LİSELER ARASI 3. KISA FİLM FESTİVALİ

 

ÖZEL TAKEV ANADOLU VE FEN LİSESİ LİSELER ARASI 3. KISA FİLM FESTİVALİ KISA FİLM FESTİVALİ ŞARTNAMESİ

 

1. KONU
3. Kısa Film Festivali konusu, “SERBEST”tir. Konu seçiminde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim-Öğretim İlkelerine aykırı olmamak koşuluyla herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.
2. AMAÇ

 • Öğrencileri sanatla buluşturmak ve onların yeteneklerini sergilemelerine olanak tanımaktır.
 • Sanatsal yeteneklerini daha geniş kitlelerle paylaşmalarını sağlamaktır.
 • Öğrencilerin sinema sanatına ilgilerini artırmaktır.
 • Okullar arası iletişimi artırarak bilgi ve sevgi paylaşımını sağlamaktır.

3. KAPSAMI

 • Festival, Seçici Kurul Üyeleri ve yakınları dışında İzmir ilindeki tüm özel ve resmi ortaöğretim öğrencilerine açıktır.

4. BAŞVURU KOŞULLARI

 • Filmlerin süresi jenerik dahil en az 10 en fazla 15 dakika ile sınırlıdır.
 • Çekilecek filmler dramatik, deneysel veya belgesel türden herhangi birinde olabilir.
 • Çekilecek filmde dil Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olabilir. (Yabancı dilde çekilecek filmlerde Türkçe alt yazı zorunludur.)
 • Ödül veya derece (birincilik, ikincilik ve üçüncülük) almamış olmak koşuluyla, filmin daha önce bir festivale ya da yarışmaya katılmış olması bu yarışmaya katılmaya engel değildir.
 • Katılımcı, festivale katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
 • Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.
 • Başvuru Formu tüm katılımcılar tarafından eksiksiz doldurularak imzalanıp, yarışmaya katılacak film ile gönderilmelidir. Aksi halde başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Filmler, gösterime hazır 2 DVD kopya olarak katılım formuyla birlikte zarf içerisinde (elden ya da kargoyla) Özel TAKEV Lisesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mine Özgüven veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Özlem Şarman Nalcı’ya teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Filmlerle birlikte teslim edilmesi gereken doküman ve materyaller:
 • Katılımcı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “Katılım Formu”
 • Filmin sinopsisi
 • Filmin künyesi
 • Filmin en az 2 adet görsel materyali (Filmin set fotoğrafları & Film kareleri)
 • Yönetmenin fotoğrafı
 • Yönetmenin özgeçmişi (en fazla 50 kelime), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-mail)

5. TELİF HAKLARI

 • Yarışmaya katılan bütün filmlerin eser sahipliği hakkı yönetmenlerinde saklı tutulmak üzere yarışma arşivinde saklanacak olup, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde kullanılabilecektir.

6. ÖZEL KOŞULLAR

 • Katılım belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler sebebiyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

7. SEÇİCİ KURUL

 • Filmler akademisyen ve sanatçılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

8. DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 • Katılacak okullar mart ayının sonuna kadar okul adlarını faksla bildirmeleri gerekmektedir. (Başvurular 232 239 74 13 numaralı faksa gönderilecektir.)
 • Katılım formu ve film CD’leri ile başvuru ise 8 Nisan 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. (Form ektedir.)
 • Değerlendirme sonunda en iyi üç film ödüllendirilecektir.
 • Festivale katılan okullar,  yarışma için 18 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 13.00’te öğretmenleriyle Özel TAKEV Lisesi AULA’da hazır bulunacaklardır.

8. ÖDÜLLER

 • Festivale katılan filmler ilk üçe göre sınıflandırılacaktır.
 • Ödüller daha sonra açıklanacaktır.

Okul İletişim Bilgileri

Adı ÖZEL TAKEV ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ
Adresi Vakıf Sok. No:3 35000 Sahilevleri / İZMİR
Telefon Numarası 232 2387400
Fax Numarası 232 2397413
Web Adresi www.takev.k12.tr
Organizasyondan Sorumlu
Öğretmen 
Özlem ŞARMAN NALCI
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı
Elektronik Posta Adresi [email protected]
 

 KATILIM FORMU için tıklayınız