Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLiseler Arası “Gençlerin Bakışından Yunus Emre” Kompozisyon Yarışması

Liseler Arası “Gençlerin Bakışından Yunus Emre” Kompozisyon Yarışması

Alpu Kaymakamlığı Alpu Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Gençlerin Bakışından Yunus Emre

Konulu Liseler Arası Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Teması ve Amacı:

a) Yarışmanın Teması: “Gençlerin Bakışından Yunus Emre”

b) Yarışmanın Amacı: Yarışmanın amacı, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilerimize estetik duygu kazandırmak; edebiyatla buluşmalarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarım sağlamak; düşünen, sorgulayan, araştıran, kendini doğru ve akıcı bir üslupla ifade edebilmesini sağlamak; dilimizi, doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanmaya teşvik etmektir.

c) Hedef Kitle: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.

Genel Katılım Şartları:
a) Yarışmaya sadece Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim
kurulularında öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir. Ayrıca özel gereksinimi olan
öğrencilerimiz de durumlarını başvuru esnasında bildirdiklerinde gerekli tedbirler
alınacaktır.

b) Yarışmaya katılım ücretsiz olup yarışma gönüllülük esasına uygun olarak
gerçekleştirilecektir.

c) Yarışmacı yarışmaya sadece bir (1) eserle ve bir kez katılabilir.

d) Kompozisyon, en az bir (1), en fazla iki (2) sayfa ve A4 formatında olmalıdır.

e) Kompozisyon, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, l,5satır aralığı ve normal
kenar boşlukları (standart ayar olan her yön 2,5 cm) ile yazılmalıdır.

f) Kompozisyonda herhangi bir kapak ve görsel olmamalıdır. (Kompozisyon yazma
kurallarına uygun şekilde yazılmış olmalıdır.)

g) Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda
dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya
edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

h) Etkinliğin tahmini bütçesi 6.000 (altı bin) TL’dir. Bütçe kaynağı okul aile birliğidir.

i) Yarışmaya gönderilen eserin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kumlu yanıltmaya yönelik eser üzerinde her türlü müdahale de bulunulduğu tespit edilen eserlere seçici kurul tarafından kural ihlali işlemi uygulanır ve değerlendirmeye alınmaz.

“Gençlerin Bakışından Yunus Emre ” DERECE ÖDÜL
1. 1 Adet Çeyrek Altın
2. 1 Adet Gram Altın
3. 0,5 Gram Altın

“Gençlerin Bakışından Yunus Emre ” Yarışma sonuçlan 13 Aralık 2023’te Alpu Anadolu Lisesine ait https://alpuanadolulisesi.meb.k12.tr internet sitesinde ilan edilecektir. İtiraz süreci 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında iki gündür. İtirazlar 750822@meb.kl2.tr adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.

Lise öğrencileri kompozisyon yarışmaları için sayfayı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.