Lise Öğrencileri Temiz Enerji Konulu Bilgisayar Destekli Afiş Tasarım Yarışması

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“TEMİZ ENERJİ” AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Konu
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın Valiliğinin 31.12.2021 tarih ve 40280649
sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren, bilgisayar bilimleri alanına ilgili ve bu konuda yetenekli
öğrencilerin uygun ortam ve rehberlik sağlanarak gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla
“Aydın Dijital Dönüşüm Projesi” yürütülmektedir.

Aydın Dijital Dönüşüm Projesinin 4. Faaliyet Alanı çerçevesinde müdürlüğümüze bağlı resmi
ve özel liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak “Temiz” Enerji” adlı afiş
tasarım yarışması düzenlenmiştir.

2. Amaç
Sanayileşme sürecinin bir sonucu olarak 1870’li yıllardan itibaren, fosil yakıtların
kullanımındaki artışla birlikte insanlık, küresel iklim değişikliği sorunuyla yüzleşmek zorunda
kalmıştır. Bu sorun gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak dünya ülkelerinin neredeyse
hepsini ciddi oranda etkilemektedir. Yenilenebilir enerji veya alternatif enerji kaynakları son
yıllarda savunulmakta olup temiz enerji üretimi açısından doğayı koruma üzerine en fazla
uzlaşı sağlanmış önerme olarak öne çıkmıştır.

Bu yarışmayla Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında
öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz tarafından çağımızın gereği olan bilişimle üretim
becerileri kullanılarak küresel ısınma, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklardaki azalmayla
birlikte doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen temiz enerji üretim biçimleri hakkında
farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu amaç ile Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde belirtilen öğrencilere bilişimle
üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri
yürütülmesi hedefine katkı sağlanacaktır.

3. Genel Kurallar
– Bu Yarışmaya Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel tüm ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilirler.
– Başvurular bireysel olarak yapılacaktır. Her yarışmacının bir danışman öğretmeni
olması zorunludur. Bir danışman öğretmen bir ya da daha fazla öğrenciye danışmanlık
yapabilecektir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılardan “küresel ısınma, iklim değişikliği ve sınırlı doğal
kaynaklardaki azalmayla birlikte doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen temiz
enerji üretim biçimleri” konusunda afiş tasarımı yapmaları beklenmektedir.
– Yarışmacılar ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait, özgün bir (1) adet
eserle yarışmaya katılacaklardır.
– Yarışma başvurusu 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
– Başvurular danışman öğretmen tarafından https://forms.gle/T7mgNfr2vnyppi1w5
adresindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Başvuru formuna Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesi duyurular bölümünden de
(aydinarge.meb.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formda belirtilen tüm alanlar doldurulacaktır.
– Katılan eserler A3(297 x 420 mm) boyutunda dikey olarak çalışılmalıdır. Eserlerde
görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
– Afişler, Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel
Draw programlarından biriyle ya da yarışmacının tercihine kalmış başka bir grafik tasarım
programıyla hazırlanmış olmalıdır. İlgili programa ait formatta kaydedilen dosya yarışmacı
tarafından hazırda tutulacaktır. Gerekli görülmesi durumunda düzenleme kurulu tarafından
dosyanın orijinal formatı yarışmacıdan istenecektir.
– Afişler en az 200 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.
– Afişlerde (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renkler kullanılmalıdır.
– Afişlerde kulanılan fontlar convert edilerek kaydedilmelidir.
– Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri eserlerin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından fiziki ve dijital ortamlarda paylaşılmasına izin verdiğini kabul eder.
– Eserlerin tamamında ya da herhangi bir bölümünde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer
alan hüküm ve ifadelerden herhangi birine sözlü, yazılı ve görsel aykırılık
bulunmamalıdır. Bu konudaki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

– Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yarışma şartnamesinde değişiklik yapma, yarışmayı
iptal etme hakkına sahiptir.
– Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi düzenleme kuruluna
aittir.
– Yarışmacının yapmış olduğu hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

4. Düzenleme Kurulu
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme-2 Şubesi AR-GE Birimi personeli
yarışmanın düzenleme kurulunu oluşturmaktadır.

5. Değerlendirme Kurulu ve Değerlendirme İş ve İşlemleri
– Değerlendirme kurulu; bilişim teknolojileri öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni,
grafik tasarım öğretmeni, ADÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim
Üyesi olmak üzere 4 kişiden oluşmaktadır.
– Eserler, aşağıdaki değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirme kurulu
tarafından değerlendirilecek, sonuçlar düzenleme kuruluna bildirilecektir.
– Değerlendirme kriterleri şunlardır:
o Verilen temanın stratejik çözümleme gücü
o Konuya olan yaklaşımın yaratıcılığı ve özgünlüğü
o Görsel tasarımında kullanılan Tipografik ve imgesel çözümün başarısı

6. Başvuru Şekli
– Afişler en fazla 10 MB boyutunda pdf formatında kaydedilerek,
https://forms.gle/T7mgNfr2vnyppi1w5 linkindeki form kullanılarak son başvuru
tarihine kadar yüklenmelidir.
– Başvuru formuna yüklenecek pdf dosyasının 10 MB’tan büyük olmaması tavsiye
edilmektedir. 10 MB’tan büyük olması durumunda bir depolama alanına (google drive
vb.) yüklenerek ilgili dosyaya ulaşılabilecek (paylaşım ayarlarının herkese açık şekilde
ayarlandığından emin olunuz) link formda belirtilen alana girilmelidir.
– Başvuru formunda kişisel bilgiler doldurulmalıdır. Eserin hikayesi, konusu 500
karakteri geçmeyecek şekilde başvuru formunda ilgili bölüme yazılmalıdır.
– Yarışmaya katılacak öğrencilerin velileri tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE WEB sitesi duyurular bölümünde bulunan “Temiz Enerji Afiş Tasarım
Yarışması Veli İzin Belgesi” doldurarak imzalanacaktır. İmzalanan bu belge taranarak
ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı çekilerek başvuru formu doldurulurken
sisteme yüklenecektir.
– Danışman öğretmen tarafından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE WEB sitesi
duyurular bölümünde bulunan Danışman Öğretmen Beyan Belgesi doldurularak
imzalanacaktır. İmzalanan bu belge taranarak ya da okunaklı olacak şekilde fotoğrafı
çekilerek başvuru formu doldurulurken sisteme yüklenecektir.

7. Yarışma Sonuçları ile ilgili işlemler
– Yarışma sonuçları düzenleme kurulu tarafından 18 Mayıs 2022 tarihinde Aydın İl Milli
Eğitim Müdürlüğü WEB (aydin.meb.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
– Yarışma neticesinde başarılı çalışmalar Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya
hesaplarında ve web sitelerinde sergilenecektir.

8. Ödül
Değerlendirme kurulunun kararı neticesinde en yüksek puanı alan ilk üç yarışmacı
ödüllendirilecektir.
Ödüller 20 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek olan Aydın Teknoloji Şenliğinde
takdim edilecektir.

9. İletişim
Eposta: caglararge09@gmail.com WEB: https://aydinarge.meb.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × 3 =