LİSELER ARASI RESİM YARIŞMASI KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ve TASARIM FAKÜLTESİ
LİSELER ARASI RESİM YARIŞMASI
AMAÇ:
Liseler Arası Resim Yarışması, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmanın amacı, ülkemizin sanatçı olmayı hedefleyen gençlerini bir araya getirmek, sanatçı adaylarını üniversite ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile buluşturmak, ülkemizin sanatsal birikimine katkıda bulunacak gençleri keşfetmek ve sanat eğitimi almalarına destekte bulunmaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:
MADDE 1.
Liseleri Arası Resim Yarışması değerlendirmeleri 18 Mart – 22 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
MADDE 2.
Yarışmaya katılacak adayların resimleri, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünün oluşturacağı iki jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma sonunda 3 ödül ve her katılımcıya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.
MADDE 3.
Yarışmanın teması ‘’Serbest’’ olarak belirlenmiştir.
MADDE 4.
Teknik, kağıt ya da tuval üzeri, suluboya, guvaş, akrilik, yağlıboya, karakalem, desen olabilir.
MADDE 5.
Resimlerin kısa kenarları 50 santimetreden az, uzun kenarları ise 70 santimetreden daha fazla olmamalıdır.
MADDE 6.
Resimler düz kalıcı yüzey üzerine (kağıt, karton, tuval) yapılmış olmalıdır.
MADDE 7.
Yarışmaya baskı, dijital baskı, kolaj, fotoğraf kabul edilmeyecektir.
MADDE 8.
Her aday yarışamaya en fazla üç yapıt ile katılabilir.
MADDE 9.
Yarışmaya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyeleri, idari personeli ile jüri üyelerin birinci dereceden yakınları katılamaz.
MADDE 10.
Yarışmanın ödül töreni 26. 04. 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.
MADDE 11.
Ödül ve sergilenmeye değer görülen resimler 26.04–15.08.2013 tarihleri arasında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonlarında sergilenecektir.
MADDE 12.
Ödül alan yapıtlar ile sergilenen resimler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine ait olacak ve geri iade edilmeyecektir.

KATILIM ŞEKLİ VE ADRESİ:
MADDE 1.
Yarışmaya katılacak adaylar adresinden katılım formunu alarak dolduracaklar ve yapıtları ile birlikte okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
MADDE 2.
Resimlerin arkasında 5 rakamlı rumuz olacak ve ayrıca aynı rumuzu taşıyan kapalı bir zarf içerisinde adayın adı soyadı ve katıldığı lisenin adı ve adresi yazılı olacaktır.
MADDE 3.
Yarışmaya katılacak resimler en geç 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, Lise müdürlüklerine teslim edilecektir.
MADDE 4.
Lise müdürlüklerine teslim edilmiş resimler, ilgili jüri tarafından ön Değerlendirmeye alınacak ve 3 resim seçilecektir.
MADDE 5.
Ön Değerlendirmeden geçmiş ve seçilmiş 3 resim, okul müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2013 tarihine kadar İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine (İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26
34217 Bağcılar / İstanbul) gönderilecektir.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
Resimlerin değerlendirmesini Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Jürisi yapacaktır.

Ön Değerlendirme Jürisi:
18.03–03.04.2013 tarihleri arasında Ön Değerlendirme jürisi, Liselerde bir araya gelerek yarışmaya katılan tüm resimler içerisinden 1., 2. ve 3.’yü belirleyecektir. Ön değerlendirme jürisi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden iki öğretim üyesi ve Lisesinden bir resim öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşacaktır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden katılım sağlanamadığı takdirde jüri Okul idaresi tarafından belirlenen 3 branş öğretmeninden teşkil edilecektir.

Değerlendirme Jürisi:
22.04.2013 günü Değerlendirme jürisi toplanacak, yarışmaya katılan ve ön değerlendirmeden geçmiş resimler arasından ödüle değer olanları belirleyecektir. Değerlendirme jürisi 7 kişiden oluşacaktır.
Prof. Dr. Devrim ERBİL, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cevat DEMİR, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nurcan PERDAHCI, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ferhat SATICI, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hülya Ş.TOKSÖZ, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nedret YAŞAR, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü: I Mac Bilgisayar, katılım belgesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde %100 burs
2.lik Ödülü: I Pad, katılım belgesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde %100 burs,
3.lik Ödülü: Wacom/intuos 5, katılım belgesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde %100 burs.

YARIŞMA SONUÇLARI:
Yarışma sonuçları 24 Nisan 2013 tarihinde adresinde açıklanacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:
26 Nisan 2013 Cuma günü saat 14.00’te İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi salonlarında yapılacaktır. İlk üç dereceye giren öğrenciler, bu öğrencilerin okul müdürleri ve yarışma jürisinde yer alan bir resim öğretmenleri İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin misafiri olarak 2 gün İstanbul’da ağırlanacaklardır.

İLETİŞİM ADRESİ:
Başvuru ve İletişim Adresi:

Arş. Gör. Ahmet A. ATMACA
Arş. Gör. Öznur IŞIR
Arş. Gör. Zeynep GÜNGÖR
Arş. Gör. Orhan ERKAL
Tel: 0212 604 01 00
Fax: 0212 445 01 33

ORGANİZASYON ve DÜZENLEME KOMİTESİ:
Düzenleme ve Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN (Başkan)
Doç. Dr. Nurcan PERDAHCI
Yrd. Doç. Dr. Cemile TUNA
Yrd. Doç. Dr. Serdar YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Salih DENLİ
Yrd. Doç. Dr. Lütfiye BOZDAĞ