LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI  LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI
    11 – 12 – 13 Nisan 2012

TANITIM VE ŞARTNAME
 Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Gaziantep’teki öğrencilerin dikkatini sanatsal ve kültürel alanlara çekmek için birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerinden bir tanesi olan ve iki yıldır gerçekleştirdiği “GKV Liseler Arası Münazara Turnuvası” nın üçüncüsünü 11 – 12 – 13 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirecektir.
 
 Münazara, yaklaşık 200 yıllık tarihi olan bir düşünce ve iletişim faaliyeti; Harvard’dan Oxford’a, Sydney’den Moskova’ya dünyanın tüm büyük üniversitelerinde en entelektüel etkinlik olarak kabul görüyor. Bugün İngiltere Parlamentosunun yarısından fazlasının eski münazaracı olması; Oxford Münazara Kulübü üyeleri arasında 5 İngiliz Başbakanının çıkması, Bill Clinton, Tony Blair, Kofi Annan ve Oprah Winfrey gibi dünyanın saygın yöneticilerin okullarında münazara yapmış olmaları münazaranın kişisel ve toplumsal gelişim açısından yararlarının önemli bir göstergesidir.

 Ülkemizde “tartışmayı” bir fikir alış-verişi haline getirebilmek ve iletişim kültürünün oluşmasını sağlayabilmek adına “münazara” nın gençler ve öğrencilerimiz tarafından bilinmesi gerekmektedir. Münazara; genç nesillere, fikirlerini ifade etmeyi, karşısındakini dinlemeyi ve onun fikirlerine saygı duymayı öğretebilecek bir etkinliktir. Ayrıca Dil ve Anlatım Dersi müfredatında yer almaktadır.

 Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, yarışmanın ev sahipliğini gerçekleştirecektir ve katılımcı okulların koordinasyonunu sağlayacaktır. Yarışmaya Gaziantep’ten 20 lisenin katılımı kabul edilecektir. Gaziantep dışından liseler konuk takım olarak turnuvaya katılabileceklerdir.

KOORDİNASYON :
Detaylı bilgi, kayıtlar ve yarışma konuları ile ilgili sorumlu makam GKV ÖZEL OKULLARI LİSE MÜDÜRLÜĞÜ ve GKV TURNUVA KOORDİNASYON Kurulu’dur.   
 
YARIŞMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER :
• Yarışmaya her okuldan 4 öğrenci 1 öğretmen olmak üzere 5 katılımcı davet edilmektedir.
• Yemekler GKV tarafından okul yemekhanesinde karşılanacaktır.
• Yarışma esnasında yapılacak olan münazaralara, eleme turlarında yarışma ekibi              (4 öğrenci 1 öğretmen)  dışında izleyici kabul edilmeyecektir; final turlarında; aileler ve katılımcı okulların öğrencileri, öğretmenler ve okul yöneticileri katılabilecektir. Katılımcı okullara turnuva koordinasyon kurulu tarafından davet edebilecekleri izleyici sayılarını bildirecektir.
• Yarışmaya, başvuru sırası ve okulların il genelindeki dağılımı dikkate alınarak ilk 20 okul davet edilecektir.
• Yarışmacı okullara katılım belgesi, öğrencilere sertifika verilecektir.
• Yarışmaya son başvuru tarihi 01 Nisan 2012’dur.
• Başvurular www.gkv.k12.tr adresinden yapılacaktır.

YARIŞMA KURALLARI
1. Genel Kurallar
• Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok, kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya çıkar.
• 1 takım; 3 asil, 1 yedek olmak üzere toplam 4 öğrenciden oluşmaktadır.
• Konuşmacılar, bir tarafta 3 hükümet ve diğer tarafta 3 muhalefet üyesi olmak üzere 6 kişidir.
• Konuşmalar 8 dakika sürer.
• Her bir taraftan da 3’er konuşma yapıldıktan sonra önce muhalefet kanadı 5 dakikalık özet konuşmasını yapar, daha sonra da hükümet kanadı 5 dakikalık özet konuşması ile münazarayı sonlandırır.
• Konulara ve taraflar turnuva takvimine göre ilan edilecektir. 
• Takımlar hazırlanırken kitap, gazete, dergi vs. her türlü yazılı kaynaklardan yararlanabilirler.
• Takımların kura ile belirlenmesinden sonra, hazırlıklar sırasında her türlü teknolojik cihazın kullanımı yasaktır.

2. Jürilik
• GKV Okullar Turnuva Komitesi Tarafından belirlenen münazara jürileri turnuva boyunca görev yapacaktır.
• Jüri yeterliliğine sahip ulusal düzeyde jürilik yetisine sahip öğrencilerde turnuvada jüri olarak görev alabilir.

3. Her Değerlendirme
• İçerik %40
• Stil %40
• Strateji %20
• Toplam:%100
 
• 3 Jüri üyesi 15 dakikalık jüri tartışması sonrasında bağımsız olarak hangi takımın kazandığını ve yukarıda belirtilen puan aralığını dikkate alarak konuşmacı puanlarını belirler. Örnek: Münazara sonrasında 2 jüri üyesi A takımının kazandığını diğer jüri üyesi de B takımının kazandığını belirleyebilir. Böylece A takımı 2, B takımı 1 puan ile o turu tamamlamış olur. Yine her bir konuşmacıya özet konuşması göz ardı edilerek puanları verilir ve bu puanlar genel takım puanını oluşturur.

 4. Yarışma Konuları
• Yarışmada tartışılacak tüm konular, GKV Internet sitesi üzerinden ve e-mail yolu ile okullara 05.04.2012 tarihinde duyurulacaktır.
• Yarışmada; Milli Eğitimin Temel İlkeleri doğrultusunda belirlenecek, eğitimi doğrudan                ya da dolaylı olarak etkileyen konular tartışılacaktır.
5. Ödüller
• Yarışmaya katılan tüm okullara katılım belgesi ve yarışmacı öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.
• Turnuvanın ilk üç okulu kupa ile ödüllendirilecektir.

6.Turnuva Programı
Turnuva programı 09 Nisan 2012 tarihinde GKV tarafından ilan edilecektir ve katılımcı okullara iletilecektir.