Lise Öğrencileri Su Ödülü Proje Yarışması

Proje Yarışması
Lise Öğrencileri Su Ödülü Proje Yarışması

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:

Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:

Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden; birinci seçilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2021, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.

Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

ÖDÜLLER:

Ödül töreni, 2021 yılı Mayıs ayının son haftasında Covid-19 pandemisi sebebiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödüle layık görülen öğrenci ve bir refakatçisinin(veli veya öğretmen) ulaşımları kendilerine ait olmak üzere Ankara’da konaklaması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

Birincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 2.500 TL
İkincilik ödülü : Başarı Belgesi ve 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : Başarı Belgesi ve 1.500 TL

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular aşağıda belirtilen adrese, proje sahibi öğrencilerin cep telefonları, e-posta adresleri yazılı iletişim bilgileri ile okul müdürü imzalı üst yazı ekinde, 30 Nisan 2021 tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından www.dsi.gov.tr/tgso2021 linkine projeyi İngilizce dilinde özetleyen 5 dakikalık bir video kaydı yüklenecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir:
Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir?
Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür?
Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır?
Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
Bir sorunla nasıl baş edildiği,
Bir sorunun nasıl çözüldüğü,
Verileri analiz etme becerisi,
Deneyler ya da araştırmalar,
Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma.

Yöntem
Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı?
Sorun iyi tanımlanmış mı?
Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış?
Çalışma, planlı yürütülmüş mü?
Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?

Konu Bilgisi
Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti,
Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı,
Referans listesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı?)
Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır?
Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?

Pratik Beceriler
Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi?
Ölçümleri öğrenci mi yaptı?
Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı?
Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı?
Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü?
Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?

Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu?
Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?
Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı?

ULUSLARARASI FİNAL:

“Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2021”de birinciliğe layık görülen proje sahibi finalist(ler), 2021 yılı Ağustos ayının son haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek olan “2021 Dünya Su Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “2021 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması”nda ülkemizi temsil edecektir. Covid-19 pandemisi kapsamında belirlenecek uygulama doğrultusunda yarışmaya katılımın mümkün olmaması halinde ise, finalist(ler) online şeklinde gerçekleştirilecek yarışmada ülkemizi temsil edecektir.

Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.

Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce, konaklama ve yeme-içme masrafları ise Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.

Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından refakat edilecektir.

Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.

Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16, 06100; Çankaya /ANKARA

TEL: (312) 454 50 80

FAKS: (312) 454 50 85

E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr

Detaylı bilgi DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve DSİ Dış İlişkiler Müşavirliği’nden temin edilebilir.

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ……………Okulunda………….öğrenim gören………..TC Kimlik Numaralı……………velisi bulunduğum …………………öğrenciye ait görsel ve işitsel verilerimizin “Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2021”de ve 2021 yılı Ağustos ayının son haftasında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilecek olan 2021 Dünya Su Haftası, 2021 Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması” etkinlikleri kapsamında resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına onay veriyorum.

……………2020
Velisinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası

Velisinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası

Öğrencinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası

VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi bulunduğum………………okulu ……….öğrencisi……………………………Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasında……………ödülü kazanmıştır.

2021 yılı Mayıs ayı ……..günü …………saatler arasında yapılacak olan ödül törenine ödül kazanan ………….öğrencinin bir refakatçisi (veli veya öğretmen) ile………………….salonunda yapılacak olan ödül törenine katılmasına izin veriyorum.

……………2020
Velisinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası

Velisinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası

Öğrencinin
Adı Soyadı:
TC Kimlik No:
İmzası