Lise ve Ortaokul Öğrencileri arası Ödüllü Sosyal Tasarım Yarışması

Öğrenci Tasarım
Öğrenci Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN ADI
Şehrin İçin “Bir İyilik Tasarla” Sosyal Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
Bursa Şehriyle alakalı gençlerimizin düşünmüş oldukları her türlü iyilik fikri.

YARIŞMANIN SÜRESİ
Son Eser Gönderme Tarihi : 24 Mayıs 2021

YARIŞMANIN AMACI
Şehrin sosyal hayatına katkı için iyilik merkezli fikir ve projeler üretimini teşvik etmek. Yaşanılan
şehirdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak. Bursa şehri ile alakalı bir
medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN YAPILDIĞI İL : Bursa

YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ : Bursa Osmangazi Kent Konseyi tarafından yürütülecektir.

KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
– Yarışmaya, konuya ilgi duyan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa ilinde ikamet eden OrtaokulLise ve Özel Eğitim Öğrencileri (Seçici Kurul dışında) katılabilirler.
– Yarışmaya katılım bedelsizdir.
– Daha önce başka yerlerde yayınlanmış ya da uygulanmış/uygulama aşamasındaki fikirler kabul
edilmeyecektir. (Durumun tespiti halinde katılımcı ödüle hak kazanamaz, ödül verilmişse geri
çağrılır.).
– Sadece, il sınırları içerisinden gelen fikirler yarışmaya kabul edilecektir.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır
– Bursa Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi katılımcıların fikirleriyle ilgili izinler ve
telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
– Yarışmaya; en fazla 2 adet A4 kağıdı geçmeyecek şekilde fikirler word belgesine yazılım ile
katılım yapılabilir.
– Fikirler/görüşler yazılırken Time News Roman yazı tipinde 11 karakter olacak şekilde yazılmalıdır.
– Yarışmaya katılan fikirleri sergi amaçlı olarak ya da farklı bir şekilde ileriki bir tarihte Osmangazi
Belediyesi yada Osmangazi Kent Konseyi tarafından kullanılabilecektir. Yarışmacı bu kullanımdan
dolayı her hangi bir hak talep edemeyecektir.
– Fikirlerin yazıldığı tüm kağıtların arka yüzünün sağ üst köşesine öğrencinin;(Kurşun kalemle
yazılacak) aşağıdaki bilgileri yazılacaktır.

Adı – Soyadı
Öğrencinin Doğum Tarihi
Okulu
Sınıfı-Şubesi ve Okul Numarası
Velisinin Ad ve Soyadını
Velisinin Cep Telefonu Numarasını

– Eserler, osmangazikentkonseyi@osmangazi.bel.tr mail adresine gönderilecektir.
– Eserlerin 30 Nisan 2021 Saat:17.00’a kadar gönderilmiş olması gerekmektedir.
– Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarışma sayısal(dijital) ortamdadır, baskılar kabul edilmeyecektir. El ile teslim edilmesine gerek
yoktur.
– Mailin doğru adrese gönderilmesi katılımcı sorumluluğundadır, geri teyit bilgisi
verilmeyecektir.
– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır ve
hukuki işlemler uygulanır.
– Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki tüm şartları
peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm fikirlerin ve görüşlerin Bursa Osmangazi Belediyesinin ve
Osmangazi Kent Konseyinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir
kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince gönderdiği tüm fikir ve görüşlerin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bursa Osmangazi
Belediyesine ve Osmangazi Kent Konseyine izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde
kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Gönderilen eserlerin kullanım hakları Bursa Osmangazi Belediyesine/ Osmangazi Kent
Konseyine ve eser sahibine ait olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Bitiş Tarihi 24 MAYIS 2021 Saat : 17.00 pazartesi
Eserlerin İncelenmesi 25 MAYIS 2021 – 04 HAZİRAN 2021
Kazanan Eserlerin İlanı 05 HAZİRAN 2021 cumartesi
Ödül Töreni 09 Haziran 2021 çarşamba
Sonuç Bildirimi : Paydaşların Sosyal Medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.
Ödül Töreni : Paydaşların Sosyal Medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

SEÇİCİ KURUL
1. KAMİL ERKEN (Bursa Teknik Üniversitesi)
2. ÜMİT SADIK KURŞUN (Osmangazi Kent Konseyi)
3. RAMAZAN ACAR (Eğitim-Bir-Sen Bursa)
4. ŞAZİYE UYSAL (Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi)
5. KADİR ÖZDEMİR (Veteriner Hekim-Osmangazi Belediyesi)
Kurul kararları kesin olup, kesinlikle itiraz kabul edilmeyecektir.

ÖDÜL
Ortaokul Kategorisi
Birincilik Ödülü LAPTOP
İkincilik Ödülü ELEKTRİKLİ KAYKAY
Üçüncülük Ödülü BİSİKLET
Mansiyon Ödülü BLUETOOTH KULAKLIK
Lise Kategorisi
BirincilikÖdülü LAPTOP
İkincilikÖdülü ELEKTRİKLİ KAYKAY
ÜçüncülükÖdülü BİSİKLET
Mansiyon Ödülü BLUETOOTH KULAKLIK

BAŞVURU ADRESİ
osmangazikentkonseyi@osmangazi.bel.tr