Lise ve Üniversite Öğrencileri arası STEAM Yarışması

STEAM Yarışması
Lise ve Üniversite Öğrencileri arası STEAM Yarışması

Gençlerin, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) yaklaşımına
uygun olarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik dallarında yeteneklerini
perçinlemek, STEAM materyalleri ile özgün ürünler tasarlamalarına olanak sağlamak, birden çok disiplinden yararlanarak ürün tasarlamalarına imkân vermek, bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak, STEAM disiplinleri alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği kapsamında Ulusal STEAM Yarışması düzenlenecektir.

Yarışma Başvurusu
Yarışma başvuruları, TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği’nin resmî web sitesi üzerinden
(https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr) 15 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00 itibariyle başlayacak olup 09 Kasım 2021 tarihinde saat 23:59 itibariyle son bulacaktır. Belirtilen sürenin sonrasında yapılacak olan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği kapsamında bilim ve teknoloji alanında geniş kitlelere ulaşmak amacıyla “Ulusal STEAM Yarışması” düzenlenmektedir. Bilime ve teknolojiye meraklı öğrencilerimiz için düzenlenen bu yarışmaya Türkiye’de öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı mümkündür. Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılabileceği gibi lise grubunda danışman rehberliğinde de katılım sağlayabilirler.

Yarışma kapsamında lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimizin sorumluluk alarak topluma fayda sağlayacak projeler oluşturmaları, bilim ve teknoloji alanında multidisipliner yöntemlerle kalıcı çözümler üretmeleri beklenmektedir. Projelerin temel hedefi; öğrencilerin problem çözme becerilerine katkıda bulunmak, katılımcılara yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimi sunmak, bilim ve teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
● Yarışmaya 81 ilden devlet okulları ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencileri ve devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri katılabilir.
● Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje yalnızca bir öğrenci
tarafından hazırlanır.
● Lise öğrencileri projelerinde danışman desteği alabilir. Bir projede sadece bir danışman
görev alabilir. Bununla birlikte aynı danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.
Projede danışman olması zorunlu değildir.
● Okullar ve üniversiteler yarışmaya birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
● Başvurular 09 Kasım 2021 tarihine kadar https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr bağlantısı
üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
● Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Proje ile ilgili
video eklemek isteyenler, herhangi bir bulut sisteme videoyu yükleyip başvuru sayfasında
gerekli yere linki bildirmesi gerekmektedir.
● Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 350 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir.
● Aynı proje ile birden fazla kategoride başvuru yapılamaz.
● Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Proje Raporu, Rapor Sonuçları vb.)
https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr web sitesi üzerinden yürütülmektedir. Yarışmacıların
TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği web sitesi üzerinden yarışma süreçlerini takip etmesi
gerekmektedir.
● Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan
projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir
yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun
yarışmadan elenir.
● Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış kategori seçimi yapılması, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu
karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku
alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin
olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler
yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
● Finale kalan tüm katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim
Şenliği bünyesinde karşılanacaktır.
● İl dışından projesi finalde sergilenecek olan yarışmacıların ulaşım giderlerinin kendi kurumu tarafından karşılanması beklenmektedir. (Final sergisine katılmaya hak kazanan okullara valilik ve bakanlık olurları gönderilecektir.)
● Yarışmacılar, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım
koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
● Yarışmaya başvuranların yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları
varsayılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri
Kriterler Puan Değeri
Özgünlük 20
Kullanılan Bilimsel Yöntem 10
Projenin Yapılabilirliği 10
Projenin Yaygın Etkisi 10
Projenin Bütçesinin Uygunluğu 10
Projede Disiplinlerarası Çalışmış Olmak 20
Yararlılık, Sonuç ve Açıklık 20

Yarışma Kategorileri
Mühendislik tasarım / Robotik kodlama kategorisinde projelerin daha önce tasarlanmış
ürünlerden farklı, işlev, tasarım ve fikir açısından özgün, işlevi benzerlerine göre daha kullanışlı, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış, 21. yy. becerilerini taşıyan, gerçeğe uygulanabilir bir tasarım olması beklenmektedir.
Atık malzemelerle inovasyon / Küresel sorunlara çözüm kategorisinde projelerin en az
maliyetle tasarlanmış olması (Kullanılan malzemelerin maliyet tablosu proje açıklamalarında
belirtilmeli), 21. yy. becerilerini taşıması, STEAM yaklaşımına uygun olarak tasarlanmış olması en az bir mühendislik becerisi içermesi ve özgün olması veya tüm bunların yanında küresel bir soruna çözüm önerisi getirmesi beklenmektedir

Finalde yapılan değerlendirmeler sonucu tüm seviyelerde kategori birincilerine “Dizüstü Bilgisayar”, ikincilerine “Tablet”, üçüncülerine “Akıllı Saat” hediye edilecektir.

TÜBİTAK 4007 Manisa Bilim Şenliği Ulusal STEAM Yarışması Takvimi
Başvuru Bitiş Tarihi 09 Kasım 2021 – Saat: 23.59
Ön Değerlendirme Sonucu 12 Kasım 2021
Final Sergisi için Davet Mektuplarının Gönderilmesi 15 Kasım 2021
Finale Kalan Proje Sahipleriyle Online Toplantı 17 Kasım 2021
Final Tarihi 24 – 27 Kasım 2021

Tüm bu süreçlerle ilgili detaylı bilgiye “https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr” web sitemizden ulaşabilirsiniz.