Lise Öğrencilerine Yönelik Kompozisyon, Resim ya da Sloganlı Afiş Yarışması

Lise Öğrencilerine Yönelik Kompozisyon, Resim ya da Sloganlı Afiş Yarışması

Bu yarışmayı düzenlememizin temel amacı, siz liseli gençlerimizin Kurumumuz hakkında bilgi sahibi olması ve Ülkemizdeki hak arama sistemini öğrenmesidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları neticesinde haksızlığa uğrayan gençlerimizin haklarını nerede ve nasıl arayacaklarını bilmelerine çok önem veriyoruz.

Biz Kamu Denetçiliği Kurumuyuz. Dünyada 110 ülkede bizim görevlerimizi yapan Kurum mevcuttur. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dünyadaki yaygın ismi Ombudsmanlıktır. Ombudsmanlığın ilk kuruluş ülkesi İsveç’tir. Ancak İsveç Ombudsmanlığı Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan örnek alarak kurmuştur. 20. Yüzyılda Ombudsmanlık tüm Avrupa’da ve dünyada yaygın hale gelmiştir.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK )
LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ KOMPOZİSYON İLE RESİM / SLOGANLI
AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: : “Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık”

Amaç: Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) gençler arasında tanınmasını ve
bilinmesini sağlayarak gençlerin idareden iyi yönetim beklentilerini artırmak ve hak arama
bilincini geliştirmek.

Genel Şartlar

1 ) Ankara ili genelinde yapılacak olan kompozisyon ve resim/sloganlı afiş tasarımı
yarışmasına, lise ve dengi okul öğrencileri katılabilecektir.

2 ) Yarışma kompozisyon ve resim / sloganlı afiş tasarımı olmak üzere iki ana dalda
gerçekleştirilecektir.

3 ) Her iki yarışma dalındaki eserleri değerlendirmek üzere 5’ kişiden oluşan bir komisyon
kurulacaktır. Komisyon Başkan ve üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından
belirlenecektir.

4 ) Kamu Denetçiliği Kurumu ( Ombudsmanlık ) tarafından üst yazı ile yarışmayı tanıtmak ve
duyurusunu yapmak amacıyla hazırlanan afiş ve broşürler, lise ve dengi okullara iletilmek
üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 ) Yarışmaya aynı anda her iki daldan eserle katılmak mümkündür.

6 ) Her bir dalda; İlk üç dereceye giren eserler ile teşvik ödülü verilecek üç eser komisyonca
belirlenecektir.

7 ) Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini belirlenen tarihlerde okul idaresine teslim etmesi,
alınan eserlerin okul yönetimlerimizce Kurumumuza teslim edilmesi gerekir.

8 ) Eserlerin Kurumumuza gönderilen asıllarında okul ismi dışında öğrencinin adı ve
soyadının bulunmaması, eserlerin fotokopi ya da örnekleri üzerine isim kayıtlarının yapılarak
sonuçlar açıklanıncaya kadar okul tarafından saklanması gerekir

9 ) Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına
uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12
punto büyüklüğünde ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır.

10 ) Resimler 35×50 cm resim kâğıdına, kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya
veya pastel boya kullanarak yapılabilir.

11 ) Yapılacak afiş çalışmaları A3 kâğıt ebadında olacaktır. Afişlerin hazırlanması bilgisayar
ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. teknikler kullanılabilir.

12 ) Her iki dalda da, yarışmaya katılacak eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamış, sergilenmemiş veya bu eserlerden alıntı yapılmamış olması gerekmektedir.

Yarışma Sürecinin Muhtemel İşleyiş Takvimi

FALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne üst yazı da gönderilen
ek te bulanan şartnamenin gönderilmesi 26.02.2018 27.02.2018

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin üst yazı ile birlikte afiş ve tanıtım broşürlerinin okullara
gönderilmesi 01.03.2018 05.03.2018

Yarışmanın başlama tarihi ve Afişlerin okullarda asılı kalacağı tarih 05.03.2018 20.04.2018

Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinin okul idaresine teslim edilme tarihi 20.04.2018 20.04.2018

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) oluşturduğu değerlendirme komisyonu ve üye
belirleme tarihi 26.03.2018 30.03.2018

Teslim alınan eserlerin okullar tarafınca Kamu Denetçiliği Kurumuna teslim tarihi 20.04.2018 24.04.2018

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) oluşturduğu komisyonun inceleme ve karar tarihi 25.04.2018 07.05.2018

Muhtemel ödül töreni tarihi 08.05.2018 15.05.2018

13 ) Ödüller, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) tarafından yapılacak olan aynı
konudaki çalıştayda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri ve katılımcı devlet
erkânı tarafından dereceye giren öğrencilere takdim edilecektir.

14 ) Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri Ankara il Millî Eğitim Müdürlüğü ile Kamu
Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) web sayfalarında ilan edilecektir.
15 ) Yarışmaya katılan lise ve dengi okullarda dereceye giren eserlere aşağıdaki ödüller
verilecektir.

Birincilik Ödülü: 3000 TL
İkincilik Ödülü: 2000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

Ayrıca her iki dalda belirlenen üç eser sahibi öğrenciye
500’ er TL Teşvik ödülü verilecektir.

https://www.ombudsman.gov.tr/