Lise Öğrencilerine Yönelik Ulusal Matematik Öykü Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencilerine Yönelik Ulusal Matematik Öykü Yarışması

Matematik Seferberliği Kapsamında “Matematik Anılarım” Temalı Ulusal Matematik Öykü Yarışması Düzenleniyor.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA “ MATEMATİK ANILARIM” TEMALI ULUSAL MATEMATİK ÖYKÜ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Öğrencilerimizin mantıksal, matematiksel, sözel zekâlarını geliştirmek, desteklemek, farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. :

YARIŞMANIN TÜRÜ
Matematik seferberliği kapsamında “Matematik Anılarım” temalı Ulusal öykü yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Resmi / Özel Okul ve Kuram Müdürlüklerinde öğrenim gören lise öğrencileri.

YARIŞMANIN GENEL ŞARTLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• öğrencilerin yarışmaya katılımlarında velisinin yazılı izni şarttır. (EK-2)
• Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Yarışma kapsamında katılımcılardan alman kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak; yarışma değerlendirme ve ödül dağıtım sürecinin sonunda tamamen silinecektir.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Katılımcılar, “Yarışma Şartnamesi” ve eklerindeki tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Seçici Kurul Üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Engelli öğrencilere engellerini bildirmeleri koşuluyla katılım sürecinde tüm destek İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
• İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda MEB izni ve onayı dâhilinde şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:
• Eserlerin özgün ve yarışma temasına uygun olması gerekmektedir. \
• Yarışmaya katılacak eserler için ekte yer alan ve katılımcı bilgilerinin yer aldığı Taahhüt Formu doldurularak imzalanacak ve eserle birlikte taranarak gönderilecektir. Taahhüt Formu ile birlikte: gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Her katılımcı sadece: bir öykü ile katılabilir. Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış ve bütünüyle başvurana ait olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanması için izin verilmemiş olması gerekmektedir. Her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
• Gönderilen metin öykü türünde olup, öykü; Word formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığı, en az bir en fazla dört sayfa, Türkçe dil kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
• Yarışmaya son başvuru tarihi 14.02.2023’tür. Son başvuru tarihinden sonra gelen öyküler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. 11.02.2023 tarihine kadar kargolanmış eserler yarışmaya dâhil edilecektir ;
• Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
• Eserler Word, ekteki belgeler PDF formatı şeklinde (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ile birlikte) [email protected] adresine veya İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimine kargo veya posta ile gönderilecektir. Kargo veya posta ile gönderilen eserlerde gönderiminden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca gönderilen eserlerin kargo ve posta ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
• Her katılımcı kendisi için bir rumuz belirleyecektir.
• Eserlerin üzerinde; katılımcının kimliğini belli edecek herhangi bir yazı, işaret vb. bulunmamalıdır.
® Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılan öykülerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olup, gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDÜLLER
Yarışmada Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim
Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Akıllı Bileklik(Özellikleri: Su geçirmez, kalp ritmi ölçme, adımsayar, sesli görüşme, uyku takibi)
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Bluetooth Kulaklık(Özellikleri: Aktif gürültü önleme, kulak içi, mikrofonlu, suya ve tere dayanıklı, çift telefon desteği)
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Stem seti

Ödül töreni İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda olacaktır. Kazanan adayın yakınlan katılabilecek ve konaklama İsparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. ;
Yarışmanın bütçesi 7.500 TL’dir. 

TELİF HAKLARI
• Yarışmaya gönderilen eserlerin daha Önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katı lanlar, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanların eserleri yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş olsa bile sonradan bu yönde tespiti yapılanların ödülleri geri alınır. ;
• Eserlerin basımı ve yayını yoluyla herhangi bir ticari kazanç elde edilmeyecektir. Ancak İl Millî Eğitim Müdürlüğü yarışma faaliyetleri kapsamında yapılacak duyurular, hazırlanacak dijital veya basılı materyaller, sosyal medya paylaşımları, videolar vb. için eserleri kullanabilecektir. .(Eserlerin telif hakkı katılımcılarda saklı kalmak kaydıyla)

DEĞERLENDİRME
• Yarışmaya katılan eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan “Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu“ tarafından değerlendirilir.
• Eser İnceleme Komisyonu tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 3 eser belirlenecektir
• Yarışmaya başvuru için gönderilen postalara, postanın alındığına dair elektronik geri dönüt sağlanacaktır.
• Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
• Eser inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri; konuya ve türe göre uygunluk, Türkçe’yi kullanma; gücü, kurgu gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, estetik, bakış, başlık, plan, imla kuralları ve noktalama işaretleri gibi özellikleri esas alarak değerlendirecektir.

Son Katılım Tarihi: 14 Şubat 2023

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
1)İÇERİK; KONUYU YANSITMA VE YORUMLAMA 20 PUAN
2)ÖZGÜNLÜK 15 PUAN
3)MATEMATİKSEL KONU VEYA KAVRAMIN ÖYKÜ İÇERİSİNDE TASVİRİ 20 PUAN
4)ÖYKÜNÜN ÖYKÜ PLANINA GÖRE UYGUN OLARAK YAZILMASI 15 PUAN
5)YAZIM KURALLARINA UYGUNLUĞU 15 PUAN
6)ÖYKÜNÜN EN AZ BİR MATEMATİK KONUSUNU ANLATILIR NİTELİKTE OLMASI : 15 PUAN ‘
TOPLAM 100 PUAN

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU
Yarışma sonuçlan isparta.meb.gov.tr ve İsparta Millî Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 − one =