Liseler Arası İngilizce Münazara Turnuvası

HAYDARPAŞA LİSESİ
LİSELERARASI İNGİLİZCE MÜNAZARA TURNUVASI
Üsküdar Haydarpaşa Lisesi’nde İngilizce Münazara Turnuvası gerçekleştirilecektir. Turnuva Şartnamesi aşağıdadır.

HAYDARPAŞA LİSESİ LİSELERARASI İNGİLİZCE MÜNAZARA TURNUVASI

Genel Bakış
Turnuva tur ve final etaplarından oluşacaktır. Bu etaplarda yarışmacılardan beklenen her etapta kendilerine verilen konunun tez veya antitezini takımlarıyla birlikte en iyi şekilde savunarak jüriyi ikna etmeye çalışmaları ve puan kazanmalarıdır.
Katılımcılar sertifikalandırılacak ve ilk 2 takıma kupa verilecektir. Turnuvada birinci gelen takım üyelerine ayrıca ödül verilecektir.

Tanım
Üsküdar Haydarpaşa Lisesi’nde düzenlenecek olan münazara turnuvasına başvuran takımlardan her salonda ikişer takım karşılaşacak, her takım üç yarışmacıdan oluşacak ve takımlar tez veya antitezlerini salonda bulunan jüriye sunacaklardır. Her salonda bir takım galip gelecek ve diğer etaplar da bu şekilde devam edecektir. Turnuva sonunda en çok puanı alan takım turnuva şampiyonu olacaktır.

Amaç
Öğrencilerin; öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, yabancı dilde kendilerini etkin bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, mantık üretme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Kapsam
Haydarpaşa Lisesi Münazara Turnuvası Türkiye çapındaki resmi ve özel liseleri kapsamaktadır.
Bir okuldan birden fazla takımın başvurması durumunda diğer okulların ilk takımlarına öncelik verilecek, kotanın dolmaması halinde bir okuldan ikinci bir takım kabul edilecektir.

İletişim Bilgileri
Turnuvamıza katılım www.haydarpasa.kl2.tr/debate adresinden çevrimiçi form ile yapılacaktır. Sorularınız için e-posta adresi: debate@haydarpasa.kl2.tr
Okul açık adresi: Altunizade Mah. Okul Çıkmazı Sok. No: 2 34660 Üsküdar/İSTANBUL Okul İnternet sitesi: hpal.meb.kl2.tr

Program
19 Kasım 2018 tarihinde başvurular açılacaktır.
Son başvuru tarihi 18 Ocak 2019’dur.
Yarışma öncesi öğrenci veya takım değişikliklerinin 1 Şubat 2019 tarihine dek bildirilmesi gerekmektedir.
Turnuva 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Haydarpaşa Lisesi’nde gerçekleştirilecektir.
Ödül töreni 10 Şubat 2019’da olacaktır.

YARIŞMA KURALLARI
1. Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok, kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya çıkar.
2. 1 takım 3 öğrenciden oluşmaktadır. Her bir takımda 3 konuşmacı bulunacaktır. Tez ve antitez olmak üzere iki takım karşılıklı yarışacaktır.
3. Tartışılacak konu yarışmacılara 60 dakika önceden verilir. Takımlar, verilen konuyu belli kurallar çerçevesinde tartışmak zorundadır.
4. Maçı değerlendirecek olan bir jüri komitesi bulunmaktadır. Bu komite maçın sonunda birinci, ikinci olan takımları açıklar ve geri bildirimde bulunur. Geri bildirim, jürinin sıralamayı yaparken nelere dikkat ettiğini açıkladığı maçın çatışma noktalarını da özetleyen konuşmadır.
5. Tartışılacak olan konu ve takımların pozisyonları genellikle maçın başlangıcından 60 dakika önce bazıları da turnuvadan iki hafta önce açıklanır. 60 dakikalık süre içerisinde münazırlar, kendilerine verilen göreve ve savunacakları düşünceye uygun bir strateji geliştirerek kısa kısa notlar alırlar. Maç esnasında bu notlardan yararlanabilirler. Bu süre boyunca takımlar yalnız çalışacaklardır. Öğretmenlerin yardımına izin verilmez. Takımlar hazırlanırken kitap, gazete, dergi vs. her türlü yazılı kaynaklardan yararlanabilirler. Takımların kura ile belirlenmesinden sonra, hazırlıklar sırasında her türlü teknolojik cihazın kullanımı yasaktır.
6. Konuşmalar her münazır için ortalama 6 dakikadır. Ayrıntılı kurallar katılımcı okullara ayrıca gönderilecektir.
7. Bir münazara maçı, ortalama 1 saat sürmektedir. Bu bir saatin sonunda jüri heyeti aldığı notlara bakarak maçın galibini açıklar. Jüri heyeti kesinlikle, münazırların sunumlarını ne kadar etkileyici yaptıklarına değil, düşüncelerinin ne kadar sağlam ve tutarlı olarak ayakta kaldığına bakarak galibi ilan ederler.

Yarışmaya başvuran takımlar Haydarpaşa Lisesi Münazara Komisyonunca değerlendirilecek ve sonuçlar takımlara bildirilecektir.
Turnuva, Türkiye genelinde resmi ve özel liselerin öğrencileri arasında yapılacaktır.
Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiye www.haydarpasa.k12.tr/debate adresinden ulaşılabilecektir.