Lise Öğrencilerine Yönelik 1. Ulusal Öğrenci Ekslibris Yarışması

Lise Öğrencilerine Yönelik 1. Ulusal Öğrenci Ekslibris Yarışması

Ekslibris sanatını tanıtmak, (kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu baskı resimlerdir.) öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine fırsat yennek için tüm (Ulusal) lise öğrencilerine yönelik 1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması düzenlenmekte.

Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi
1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması

 

Yarışma Amacı

Madde 1- Ekslibris sanatını tanıtmak, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek için tüm lise öğrencilerine açık bir yarışma düzenlenmiştir.

Ekslibris/Exlibris (Bookplate), kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu baskı resimlerdir. Kitabın kartviziti ya da tapusu da denebilir. Kitap sahibini tanıtır, onu yüceltir ve kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır. Yer aldığı kitabın değil, kitap sahibinin bir göstergesidir; kitapla sahibi arasındaki bir bağdır. Sözcük olarak ….’nın kitaplığından, … ‘nın kütüphanesine ait anlamına gelir.

Yarışma Konusu

Madde 2- Yarışma konusu serbesttir.

Yarışma Kapsamı

Madde 3- Yarışma tüm lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışma Son Katılım Tarihi ve Yeri

Madde 4- Yarışmacılar, çalışmalarını 10 Nisan 2019 tarihine kadar, Ordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi’ne posta, kargo ya da elden ulaştırabilirler.

Yarışmanın Uygulanması ve Teknik Şartname

Madde 5- Yarışmanın uygulanmasında aşağıdaki şartlar dikkate alınacaktır.

Yarışma:

a-) Yarışma tüm lise öğrencilerini kapsamaktadır.

b-) Teknik serbesttir. Çalışmalar, elle orijinal desen, renkli resim, kolaj yanında linolyum, serigrafi, gravür gibi geleneksel baskı teknikleri kullanılarak çoğaltılabilir. Bilgisayarda da yapılabilir.

c-) Her öğrenci en fazla üç (3) adet çalışma ile katılabilir.

d-) Çalışmalar özgün olmalıdır. Kopya olmamalıdır.

e-) Ekslibrislerde “Ekslibris” sözcüğü ile adına ekslibris yapılan “yaşayan kişi” veya “kuruluş”un ismine yer verilmelidir. Katılımcılar, ekslibrislerinin sağ altına kurşun kalem ile adını, arkasına ise okunaklı olarak tekrar adını, yapım tekniğini, yapım yılını, ekslibris (resmin) boyutunu ve kimin adına yapıldığını yazmalıdırlar.

f-)Boyutlar: Ekslibrisler, kitaplara yapıştırılacak büyüklükte tasarlanmalıdır. Resim alanının uzun kenarı 13 cm’den büyük olmamalıdır. (Kısa kenarı farklı olabilir). Baskı yapılacak kâğıt ise A5’den (210 x148mm) büyük olmamalıdır.

g-)Okullar öğrencilerin çalışmalarını şahsen, elden veya kargo yolu ile ulaştırabilir. Kargo ücreti katılımcı okulların sorumluluğundadır. Kargo ücreti ödenmeyen çalışmalar teslim alınmayacaktır. Kargodakigecikmelerden ve çalışma üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir zarardan yarışma komisyonu sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir paspartu veya fon kullanılmayacaktır. Yarışmaya katılan çalışmalar iade edilmeyecek, Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatların Lisesi’nde kalıcı arşiv oluşturulacaktır.

h-) Ödül alan çalışmalar30 Nisan 2019 itibarı ile Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi web sitesi : http://ordugsl.meb.k12.tradresinde duyurulacaktır.

 

i-) Değerlendirme Jürisi(Soyadı Alfabetik):

Prof. Dr.H. EmreBecer,(Yeditepe Üniv. Grafik Tasarım Böl.)

Öğr. Gör.Mahmut Durmuş,(Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğit. Fak. Resim-İş Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. ÜyesiGürbüz Doğan Ekşioğlu,(Yeditepe Üniv. Grafik Tasarım Böl.)

Ozan Ertuğrul,(Ordu Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Öğr. Gör.Erkin Keskin,(Uludağ Üniv. Eğitim Fak. Resim Eğitimi Anabilim Dalı)

Doç.Dr.Musa Köksal,(Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Bodrum G.S.F. Resim Böl.)

Prof. Dr.Hasip Pektaş, (Nişantaşı Üniv. Sanat ve Tasarım Fak. Grafik Tasarımı Bölümü)

Dr. Öğr. ÜyesiE.Murat Yıldız,(Giresun Üniv.Görele Güzel San. Fak. BaskıSan. Böl.)

Serpil Kazancı Yılmaz,(Ordu Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni.)

Dr.Öğr ÜyesiAdem Yücel, (Ordu Üniv. Güzel San. Fak.  Grafik Tasarım Böl.Bşk.)

Doç. Dr.Aydın Zor,(Akdeniz Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Grafik Böl. Bşk.)

 

 

Ödül ve Sergileme

Madde 6-

Birincilik Ödülü:2.000TL-Başarı Belgesi

İkincilik Ödülü:1.500 TL-Başarı Belgesi

Üçüncülük Ödülü:1.000TL-Başarı Belgesi

Jüri Özel Ödülü  :Başarı Belgesi

Üç Adet Mansiyon-Başarı Belgesi

 

Sponsor bulunması halinde ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan çalışmaların kataloğuyapılacaktır.

 

Yarışma Takvimi

Madde 7-

Son Teslim Tarihi Değerlendirme Sonuçların Duyurusu Sergi ve Ödül Töreni
10 Nisan 2019 15 Nisan 2019 30 Nisan 2019 13 Mayıs 2019

Yürürlük

Madde 8- Bu şartname 8 (sekiz) maddeden ibaret olup Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi ile uygulamaya konulacaktır.

 

Gönderi Adresi:

  1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması

Altınordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi

Yemişli Mah. Hasanbey Mevkii – Altınordu / ORDU

Tel.: 0(452)2340711 Faks: 0(452)2340712

Websitesi: http://ordugsl.meb.k12.tr

 

EK:1

  1. Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması – Ordu 2019

 

KATILIM FORMU- TAAHHÜTNAME

 

Ekslibris kavramını anlamak ve yaygın hale getirmek düşüncesiyle, tüm lise öğrencileri arasında düzenlenen 1.Ulusal Öğrenci Ekslibrisleri Yarışması için yaptığım eserlerden telif ücreti talebimin olmayacağını, çalışmamla ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserimle ilgili tasarruf hakkımı Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi devrettiğimi ve taahhütnamenin bir suretini yarışma eseri ile göndereceğimi beyan ederim.

İL:

İLÇE:

Öğrencinin Adı Soyadı
Okulu
Mektup adresi
Telefon
E-posta
Resim Öğretmeninin Adı
Ekslibris Tekniği
Kimin adına yapıldığı

 

 

Tarih/ İmza