LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN FOTOĞRAF YARIŞMASI

CUMHURİYET VE ÇANKAYA GENÇLİK SANAT YARIŞMALARI

“LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN
FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI”

A- YARIŞMANIN AMACI

1. Lise ve üniversite çağındaki gençler arasında fotoğraf sanatını özendirmek ve bu fotoğrafların Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla geniş toplum kesimlerine duyurulmasını, okuyucu ile buluşturulmasını sağlamak.

2. Fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmak.

B- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

1. Fotoğraf yarışmasının konusu serbesttir.

2. Fotoğraf yarışmasına Ankara il sınırları içindeki lise ve üniversitelerde okuyan öğrenciler katılabileceklerdir.

3. Yarışmacılar en çok üç fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.

4. Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz teknikte olabilir. Fotoğrafın orijinal olması ve dijital ortamda değiştirilmemiş olması gerekmektedir. 

5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar hiçbir yerde yayımlanmamış ve farklı bir yarışmaya katılmamış olacaktır.

6. Değerlendirmede konunun yanı sıra, çekim kalitesi, ışık kullanımı vb. hususlar da göz önüne alınacaktır.

7. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

8. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

C- YAPITLARIN YAYIMLANMASI:

1. Yarışmaya katılan fotoğraflar ödül kazansın kazanmasın geri verilmez.

2. Yarışmaya katılan tüm eserler Çankaya Belediyesi ve Cumhuriyet gazetesince her türlü yayın organında yayımlanabilir.

3. Yayımlanan eserler için ayrıca bir telif ücreti ödenmez.

4. Cumhuriyet Ankara ekinde yayımlanan fotoğrafların tümü bir katalogda toplanacak ve sahiplerine 5’er adet verilecektir.

D- DEĞERLENDİRME ve YARIŞMA TAKVİMİ

1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar Cumhuriyet gazetesi tarafından saptanmış bir ön seçici kurul tarafından incelenir.

2. Ön seçici kurulca yayımlanmaya değer görülen eserler 1 Nisan 2012- 29 Ekim 2012 tarihleri arasında; lise katılımcılarından bir, üniversite katılımcılarından bir tane olmak üzere her hafta iki fotoğraf Cumhuriyet gazetesinin Ankara ekinde yayımlanacaktır. Dolayısıyla, fotoğraf sanatına ilgi duyan gençler, yedi ay boyunca kendilerini sınama olanağı bulacaklardır.

3. Yarışmaya katılım süresi bu ilanın yayımlandığı gün başlamaktadır. Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 29 Ekim 2012 tarihidir.

4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflardan Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmayanlar elenmiş sayılacaktır.

5. Cumhuriyet Ankara ekinde yedi ay boyunca yayımlanan fotoğraflar yarışma seçici kurulunca bir kez daha değerlendirilecek ve ilk beşe giren (lisede ayrı, üniversitede ayrı) fotoğrafların sanatçıları ödüllendirilecektir.

6. Yarışma seçici kurulu Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan fotoğraflarla ilgili incelemesini 30 Kasım 2012 tarihinde tamamlayacak ve sonuçlar bu tarihte açıklanacaktır.

7. Seçici kurul üyeleri:

a) Eser Atak (Çankaya Belediyesi adına)

b) Utku Çakırözer (Cumhuriyet gazetesi adına)

c) Ozan Sağdıç

ç) Necati Savaş

d) Mahmut Turgut

E- ÖDÜLLER:

Fotoğraf yarışması için ödüller aşağıdaki gibidir.

                                      Lise öğrencileri                   Üniversite Öğrencileri

Birincilik :                             2000 TL                                         3000 TL

İkincilik :                              1500 TL                                         2000 TL

Üçüncülük :                          1000 TL                                         1500 TL

Mansiyon :                           500 TL                                           1000 TL

Mansiyon :                           500 TL                                          1000 TL

F- YAPITLARIN TESLİMİ:

1. Fotoğraflar dijital ortamda (JPEG) 300 dpi çözünürlükte, CD’ye kayıtlı olarak teslim edilecektir.

2. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın kayıtlı olduğu CD içine ve üzerine 5 harften oluşan bir Rumuz verecektir. CD üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik bilgisi, vb. ibare olmayacaktır.

3. Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz dolduracak ve imzalayacaktır. İç zarfın üzerine yalnızca fotoğraflarında kullandığı rumuzu, fotoğrafın adını yazarak CD ile birlikte teslim edecektir.

4. Fotoğraflar bugünden başlayarak yarışmanın yazmanlığını yürütecek olan Ali Yazan’a elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. E-posta ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Adresler: [email protected], Ahmet Rasim Sokak No: 14, Çankaya/ANKARA

5. 29 Ekim 2012 tarihinden sonra gelecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.