Liseler arası Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Liseler
Liseler Proje Yarışması

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü il geneli lise öğrencileri arası Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Bu yarışmanın amacı, ilimizde Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğüne, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul/kurumlarındaki öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve kazanımları kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ,
bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yöneltilmesini ve teşvik edilmesini
sağlamaktır.

KAPSAMI
Bu yarışma, Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Mesleki Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
bağlı Tekirdağ ilinde faaliyetlerini sürdüren tüm ortaöğretim okul/kurumlarda uygulanan
programlarda öğrenim gören öğrencileri kapsar.

HEDEFLERİ
Bu yarışmayla öğrencilerin;
1. Bilişsel yeterliliklerinin geliştirilmesi,
2. Proje tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimi edinmeleri,
3. Ulusal ve uluslararası düzeyde, yeterlilik ve özgüvene sahip olmaları,
4. Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, bilimsel düşünme yeteneği
kazanmaları,
5. Ekip hâlinde çalışma deneyimi kazanmaları,
6. Bilgi teknolojilerini kullanmaları,
7. Kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri, hedeflenmektedir.

PROJE DANIŞMANI
Her alanın zümre öğretmenlerinin seçecekleri gönüllü öğretmen(ler) proje danışmanı
olarak görevlendirilir. Aynı danışman birden fazla projede görev alamaz. Bir projede en fazla bir
danışman öğretmen görev yapabilir.

Görevleri
a. Öğrencileri yarışma hakkında bilgilendirmek ve gerekli açıklamaları yapmak.
b. Öğrencileri yarışmaya katılmaları için teşvik etmek.
c. Sorumluluğunda bulunan öğrencilere; proje önerilerini belirlemeleri, EK-3’teki Öğrenci
Yarışma Başvuru Formunun doldurulması konusunda rehberlik yapmak.
d. Proje çalışmasında görev alan öğrenciler arasında işbirliği konusunda rehberlik yapmak.
e. İlgili yarışma formlarının doldurulması, projelerin hazırlanması ve raporlaştırılması,
sunum ve dosyalarını hazırlamaları konularında rehberlik yapmak.
f. Proje konusuyla ilgili diğer zümrelerle iş birliği ortamı oluşturmak.
g. Okul/kurum yönetimi ile iş birliği yaparak hazırlanan projelerle ilgili çalışma ortamını
oluşturmak; gerekli araç, gereç, malzeme vb. sağlamak.
h. Sorumluluğunda bulunan öğrencilerce hazırlanan projeleri öğrencilerle birlikte İl Yürütme
ve Değerlendirme Komisyonuna sunmak.
i. Okul ve il düzeyinde yapılacak sunumlarda öğrencilere rehberlik ve refakat etmek.

ÖDÜLLENDİRME
1. Okul/kurum müdürlüğüne teslim edilen proje sahibi öğrencilere okul/kurum
müdürlüklerince,

2. Projesi ilde ödüle değer bulunan proje sahibi öğrenci ve danışman öğretmenleri ile
Okul/Kurum Müdürlüklerine, Trakya Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce;
a. İl birincisi olan projeye: 5.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
b. İl ikincisi olan projeye: 3.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
c. İl üçüncüsü olan projeye: 2.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği,
proje ekibindeki tüm katılımcılara akıllı telefon ve başarı belgesi,
d. İl dördüncüsü olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme
desteği ve başarı belgesi,
e. İl beşincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
f. İl altıncısı olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
g. İl yedincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme desteği
ve başarı belgesi,
h. İl sekizincisi olan projeye: 1.000,00TL tutarında gayri nakdi proje geliştirme
desteği ve başarı belgesi,
i. Dereceye giren Okul/Kurum Müdürlüklerine: Plaket,
j. Projesi sergiye davet edilen tüm danışman öğretmen ve öğrencilere Katılım Belgesi
verilecektir.

3. Ödül töreni ile ilgili (yeri, zamanı ve biçimi) açıklamalar “tekirdag.meb.gov.tr” adresinden
duyurulacaktır.

PROJE HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Projeler; Kodlama ve Robotik-Sağlık, Kişisel ve Sosyal Hizmetler- Turizm, Ticaret ve İş
Yönetimi- Tasarım, Üretim ve Mühendislik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler gibi alanlardan
hazırlanabilir. Fikir vermesi açısından, bu alanları şu şekilde açıklayabiliriz:
Kodlama ve Robotik; makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay
bilimlerinin tümünü kapsayan bir ortak çalışma alanıdır. Mekanizmaların tasarımı, kontrol
edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda
kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz
alındığında bu grup makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay
ve havacılık, elektrik-elektronik gibi alanlarda yapılacak proje çalışmalarını
kapsamaktadır.
Sağlık, Kişisel ve Sosyal Hizmetler; laboratuvar hizmetleri, sağlık hizmetleri, çocuk
gelişimi ve eğitimi, halkla ilişkiler, organizasyon, hasta ve yaşlı hizmetleri, güzellik ve saç
bakımı gibi alanlarda yapılacak proje çalışmalarını kapsamaktadır.
Turizm, Ticaret ve İş Yönetimi; konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek
hizmetleri, büro yönetimi, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, ulaştırma gibi
alanlarda yapılacak proje çalışmalarını kapsamaktadır.
Tasarım, Üretim ve Mühendislik; el sanatları, giyim üretim, ayakkabı ve saraciye, grafik
ve fotoğraf, gıda, inşaat, kimya, tekstil, tesisat, iklimlendirme, maden, mobilya ve iç mekân
tasarımı, makine, metal, metalürji, motorlu araçlar, tarım, bilişim, endüstriyel otomasyon,
raylı sistemler, elektrik elektronik, yenilenebilir enerji gibi birçok mühendislik disiplinini
bir arada toplayan alanlarda yapılan proje çalışmalarını kapsamaktadır.
Fen Bilimleri; insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla
geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan akademik disiplinlerden oluşan alanlarda
yapılacak proje çalışmalarını kapsamaktadır.
Sosyal Bilimler; dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini sanat ve beşeri
bilimlerle inceleyen akademik disiplinlerden oluşan alanlarda yapılacak proje çalışmalarını
kapsamaktadır.
2. Projeler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmaya
katılmamış olmalıdır.
3. Projeler, şekil ve içerik bakımından ek formlara uygun hazırlanmalıdır.
4. Projeler, projeyi hazırlayan kişi/grupların özgün çalışmaları olmalıdır.
5. Projeler, yaratıcılık, düşüncede bilimsellik, uygulanabilirlik, çözüm üretebilirlik, yararlılık
sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Projelerin, konusu, problem tanımı, amacı ve hedefleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.
7. Projeler, eğitimin geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamalıdır.
8. Proje ile getirilen yenilik ekonomiye katkı sağlamalıdır.
9. Projeler amaca uygun ve sürdürülebilir olmalıdır.
10. Proje sonucunda, projenin amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir.

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : 100.Yıl Mah. İnci Sok. No: 15 59100
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Telefon : 0 282 261 20 11
Belgegeçer : 0 282 261 87 22
e-posta : tekirdag@meb.gov.tr

TRAKYA KALKINMA AJANSI
Adres : Hürriyet Mah. Elif Hanım Sok. Dinçgül
Özçakı İş Merkezi No:9 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Telefon : 0 850 450 09 59 ( 30 hat )
Belgegeçer : 0 282 263 10 03
e-posta : bilgi@trakyaka.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here