Lise ve Ortaokul Öğrencileri Kitap Ayracı Tasarımı Yarışması

Matematik yarışması
Matematik yarışması

Matematik Seferberliği Kapsamında “Her Yerde Matematik” Temalı Ulusal Kitap Ayracı Tasarımı Yarışması Düzenleniyor.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA “ HER YERDE MATEMATİK” TEMALI
ULUSAL KİTAP AYRACI TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilere matematik sevgisi kazandırmak, matematik dersine olan ilgiyi arttırmak, Öğrenciler arası
iletişimin kuvvetlendirilmesi ve işbirliğinin arttırılması, öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Matematik seferberliği kapsamında “Her Yerde Matematik” temalı kitap ayracı tasarlama yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Resmi / Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri iki farklı kategoride değerlendirilecektir.)

YARIŞMANIN GENEL ŞARTLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• Öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-2)
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Yarışma kapsamında katılımcılardan alman kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak; yarışma değerlendirme ve ödül dağıtım sürecinin sonunda tamamen silinecektir.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Engelli öğrencilere engellerini bildirmeleri koşuluyla katılım sürecinde tüm destek İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılacak tasarımlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
• Tasarımların özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. Taahhüt Formu ile birlikte gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Her katılımcı sadece bir tasarım ile katılabilir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığım diğer hususlar ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. Yarışmaya gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
• Yarışmaya son başvuru tarihi 14.02.2023 ‘tür. Son başvuru tarihinden soma gelen tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 11.02.2023 tarihine kadar kargolanmış eserler yarışmaya dâhil edilecektir.
• Ayraç tasarımı 5 x 21 cm boyutunda çift taraflı olarak tasarlanacak ve tasarı m farın dijital halleri en az 500^2100 piksel olacaktır. Kenarlarında boşluk bulunmayacaktır. Tasarımlanır Dijital halleri JPEG formatmda, ekteki belgeler PDF formatmda [email protected] e-posta adresine gönderilecektir (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ile birlikte)
» Her katılımcı kendisi için bir rumuz belirleyecektir.
® Tasarımlanır üzerinde katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.
• Ayraç tasarımlarında katılımcının kendisine ait olmak şartıyla fotoğraf, resim, karikatür, kaligrafi, illüstrasyon vb. her türlü teknik kullanılabilir. Bu konuda her türlü yasal sorumluluk katılımcılara aittir.
• İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde MEB izni ve onayı dâhilinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER
A) Yarışmada Türkiye Genelinde ortaokul kademesinde ilk üçe giren öğrencilerin ödülleri İl Millî
Eğitim Müdürlüğü tarafından, belirlenecek ve karşılanacaktır.
1. Sırt çantası, kupa bardak ve 100 adet tasarladığı kitap ayracı
2. Mangala, kupa bardak ve 50 adet tasarladığı kitap ayracı
3. Ajanda, kupa bardak ve 25 adet tasarladığı kitap ayracı
B) Yarışmada Türkiye Genelinde lise kademesinde ilk üçe giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.
1. Sırt çantası, kupa bardak ve 100 adet tasarladığı kitap ayracı
2. Mangala, kupa bardak ve 50 adet tasarladığı kitap ayracı
3. Ajanda, kupa bardak ve 25 adet tasarladığı kitap ayracı

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
1) İÇERİK; KONUYU YANSITMA VE YORUMLAMA 30 PUAN
2) ÖZGÜNLÜK 15 PUAN
3) TASARIMIN MALZEME KULLANIMIYLA UYUMU 20 PUAN
4) KOMPOZİSYON KURALLARI 20 PUAN
5) RENK UYUMU 15 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

Son Katılım Tarihi : 14 Şubat 2023

Yarışma sonuçları isparta.meb.gov.tr sitesinde ve Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 − twelve =