Lise ve Üniversite Öğrencileri InnoStation

InnoStation
Lise ve Üniversite Öğrencileri InnoStation

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nde, üniversite genelinde yenilikçi ve girişimci öğrenci kültürünü oluşturan bir ekosistemi yapılandırarak üniversite ve bölgedeki diğer öğrencilerin yenilikçilik ve girişimcilik açısından gelişimlerine katkı sağlamaktır.

InnoStation projesine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önlisans, lisans ve lisasüstü öğrencileri ve Çanakkale Merkez İlçede öğrenim gören lise öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

Proje Özel Amaçları:

1. Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsünde 19-24 yaş arası gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kültürü ekosistemini oluşturmayı amaçlayan ‘‘Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yenilik İstasyonu’’ (ÇOMÜ-InnoStation) isimli oluşumu kurmak ve bu konuda çalışacak profesyoneller yetiştirmek.

2. ‘‘Yenilik İstasyonu’’ nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere ve Çanakkale ilinde bulunan liselerde öğrenim gören öğrencilere kodlama, programlama, robotik, girişimcilik, fikri haklar, proje temelli düşünme, yenilikçi düşünme, pazarlama stratejileri vb. eğitimler verilerek öğrencilerin yenilikçi ve girişimci yönlerini teorik ve uygulamalı olarak desteklenmek.

3. Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsünde kurulacak ‘‘Yenilik İstasyonu’’ nda lise öğrencileri ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerini, hayata geçirdiği yenilikçi fikirlerle üretime, teknolojiye, ekonomiye vb. katkı sağlamış rol model 4 kişiyi bir araya getirerek deneyim paylaşımını sağlanmak.

4. Öğrencilerin farklı yenilikçi ve girişim hızlandırıcı ekosistemleri ziyaret etmesini sağlayarak teknolojik, yenilikçilik ve girişimcilik açısından ülke genelindeki gelişim ve yönelimler konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak.

Projeye çağrılı sistem ile başvuru alınmaktadır. Proje çağrısı açıldığında proje başvurusu yapabilmek için ana sayfadaki proje için kayıt ol kısmından proje başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Katılım Koşulları için aşağıdaki ‘‘ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YENİLİK İSTASYONU ÇOMÜ-InnoStation PROJESİ KATILIM KURALLARI’’ metnini okuyunuz.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YENİLİK İSTASYONU

ÇOMÜ-InnoStation PROJESİ KATILIM KURALLARI

 1. Proje kapsamında lise ve üniversite kategorisi olmak üzere iki farklı kategoride başvuru alınacaktır.
 2. Proje üniversite kategorisine Çanakkale Onsekiz Mart öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabilir.
 3. Proje lise kategorisine Çanakkale Merkez ilçede öğrenim gören lise öğrencileri başvuru yapabilir.
 4. Projenin ilk aşaması olan ‘’InnoGirişim Kampı’’ için bireysel ve takım halinde başvuru kabul edilecektir.
 5. Her katılımcı etkinlikte yer almak için sadece tek bir başvuru yapabilir ve sadece bir takımda yer alabilir.
 6. Takım olarak başvuran proje sahipleri kendilerini temsilen bir takım kaptanı belirler ve takım kaptanı proje başvurusunu gerçekleştirir. Takım Kaptanı tüm takım üyesi bilgilerini proje başvuru formunda belirtir.
 7. InnoGirişim Kampına katılan ve projesi dereceye giremeyen katılımcılar ilgi duydukları başarılı proje ekiplerine dahil edilebilir ve InnoStation Döngüsüne katılabilirler.
 8. Projemizin kontenjanı her bir kategori (lise-üniversite) için 40 kız 40 erkektir. Proje kontenjanı üzerinde başvuru olması halinde proje başvuru formları incelenerek ön eleme yapılır.
 9. Projeye katılımları kabul edilen kazanan projeler vb. bilgiler ve proje süresince tüm duyuru ve haberler innostation.comu.edu.tr adresinden takip edilecektir.
 10.  Etkinlikle ilgili tarih ve saatlerin değiştirilmesi hakkını proje yürütücüleri saklı tutmaktadır.
 11. Projeye başvuru yapan ve kabul alan takım üyeleri proje kapsamında verilecek eğitim ve seminerlere tam takım üyeleri olarak katılım sağlamak zorundadırlar. 2 eğitim veya seminere katılım sağlamayan takım üyeleri  daha önceden proje yürütücülerini bilgilendirmek zorundadır ve onay aldıktan sonra yeni takım üyesi takıma dahil edilebilir. Eğitim ve seminerleri bilerek aksatan takım diskalifiye edilir.
 12. Katılımcılar kendi bilgisayarları ve projeleri için gerekli ekipmanları kendileri temin edebilir. Takımlar etkinlik sırasında kendi ekipmanlarından sorumlu olacaklardır.
 13. Katılımcılar, etkinliğe katıldıkları projenin; özgünlüğünü kabul, beyan ve taahhüt eder. Takımlar, projelerin telif hakkı ve fikri mülkiyet haklarına sahiptirler.
 14. Etkinlik süresince, etkinlik mekanı içinde ekiplerin birbiriyle ve çevreyle saygılı çalışması, toplu yaşam içinde gerekli disiplin kurallarına uyması esastır. Herhangi bir şekilde bu kurallara uymayan ve disiplini bozan katılımcılar diskalifiye edilecektir.
 15.  Her bir katılımcı,  InnoStation’da yer almak amacıyla web sitesi üzerinden gerekli kişisel verilerini ( ad, soyad, cep telefonu numarası, özgeçmiş, e-posta adresi vs.) sağlamayı 6698 sayılı kanun kapsamında açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcılara ilişkin kişisel veriler organizasyon tarafından etkinlik sonrasında gerekli görülen süreye kadar muhafaza edilecektir.
 16. Her bir katılımcı, organizasyonun; adını, soyadını, projesinin tanımını, ticari reklam ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla organizasyona ait web sitesi  dahil ancak sınırlı olmaksızın kullanılmasına müsaade eder ve organizasyona bu konuda yetki verir. Bu yetkiye etkinlik sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtması da dahildir.
 17. Katılımcılar, projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir. Her bir katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.
 18. InnoStation etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer takımların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Organizasyon, bu ilkelere uymayan ekibi veya katılımcıyı etkinlikten diskalifiye edebilir. Organizasyon etkinlik süresince hile yapan, rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir katılımcı ve/veya bir ekibe karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.
 19. InnoStation; kayıt, katılım ve iştirak, katılımcılar tarafından kuralların kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder. Kurallar ve koşullar web sitesi üzerinden etkinliğin sonuna kadar yayınlanacaktır.
 20. InnoStation ‘da dereceye giren (1., 2. ve 3. ) ekiplere verilecek ödüller daha sonra açıklanacaktır.

http://innostation.comu.edu.tr/index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here