Liseler Arası Ödüllü Deneme Yarışması

Lise öğrencileri
Liseler Deneme Yarışması

Bana Düşlerinden Yaz… Liseler Arası Ödüllü Deneme Yarışması, “Rüya Anıdan Sayılır Mı?” düşüncesiyle liseli genç yetenekleri arıyor.

Anı dediğimiz nedir? Maddi dünyada yaşadıklarımız mıdır yoksa hayallerimiz, yaşamak istediklerimiz, gerçekliğin duvarlarını zorladığımız rüyalarımız mıdır? Gerçekliği büsbütün bırakıp olmak istediğimiz yerlere, olmak istediğimiz zamanlara ve olmak istediğimiz kişilerin yanına götürürse rüyalar bizi… “Rüya Anıdan Sayılmaz Mı?”

Heykeltıraş Ozan ÜNAL’ın “Rüya anıdan sayılır mı?” sözünün bize hissettirdikleri kısaca bunlar… Bu sözün sizlerde uyandırdığı hisleri ve düşünceleri merak ediyor, sizlerden bir deneme yazısı kaleme almanızı bekliyoruz.

LİSELER ARASI “BANA DÜŞLERİNDEN YAZ” DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Etkinliği Düzenleyen Kurum/Kuruluş: Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi

2. Etkinlik Türü: Deneme Yarışması

3. Etkinlik Konusu: Rüya Anıdan Sayılır mı?

Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Liseler Arası Ödüllü Deneme Yarışması, “Rüya Anıdan Sayılır Mı?”
düşüncesiyle liseli genç yetenekleri arıyor.

Anı dediğimiz nedir? Maddi dünyada yaşadıklarımız mıdır yoksa hayallerimiz, yaşamak istediklerimiz,
gerçekliğin duvarlarını zorladığımız rüyalarımız mıdır? Gerçekliği büsbütün bırakıp olmak istediğimiz
yerlere, olmak istediğimiz zamanlara ve olmak istediğimiz kişilerin yanına götürürse rüyalar bizi…

“Rüya Anıdan Sayılmaz Mı?”

“Rüya anıdan sayılır mı?” sözünün bize hissettirdikleri kısaca bunlar… Bu sözün öğrencilerde
uyandırdığı hisleri ve düşünceleri merak ediyor, öğrencilerden bir deneme yazısı kaleme almalarını
bekliyoruz.

4. Etkinliğin Amacı:
• Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak
• Öğrencilerin edebiyat alanındaki bilgi ve deneyimlerini arttırmak
• Öğrencileri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine katkı sağlamak
• Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmak

5. Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar: Türkiye Geneli

6. Davet Edilen Okullar (İl ve İlçe Adıyla Birlikte)
Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi

7. Genel Katılım ve Yarışma Şartları
• Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
• Deneme yazıları, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12
puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Denemeler en az 700 sözcük, en fazla
1500 sözcük olmalıdır.
• Deneme yazısının ilk sayfasının ortasına, denemenin adı ortalanarak yazılmalıdır.
• Deneme yazısının kaydedildiği word dosyasına; dosya adı olarak denemenin adı / yazarın adı soyadı
/ okulunun adı / okulun bulunduğu ilin adı mutlaka yazılmalıdır.
• Her yarışmacı yarışmaya tek bir deneme yazısıyla katılabilir.
• Her okul, yarışmaya en çok üç deneme yazısıyla katılabilir.
• Yarışmaya katılan eserlerin basın, yayın; sergileme vb. durumları eser sahibinin izni alındıktan sonra
Özel PEV Okulları Amiroğlu Fen Lisesi tarafından yapılabilir.
• Deneme yazıları, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
• Deneme yazılarının içeriği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli
Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen
hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
• Öğrenciler tarafından online başvuru formuna eklenen denemelerin telif hakları, deneme
sahiplerine aittir. Bu denemeler, seçici kurul üyeleri dışında herhangi bir şekilde üçüncü şahıslarla
paylaşılmayacak ve başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Ancak denemelerin elemeyi geçmesi
durumunda; 18 yaşını doldurmuş katılımcılar için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların ise
velisinin açık rızasıyla, Özel PEV Okulları Amiroğlu Fen Lisesi tarafından elektronik ortamda
paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin
izin verildiği kabul edilecektir.
• 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.

Başvuru
https://www.pevkolej.com/dosyalar/BanaDuslerindenYazDenemeYarismasiSartnamesi.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin