LİSE ÖĞRENCİLERİ “YURDUMUN GENÇ ŞAİRLERİ” ŞİİR YARIŞMASI

YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI ULU BATLI HAŞAN ANADOLU LİSESİ “YURDUMUN GENÇ ŞAİRLERİ” ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN KONUSU
“YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ” konulu ödüllü şiir yarışması.

YARIŞMA SÜRECİ
1. “YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ” konulu şiir yazılacaktır.
2. Yarışma, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde ve katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
3. Yarışma ticari amaç gütmemektedir. Katılımcılardan ücret talep edilmez.
4. Yarışmaya yarışma düzenleme ve yürütme kurul üyelerinin 1. Derece yakınları katılamaz.
5. Şiirler komisyon tarafından değerlendirilecektir.
6. Değerlendirmede ilk beşe giren öğrencilere ödül takdim edilecektir.
7. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
8. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. ( Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.)
9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
10. Yarışmaya gönderilen şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir; ancak Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayınlanmaya değer görülen şiirleri yayınlayabilir.
11. Adaylar, yarışmaya daha önce başka yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış eserleriyle katılacaklardır.
12. Yürütme ve seçici kurul, ödüle değer görülen eserlerin yayınlanması aşamasında, eser sahibinin bilgisi dahilinde yazım-noktalama konusunda gerekli değişiklikleri yapabilir.
13. Yarışmacıların, yarışma yürütme ve seçici kurul kararlarına itiraz hakkı vardır. Sonuçların açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesi Müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. İtirazlar komisyonca değerlendirilecek ve 3 iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgiliye bilgi verilecektir.
14. Yarışmamıza engelli öğrencilerimizin de katılım göstermelerini önemsiyoruz. Yarışmamız süresince engelli bireylerimize her türlü kolaylık sağlanacaktır. Engelli öğrencilerimiz için tüm koşullar öğrencilerimizin gereksinimlerine göre hazırlanacaktır.
15. Yarışma sonuçlarına göre Yürütme Kurulu tarafından kazanan öğrenciler ile iletişime geçilerek öğrencilerin hesap numaralarına ulaşılacaktır. Ödüller öğrencilerin hesap numaralarına gönderilecektir.
16. Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesi Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının onay ve izni ile şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMANIN AMACI
• Yeni nesil gençlerimize unutulan halk kültürüne ait değerleri hatırlatmak, sevdirmek.
• Öğrencilerin şiir yazma yeteneklerini ortaya çıkarmak.
• Öğrencilerin yazdıkları şiirleri paylaşabilecekleri bir ortam sunmak.
• Öğrencilerin kendi yaşadıkları şehirleri tanımalarını, şehirlerinin güzelliklerinin farkına varmalarını sağlamak.
• Halk şiiri geleneğini tanıtmak ve yaşatmak.

HEDEF KİTLE:
Türkiye geneli lise ve dengi eğitim öğretim kurulularındaki tüm öğrenciler.

ESER KATILIMLARI (BAŞVURULAR)
Yarışmaya müracaatlar 13 Aralık 2021 tarihine kadar word formatında yurdumungencsairleri@gmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. (Şiir ve başvuru formu tek e-posta ile iki sayfa olarak gönderilecektir.)

YARIŞMA KOŞULLARI
Şiirler “Yaşadığımız Şehrin Güzellikleri” konusuna uygun; koşma nazım şekli, güzelleme nazım türüyle yazılacaktır.
Şiirler 12 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile yazılacaktır.
Başvuru için halk şiirindeki tapşırma ( kendini tanıtma, bildirme) geleneğine uygun olarak mahlas (takma ad) kullanılması gerekmektedir.
Metin tamamen orijinal ve daha önce bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
Şiirler yurdumungencsairleri@gmail.com adresine word formatında gönderilecektir.
Kimlik ve iletişim bilgilerini içeren başvuru formu aynı e-posta ile ikinci bir sayfa olarak gönderilecektir.
Koşma nazım şeklinin kurallarına uyulması gerekmektedir.
Şiirin daha önce başka bir kitap, dergi veya internet platformunda yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Koşma:
• 3 – 6 dörtlükten oluşur.
• 6 + 5, 4+ 4 +3 duraklı veya duraksız ll’li hece ölçüsüyle yazılır.
• Genelde yarım kafiye kullanılır.
• Kafiye örgüsü ilk dörtlük ; aaab, abab, aaba veya abcb şeklinde olup diğer dörtlükler cccb, dddb… şeklindedir.
• Son dörtlükte şair mahlasını söyler.
• Dil sade, anlatım yalın ve içtendir.
• Güzelleme: Herhangi bir varlığın ( şehrin) güzelliğinin anlatılmasıdır.
Milli, manevi, ahlaki değerlere uygun olmayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır, v’ Yarışma koşullarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖDÜLLER
Birinci 1250 TL
İkinci : 750 TL
Üçüncü 500 TL
Mansiyon 1 : 250 TL
Mansiyon 2 250 TL

3.000,00 TL (Üç bin Türk Lirası) değerindeki ödüllerin gideri Okulumuz Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serkan ŞAHİN tarafından karşılanacaktır.

SONUÇLAR
Sonuçlar Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesinin web sayfası uhal.meb.k12.tr adresinden 31 Aralık 2021 tarihinde duyurulacaktır.

DETAYLI BİLGİ VE İLETİŞİM
Adres : Ulubatlı HaSan Anadolu Lisesi
Selçukbey Mah. Söğütdibi Sok. No:62 16330 Yıldırım/BURSA
Tel: 0224 366 11 01 Faks: 0224 366 96 96
E-Posta: 134738@meb.kl2.tr