Lise, Önlisans ve Lisans Öğrencileri Dijitalizm İllüstrasyon Yarışması

Lise, Önlisans ve Lisans Öğrencileri
Lise, Önlisans ve Lisans Öğrencileri Dijitalizm İllüstrasyon Yarışması

YARIŞMANIN AMACI: “Dijitalizm” teması ile düzenlenen illüstrasyon yarışması, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı hedeflemektedir.

YARIŞMANIN KONUSU: “Dijitalizm: Sanat ve Tasarım alanlarında dijital evrim” sloganıyla yola çıkan tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken, güzel sanatların; teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele almaktadır.

DÜZENLEYEN KURUM: İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF).

BAŞVURU KRİTERLERİ:
Yarışmaya lise, önlisans ve lisans öğrenimi gören adaylar ilgili kategorilerde başvuru yapabilir.
Çalışmalar PDF formatında teslim edilmelidir. Diğer formatlarda iletilen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak gerekmektedir.
Özgün çalışmalarla katılmak gerekmektedir.
Jüri üyelerinin yakınlarının yarışmaya katılması yasaktır.
Yarışma başvurusunda çalışma ölçüsü kriteri bulunmamaktadır.
Yarışmacılar yalnızca bir kategoride, en fazla 3 (üç) çalışma ile başvurabilir.
Çalışmaların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
Katılımcılar, her bir çalışma için kısa cümleler ile, çalışmalarının hikayelerini başvuru formundaki “Çalışma Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

YARIŞMA BAŞVURU DOSYALARI TESLİMİ
Yarışma başvuru dosyaları 20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar e-posta ile igudijitalizm@gelisim.edu.tr adresine mail yolu ile teslim edilecektir. Belgesi eksik başvurular ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kazanan yarışmacıların duyurusu 28 Nisan 2021 tarihinde “Tasarım Fest’21” etkinliği kapsamında yapılacaktır. Ayrıca, jürinin seçmiş olduğu çalışmalar 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından İGÜ Sanal Galerisi’nde dijital ortamda sergilenecektir.

KATILIMCILARIN BAŞVURU DOSYALARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:
1. Başvuru Formu
2. Yarışma Şartnamesi (Her sayfasına paraf atılmalıdır.)
3. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Açık Rıza Metni
4. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Aydınlatma Metni (Her sayfasına paraf atılmalıdır.)
5. İllüstrasyon çalışmaları
* Serbest teknikle hazırlanmış dijital illüstrasyonlar için karışık sayı ve harflerden oluşan anlamsız 6 haneli bir rumuz belirlenmelidir. (ÖRN: W3KL29) Çalışmalar, PDF formatında seçilen rumuz adı ile kayıt edilerek yollanmalıdır. (ÖRN: W3KL29.pdf) Yarışmaya birden fazla çalışma ile katılımlarda her bir çalışmaya ayrı rumuz belirlenmelidir.

* Tüm belgeler eksiksiz olarak ve aynı e-mail ile igudijitalizm@gelisim.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. Belgeleri ayrı ayrı e-mail ile yollayan katılımcılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ:
Lise öğrencilerine yönelik kategori;
İllüstrasyon Yarışması
20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar dosyalar teslim edilmelidir.
Seçici kurul, ilgili kategorideki katılımcıların teslim etmiş oldukları çalışmalardan en başarılı 3 çalışmayı belirler.
Ödüle layık bulunan 3 yarışmacı, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://tasarimfest.gelisim.edu.tr sitesinden ilan edilecek ve seçilenlere mail gönderilecektir.
Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar dijital platformda sergilenecektir.
Önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik kategori;
İllüstrasyon Yarışması
20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar dosyalar teslim edilmelidir.
Seçici kurul, ilgili kategorideki katılımcıların teslim etmiş oldukları çalışmalardan en başarılı 3 çalışmayı belirler.
Ödüle layık bulunan 3 yarışmacı, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://tasarimfest.gelisim.edu.tr sitesinden ilan edilecek ve seçilenlere mail gönderilecektir.
Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar dijital platformda sergilenecektir.
*İGÜ belirtilen tarihleri, değiştirme hakkını saklı tutar.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Temaya uygunluk
Tasarımlardaki yaratıcılık
Özgünlük

KATILIMCILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Finalist seçilen her bir kategoriden 3’er yarışmacı, illüstrasyonlarının kullanım haklarını, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren süresiz olarak hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile İGÜ’ye devretmiş sayılacaktır.
Finalist seçilen her bir kategoriden 3’er yarışmacı, yarışmada yer alan çalışmalarının tüm fikri ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek haklarının süresiz olarak İGÜ’ye ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi imzalayacaktır.
Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İGÜ’ye hiçbir talepte bulunamazlar.
Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşa ait çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak olup, yarışmacılar yarışmaya göndermiş oldukları işlerin kendi özgün çalışmaları olduğunu işbu şartnameyi imzalayarak taahhüt etmektedir.
Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdikleri illüstrasyonların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu çalışmaların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir çalışmadan yararlanılmadığını, çalışmanın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar, başvuru formlarını İGÜ’ye teslim etmeleri ile işbu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde, çalışma önceden ödül almış ise ödül geri alınır ve İGÜ bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

İlgili Kişi :
(Okudum Anladım)
Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :