Lise ve Üniversite Öğrencileri Sıfır Atık Kısa Film Yarışması

Sıfır atık projesinin tanıtımı, değerlendirilebilen atıkların ülkemiz ekonomisine
katkısını, çevreye kontrolsüz bırakılan atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin ülke genelinde
öğrencileri düşünmeye sevk etmek; öğrencilerin sıfır atık ilgisini artırmak, öğrencilerde sıfır atık
bilinci oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kısa film yarışması gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde Türkiye genelinde düzenlenen kısa film yarışması; Lise ve Üniversite öğrencilerini kapsamaktadır. Yarışmanın genel konusu Sıfır Atık ve Sıfır Atığın insan yaşamı ve doğa üzerine etkilerini vurgulamalıdır.

• Lise 9-10-11-12’inci sınıflar yarışmada birlikte değerlendirilecektir.
• Üniversite ve Yüksekokul (Örgün Öğretim, İkinci Öğretim ve Açık öğretim) öğrencileri
yarışmaya dahildir. Ancak KKTC üniversiteleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri
yarışmaya dahil değildir.

YARIŞMA KOŞULLARI:
a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b. Her öğrenci ya da grup yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.

c. Öğrenciler yarışmaya bireysel katılabilecekleri gibi grup olarak da katılabilirler. Grup
katılımlarında kişi sınırlaması yoktur. Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak
paylaştırılır.

d. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına
uymayan kısa filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

e. Ön kurul tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler
değerlendirmeye alınmaz.

f. Yarışmaya katılan kısa filmler HD formatta olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 veya MOV
olarak hazırlanmalıdır. Filmin dosya büyüklüğü 900 MB’ı aşmamalıdır. Teknik şartlara uymayan kısa
filmler, ön kurul tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

g. Yarışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden
yakınları katılamazlar.

h. Haklarında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından yapılan yarışmalarla ilgili
verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

i. Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri
Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde siteye yüklemeleri
gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

j. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül
alan kısa filmler katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

k. Yarışmaya katılacak eserler başka bir eserden kopya edilmemelidir.

l. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerde görülebilecek insanların görüntülerinin çekilmesine ve
yarışmaya gönderilmesine; kısa filmin görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir.

m. Yarışmaya gönderdiği kısa film üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.

n. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde
idareye iade edilir.

o. İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da
ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve
kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen
durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
değişikliği yapmaya yetkilidir.

ÖDÜLLER:
Lise
Birincilik Ödülü : 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü : 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL Para Ödülü

Üniversite
Birincilik Ödülü : 20.000 TL Para Ödülü
İkincilik Ödülü : 15.000 TL Para Ödülü
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL Para Ödülü

Son Başvuru Tarihi : 25.05.2021

sifiratikyarismasi.com