LİSELER ARASI GELENEKSEL IV. KİTAP OKUMA YARIŞMASI

T.C.
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Müdürlüğü

BOZÜYÜK KİTAP FESTİVALİ

BOZÜYÜK İMKB ANADOLU LİSESİ
TÜRKİYE GENELİ LİSELER ARASI
GELENEKSEL IV. KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU :
Türkiye genelindeki lise 9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflar arası “TÜRKİYE GENELİ KİTAP OKUMA YARIŞMASI”

AMAÇLAR:
*Metin ve metin parçalarını doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kavramaları,
*Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazanmaları,
*Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
*Tartışma, değerlendirme becerisi kazanmaları,
*Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmeleri,
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri,
*Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmeleri,
*Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeleri,
*Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmeleri,
*Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamaları, değerlendirmeleri ve yorumlamaları,
*Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirlemeleri; bunlar arasındaki ilişkiyi kavramaları,

OKUTULACAK KİTAPLAR:
KİTABIN YAZARI
(Alfabetik sıraya göre) KİTABIN ADI YAYINEVİ SAYFA
1 AHMET HAMDİ TANPINAR SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ DERGAH 395s.
2 AHMET KUTSİ TECER TOPLU OYUNLARI 1 (Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü) MİTOS BOYUT 224s.
3 KEMAL TAHİR RAHMET YOLLARI KESTİ İTHAKİ 383s.
4 OĞUZ ATAY BİR BİLİM ADAMININ ROMANI İLETİŞİM 280s.
5 PEYAMİ SAFA YAZARLAR,SANATÇILAR,MEŞHURLAR ÖTÜKEN 240s.
6 SAİT FAİK ABASIYANIK ALEMDAĞDA VAR BİR YILAN İŞ BANKASI 136s.
7 SEZAİ KARAKOÇ İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ DİRİLİŞ 160s.
TOPLAM SAYFA SAYISI 1818s.

KİTAP SEÇİM KOMİSYONU:
Halil ÜNAL (İMKB Anadolu Lisesi Okul Müdürü)
Nedim UZSOY (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Sadık ÖZKUYUMCU (İMKB Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

KİTAP SEÇİM KRİTERLERİ:
1-Yerli yazara ait olan, baskısı olan, temini kolay bir kitap olması
2-Alanında yetkin bir yazara ait olması
3-Kültürümüzün değer yargılarına aykırı içeriğe sahip olmaması
4-Lise düzeyindeki öğrencilerin danışman öğretmen yardımıyla kavrayabileceği içerik ve düşünce yapısına sahip olması

KATILIM ŞARTLARI:
a)Yarışmaya, Türkiye genelindeki bütün liselerin 9, 10 ,11 ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrenciler katılabilirler.
b)Yarışmaya her okul, en fazla iki öğrenci ile katılabilir. Bu öğrenciler, okulun kendi içinde oluşturacağı bir kurul tarafından seçilecektir.
c)Öğrenciyi yarışmaya hazırlayacak olan danışman öğretmen de öğrenciyle birlikte ödüllendirileceğinden, danışman öğretmenin yarışma günü öğrenciyle birlikte okulumuzda hazır bulunması gerekmektedir.
d)Yarışmaya katılım 180 okulla sınırlıdır. İlk başvuran 180 okul asıl katılımcı, sonraki 20 okul yedek katılımcı olacaktır.

BAŞVURULAR:
• Başvurular, 03 Şubat 2017 – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
• Her okul, yarışma için oluşturulmuş olan bozuyukkitapfest.com web adresindeki YARIŞMA BAŞVURU bağlantısından yarışma başvuru formuna ulaşarak, formu bilgisayar ortamında eksiksiz dolduracaktır.
• Yarışma başvuru formunda ismi bildirilen rehber öğretmen ve öğrenciler, son başvuru tarihinden sonra değiştirilemez.
• ORGANİZASYONDA BAŞVURU İPTALİ ÇOK ZORUNLU HALLER DIŞINDA KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR. Katılımcılar başvurularını gerekli izinler alındıktan, başvuru için herhangi bir problem kalmadıktan sonra yapmalıdır.(Başvuru iptalleri organizasyonun sağlıklı yürümesi konusunda büyük problemler yaşatmaktadır.)

OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİNİN YARIŞMAYA BAŞVURUSU
Okulumuz öğrencileri sayı sınırlaması olmaksızın yarışmaya katılabilecektir. Fakat öğrencilerimiz, yarışmada aldıkları puan ne olursa olsun, Türkiye geneli sıralamaya dahil edilmeyecek; ayrıca değerlendirilecek ve ödüllendirileceklerdir.
1 İlk Başvuru tarihi 03 Şubat 2017
2 Son başvuru tarihi 21 Nisan 2017
3 Başvuru yeri http://www.bozuyukkitapfest.com
4 Başvuru için kurum ve adresi
Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi PK:11300 Bozüyük/BİLECİK
5 Tel 0(228) 314 90 80
6 Yarışmanın yapılacağı tarih ve saat 22 Mayıs 2017 Pazartesi Saat: 10.00
7 Ödül Töreni 22 Mayıs 2017 Pazartesi Saat: 13.30
8 Her türlü bilgi için 0(505) 808 36 08
Nedim UZSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı)
https://www.facebook.com/nedim.uzsoy

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN İL/İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ İLE MÜLKİ AMİRLERDEN ALINACAK İZİNLER
*Yarışmamızın onayı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce verilecektir
Buna göre:
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13.1.2005/25699 sayılı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yer alan
1-Yarışmalar başlığı altında yer alan c bendi (Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi uluslararasında da düzenlenebilir.)
2-Geziler başlığı altında 21. Madde’nin ğ bendinde yer alan
(Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünce; il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.)
maddeleri dikkate alınarak yarışmaya katılım için izin, il içinden katılımlarda il/ilçe milli eğitim müdüründen; İl dışından katılımlarda ise mülki amirlerden alınabilir. (örnek izin belgesi bozuyukkitapfest.com adresine konulacaktır.)

NOT: Yukarıdaki bölüm yalnızca izin almakta güçlük çeken katılımcılar için geçerlidir. Aksi halde bir bağlayıcılığı yoktur.

YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
• Yarışma, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü, Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi Bozüyük/BİLECİK adresinde yapılacaktır.
• Öğrenci, sınava hangi salonda ve binada gireceğini; 12 Mayıs 2017 Cuma gününden itibaren http://www.bozuyukkitapfest.com adresindeki SINAV SALONLARI bağlantısına tıklayarak öğrenecektir

YARIŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
• Sınav, İMKB Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan kurul tarafından hazırlanacak ve tek oturumda gerçekleştirilecektir.
• Sınava girecek öğrenciler yanlarında kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi bulundurmak zorundadır.
• Sınavın süresi 105 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 11.45’te sona erecektir. Sınavda ilk 30 dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
• Sınav, 90 sorudan oluşacaktır. Kitaplardan hazırlanacak soru sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Soru sayıları kitap sayfa sayılarının % 5’i ile yuvarlanmasıyla elde edilmiştir.)

KİTABIN ADI SORU SAYISI
SAATLERİ ARAMA ENSTİTÜSÜ 19
TOPLU OYUNLARI 1 (Köşebaşı, Satılık Ev Bir Pazar Günü) 11
RAHMET YOLLARI KESTİ 19
BİR BİLİM ADAMININ ROMANI 14
YAZARLAR,SANATÇILAR,MEŞHURLAR 12
ALEMDAĞDA VAR BİR YILAN 7
İNSANLIĞIN DİRİLİŞİ 8
TOPLAM 90

• Her öğrenci bireysel olarak değerlendirmeye tabi tutulacak, aynı okuldan öğrencilere takım değerlendirmesi yapılmayacaktır.
• Her soru aynı puan değerindedir.
• Sorular, 5 seçenekli ve test şeklindedir. 4 yanlış, 1 doğruyu götürecektir.
• Sorular, yukarıda belirtilen kitapların okunma, anlaşılma ve kavranma düzeylerini ölçmeye yönelik bir nitelikte olacaktır.(Daha önceki yarışmalarda sorulmuş örnek sorular ÖNCEKİ YARIŞMA başlığı altında yukarıdaki internet adresine konulacaktır.)
• Sınavda sorulacak sorular yoruma açık olmayacak, tamamen objektif, cevabı kitaptan gösterilebilecek nitelikte olacaktır.
• Soru kitapçıkları, sınav bittikten sonra öğrencilere dağıtılacaktır.
• Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞARININ EŞİTLİĞİ HÂLİNDE:
1. Alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.
2. Eşitlik hâlinin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer.
3. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer.

* DANIŞMAN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK DENEME/MAKALE YARIŞMASI
Dördüncüsünü düzenlediğimiz Bozüyük Kitap Festivali’nde bu yıl yoğun talep üzerine danışman öğretmenlere yönelik deneme/makale yarışması da düzenlenecektir. Bu yarışmanın koşulları aşağıdadır.

