Lise Öğrencilerine Yönelik İngilizce Scrabble Turnuvası

Kartal İlçesi Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Müdürlüğü olarak okulumuzda geleneksel hale gelmiş olan, öğrencilerimizin İngilizce dersine ilgilerini artırmak, kelime hazinelerini genişletmek, boş zamanlarında öğrenerek oyalanabilecekleri bir hobi kazandırmak, ergenlik problemlerinden ve zararlı alışkanlıklardan kaçınabilecekleri ve deşarj olabilecekleri bir alan kazandırabilmek, ülkemizde bulunan diğer liselerle ilişkilerini geliştirmek, takım çalışmasının önemini kavratmak ve özgüven geliştirebilmek amacıyla Türkiye geneli Liseler Arası Scrabble Turnuvası düzenlenmektedir.

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Müdürlüğü
İNGİLİZCE SCRABBLE TURNUVASI ŞARTNAMESİ

1- KONU
Madde l:Türkiye Liselerarası (Hazırlık, Lise 1, 2, 3, 4 ve Dengi Okullar) İngilizce Scrabble Turnuvası

2- AMAÇ
Madde 2: Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin İngilizce dersine ilgilerini artırmak, kelime haznelerini genişletmek, boş zamanlarında öğrenerek oyalanabilecekleri bir hobi kazandırmak, ergenlik problemlerinden ve zararlı alışkanlıklardan kaçınabilecekleri ve deşarj olabilecekleri bir alan kazandırabilmek, ülkemizde bulunan diğer okullarla ilişkilerini geliştirmek, takım çalışmasının önemini kavratmak ve özgüven geliştirebilmek.

3- KAPSAM
Madde 3: Bu Şartname İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün düzenlediği l.Türkiye İngilizce Scrabble Turnuvasının kural ve yöntemlerini kapsar.

4- YASAL DAYANAK
Madde 4: Bu esaslar 19 Ocak 2007 tarih ve 26408 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

5- KATILIM ŞARTLARI
Madde 5: Yarışmaya Türkiye genelinde bulunan tüm resmi-özel ve dengi okullar katılabilir.

6- BAŞVURU
Madde 6: Turnuvaya katılacak olan okulların sorumlu öğretmen ve turnuvaya katılacak olan 4 öğrenci ve 1 öğretmen isimlerini (kişilerin açık rızasıyla) ve öğretmen telefon numaralarını 25/01/2019 gününe kadar mesut.es@mynet.com e-posta adresine bildirmeleri gerekir. Bildirilen isimlerden daha sonra değişiklik mümkün olmayacaktır. Zaruri durumlar hariç, (hastalık gibi)

7- TURNUVA YERİ VE TARİHİ
Madde 7: Turnuva 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır. Katılımcı okul ve öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak yer konusunda katılan okullara daha sonra bilgi verilecektir. Sorumlu öğretmenler ile Whatsapp uygulaması üzerinden bir grup kurulacak ve oluşabilecek sorular buradan cevaplanacak ve muhtemel duyurular buradan yapılacaktır. Katılan öğrenci sayısına göre turnuva takvimi detaylı olarak bu grup üzerinden paylaşılacaktır. İl dışından gelecek olan öğretmen ve öğrencilerin ulaşım, konaklama ve tüm masrafları kendilerine ait olup, konaklama konusunda planlama yapılarak, yardımcı olunacaktır.

8- TURNUVA ŞEKLİ
Madde 8: Turnuva dörder kişilik masalarda tur atlama sistemiyle yapılacak ve turnuvada bireysel ve okul adına 1. 2. 3.ve 4.’ler belirlenecektir.
Katılan tüm okullara katılım belgesi, dereceye girenlere derece belgeleri ve ödülleri verilecektir. (Ödüllerin ne olacağı şimdiden belli değildir. Turnuva tamamen sponsorlar vasıtasıyla düzenlendiğinden, ödüller buna göre daha sonra belirlenecektir.)

9- SEÇİCİ KURUL
Madde 9 : Scrabble oyununda seçici kurul bulunmaz. Oyuncuların aldığı puanlar nettir. Bir münazara gibi jürinin inisiyatifi yoktur. Turnuvada hakem olarak görev yapacak öğrenciler, İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencileri olacaktır. Yine de bir uyuşmazlık söz konusu olduğu takdirde, nihai karar verme yetkisi turnuva komisyonu olan Okul Müdürü Halil İbrahim KAPAN, Müdür Yardımcısı Selami TÜKENMEZ ve İngilizce Öğretmeni Mesut EŞ’e aittir. Turnuva esnasında salona oyuncular hariç hiçbir öğrenci ve öğretmen alınmayacaktır.

10- SONUÇLARIN DUYURULMASI
Madde 10: Sonuçlar her turnuva sonucunda anında bildirilecek ve ertesi gün okulumuz internet sayfasında yayınlanacaktır. Ödül töreni, son tur sonunda yapılacaktır

11- İLETİŞİM
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Esentepe Mah.Anadolu cd. No:4 Kartal İSTANBUL Tel. 0216 306 73 49 / 50