Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıLise ve Ortaokul Öğrencileri “Öğretmen Olmak” Şiir Yarışması

Lise ve Ortaokul Öğrencileri “Öğretmen Olmak” Şiir Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Türkiye geneli resmi ve özel okullarda iki farklı kademede lise ve ortaokul öğrencileri arasında “öğretmen olmak” temalı şiir yarışması düzenlenecektir. Yarışma ortaokul ve liseler arası olmak üzere iki kademede düzenlenecektir.

Öğretmen olmak; bir insanın hayatına dokunmak, onu hayata hazırlamak, geleceğe dair umut ışığı oluşturmak; ona sevmeyi, değer vermeyi, bilimi, ilmi öğretmek demektir. Yarışma kapsamındaki çalışmalarda  “öğretmen olmak” teması, öğrencilerimizin gözünden ele alınacaktır.

            YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ŞİİRLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE İŞ AKIŞI

Yarışmaya, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel okullarda (ortaokul ve liselerde)  öğrenim gören öğrencilerimiz katılacaktır.

  1. Yarışmaya gönderilecek şiirlerde herhangi bir ölçü (vezin) şartı aranmayacaktır.
  2. Şiirler 12 punto aralığında Times New Roman yazı karakteri ile yazılıp üç sayfayı geçmeyecek şekilde oluşturulacaktır.
  3. Şiirler dijital ortamda yazılacak, okul/kurum müdürlüğüne teslim edilecek, okul kurum müdürlüğü ilçe seçici kuruluna teslim edecek, ilçe seçici kurulu birinci şiiri seçerek il millî eğitim müdürlüğüne gönderecek, il millî eğitim müdürlüğü seçici kurulu lise ve ortaokul olmak üzere her iki kategori için il birincisi olan şiirleri Microsoft Word Belgesi (.docx) olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne DYS yolu ile ve oyg_ohskfdb@meb.gov.tr e-posta adresine il/ilçe okul ve öğrenci adı belirtilerek gönderecektir. ( posta/kargo gönderi yapılmayacak)

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI

İl birincisi olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilen şiirler Bakanlığımızca dijital ya da matbu olarak kitap hâline getirilecektir.

YARIŞMA DEĞERLENDİRMESİ

Şiirler, Yarışma Seçici Kurulu tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER

Ödül almaya hak kazanan öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirilecektir.

LİSE DERECELERİ ORTAOKUL DERECELERİ

• Birincilik Ödülü TABLET • Birincilik Ödülü TABLET
• İkincilik Ödülü TABLET • İkincilik Ödülü TABLET
• Üçüncülük Ödülü TABLET • Üçüncülük Ödülü TABLET

Dereceye giren eserler ve Ödül törenine ilişkin duyurular, http://oygm.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Okullara başvurunun alınması 23.09.2022-14.10.2022 Lise ve Ortaokul Müdürlüklerine

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.