üç proje seçilip ödüllendirilecektir.

Önemli Tarihler:

Proje Özetlerinin gönderilmesi için son gün: 10 Ekim 2011
1. Aşama sonuçlarının açıklanması: 12 Ekim 2011
Final Elemeleri: 19-21 Ekim 2011, Ankara