Danışman öğretmene yönelik deneme/makale yazma yarışması katılım koşulları:
• Yarışmaya sadece, en az 1 öğrencisiyle kitap okuma yarışmasına hazırlanan ve yarışma sınavına dahil olan danışman öğretmenler katılabilir. Yarışma için okulumuza gelinmemişse eser diskalifiye olur.
• Deneme/Makale yazma yarışmasının teması Sezai KARAKOÇ’tur.
• Sezai Karakoç’un edebi yönü üzerine deneme ya da makale türünde özgün bir yazı yazılacaktır.
• Yazıda alıntı yapılan kaynaklar dipnot olarak belirtilecektir.
• Yazı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
• Yazıda Türk Dil Kurumu’nun güncel imlâ kılavuzu dikkate alınacaktır.
• Gelen yazılar içinde birinci seçilen yazının sahibi ayrıca ödüllendirilecektir. Ödülün niteliği, aşağıda yer alan ödüller kısmında belirtilmiştir.
• Birinci seçilen eser 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü 13.30’da başlayacak ödül töreninde ilan edilecek ve aynı gün içinde birinci olan metin, yarışma internet sitesine konulacaktır.
• Yazının değerlendirme kriteri; özgün ve orijinal içeriğe sahip olmasıdır.
• Yazının değerlendirme komisyonu Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
• Yazı, Times New Roman karakterleriyle ve 12 punto olarak dijital ortamda yazılacaktır.
• Yazı, 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar imkb.tde@gmail.com adresine SEZAİ KARAKOÇ DENEME/MAKALE konu başlığıyla gönderilecektir.
• Aynı maile ayrı bir word dosyası halinde kısa bir özgeçmiş ve iletişim bilgileri gönderilecektir.
• Gönderilen yazılar sayıca ve nitelikçe yeterli bulunursa kitaplaştırılabilecektir. Bunun için yazının sahibine telif ücreti ödenmeyecektir.

MİSAFİR ETMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
• Katılımcılar sınav saatinden 30 dakika (09.30)önce okulumuzda hazır bulunmalıdırlar.
• Konaklamak isteyen katılımcılar, konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla 21 Mayıs 2017 Pazar akşamı ya da 22 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı yarışma için tarafımızca önceden rezerve edilecek otelde kalabileceklerdir.(Konaklama için rezerve edilecek otel katılımcıların ideal şartlarda konaklamasına uygun olacaktır.)
• Tarafımızca tespit edilip rezerve edilecek konaklama yerlerinde gecelik kişi başı ücret, kahvaltı dahil en fazla 45 TL olacaktır.
• KONAKLAMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI: Şartname, sponsorlarla görüşmelerin devam ettiği süreçte hazırlanmıştır. Sponsorluk görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa konaklama ücreti daha düşük olabileceği gibi hiç talep de edilmeyebilir. Bu konuda açıklamalar http://www.bozuyukkitapfest.com’dan ve https://www.facebook.com/bimkbal2/ bağlantılı facebook adresinden yapılacaktır.
• Konaklama ücreti katılımcı tarafından ödenecek olursa, ücret http://www.bozuyukkitapfest.com’dan ilan edilecek OTEL İBAN NUMARASINA 28.04.2017 Cuma gününe kadar yatırılmalıdır. Otel ücretini ödeyen katılımcıların rezervasyonları kesinleşecektir. Erken ödeme yapmayan katılımcılar otelde yer olması durumunda otelin belirleyeceği ücretten ödeme yapacaklardır.(kişi başı 75 TL)
• Bizim belirleyeceğimiz konaklama yerlerinde kalmak isteyen katılımcılar, rezervasyonlarında herhangi bir problem yaşanmaması için, hangi tarih/tarihlerde konaklamak istediğini başvuru formunda mutlaka belirtmelidir.
• Katılımcıların konaklama esnasındaki kahvaltı ve yemek ihtiyaçları sponsorlarımızca karşılanacaktır.
• Konaklamak isteyen katılımcılardan dileyenler, kendi istedikleri bir yerde de konaklama ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla konaklayabilirler.

ORGANİZASYON PROGRAMI
• 21.05.2017 Saat 20.00’de görsel,işitsel,dramatik sosyal bir etkinlik ya da yazar söyleşisi gerçekleştirilecektir..(21.05.2017 akşamı misafir kalacak katılımcılar için)
• 22.05.2017 Yarışma günü ödül töreni öncesi rehber öğretmenlere yönelik yazar söyleşisi olacaktır
• Yarışma sınavı bittikten sonra saat 12.00’de tüm katılımcılara öğle yemeği ikram edilecektir.
• TANITIM GEZİSİ: Şehir dışından gelecek katılımcılardan dileyenler için 21 Mayıs 2017 Pazar günü 14.00’te ve 22 Mayıs Pazartesi günü ödül töreninin ardından Bilecik Merkez ve Söğüt Tanıtım Gezisi yapılacaktır.
• 21 Mayıs 2017 günü saat 14.00’te düzenlenecek gezi, aynı gün ilçemize 13.00’e kadar ulaşan ve geziye katılmayı dileyen misafirlerimiz için olacaktır.
• 22 Mayıs Pazartesi günü ödül töreninin ardından düzenlenecek gezi, ödül töreni sonrası ilçemizden hemen ayrılmak zorunda olmayan ve geziye katılmayı dileyen misafirlerimiz içindir.
• (Başvuru formunda Bilecik Merkez ve Söğüt Tanıtım Gezisi’ne katılım durumunuzu mutlaka belirtiniz.Gezi ücretsizdir.) Ödül töreni sonrasındaki tanıtım gezisi 19.00’da sona erecektir.

DİĞER HUSUSLAR
• Şehir dışından gelecek öğrencilerin ve danışman öğretmenin geliş-gidiş yol masrafları katılımcılar tarafından ya da katılımcı okulların Okul Aile Birlikleri’nce karşılanacaktır.
• Yarışma için tespit edilen 7 kitabın maliyeti (100 TL civarı) katılımcı okulların Okul Aile Birliklerince karşılanacaktır.
• İlçemiz kavşak noktasındadır ve Türkiye’nin her yerinden ulaşım imkânı vardır.
• Toplu taşıma ile şehrimize ulaşacak katılımcılarımız için toplu karşılama saatleri belirlenecek ve internet sitesinden duyurulacaktır. Katılımcıların Bozüyük’e ulaşma saatlerini karşılama planımıza göre ayarlaması karşılama noktamızda daha az beklemeleri için yararlarına olacaktır.
• Bunlar dışında organizasyona dahil edilecek diğer etkinlikler yarışma web sitesinden duyurulacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ÖDÜL TÖRENİ:
Sınav sonuçları, yarışma günü ( 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü ) Saat 13.30’da yapılacak olan ödül töreninde duyurulacak, ödüller bu törende takdim edilecektir.

ÖDÜLLER
ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ
DERECE ÖDÜL DEĞERİ
BİRİNCİYE AKILLI TELEFON 1650
İKİNCİYE AKILLI TELEFON 1100
ÜÇÜNCÜYE AKILLI TELEFON 800
DÖRDÜNCÜYE TABLET BİLGİSAYAR 680
BEŞİNCİYE TABLET BİLGİSAYAR 470
ALTINCIYA USB BELLEK 150

DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ
DERECE ÖDÜL DEĞERİ
BİRİNCİYE AKILLI TELEFON 1050
İKİNCİYE AKILLI TELEFON 750
ÜÇÜNCÜYE AKILLI TELEFON 600
DÖRDÜNCÜYE DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI 500
BEŞİNCİYE LAZER YAZICI 300
ALTINCIYA YAZICI 75

SEZAİ KARAKOÇ DENEME/MAKALE YAZMA YARIŞMASI DANIŞMAN ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
DERECE ÖDÜL DEĞERİ
BİRİNCİYE AKILLI TELEFON 750

Not: Ödüllerin fiyatları Teknoloji ürünleri satan bir mağazanın internet sitesinin 14.12.2016 tarihli fiyatlarıdır. Ödüllerin temin edilme döneminde herhangi bir ödül fiyatında yukarıya doğru bir değişim olması halinde söz konusu ödül,yukarıdaki yazan fiyata eşdeğer bir ödülle değiştirilebilir.Ödüllerin marka, özellik ve görselleri internet sitesine konulacaktır.

BELGE VE HEDİYELER

Yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi, yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

İLETİŞİM
ADRES Yeşilkent Mahallesi Şehit Vahit Elmas Cad. İMKB Anadolu Lisesi PK:11300 BİLECİK/Bozüyük
TELEFON 228 314 90 80
WEB http://www.bozuyukimkb.meb.k12.tr

E-POSTA imkb.tde@gmail.com

BİLGİ ALMA Nedim UZSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı)
https://www.facebook.com/nedim.uzsoy
NOT: Yarışma ile ilgili her türlü ayrıntıya http://www.bozuyukkitapfest.com bağlantısından ulaşılabilir.