Lise Öğrencileri Proje Yarışması Bilim Ödülleri

Lise düzeyinde hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerinin yaşamın her alanında (ev, sanayi,
tarım vb.) su kullanımını efektif kılacak, kuraklığa bağlı su krizi riskini azaltacak proje oluşturmalarını sağlamalarına yönelik proje yarışması bilim ödülleri.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türkiye geneli resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören lise düzeyinde hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencilerini kapsar.

Yarışmanın konusu, yaşamın her alanında (ev, sanayi, tarım vb.) su kullanımını efektif kılacak, kuraklığa bağlı su krizi riskini azaltacak projeler oluşturmaktır.

GENEL KATILIM ŞARTLAR!:
• Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıf öğrencileri kapsar.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
• Yarışmanın hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemez. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamaz ve üçüncü kişilere verilemez.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir proje ile katılabilecektir.
• Yapılacak projelerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Farklı yarışmalara (TÜBİTAK vb.) katılım sağlayarak başarılı olmuş ve ödül almış projeler başvuru yapamaz. Projenin ödül aldığı tespit edilirse değerlendirmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
• Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim Merkezleri, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler; kayıtlı bulundukları okullar aracılığıyla başvuru yapabilirler.
• Öğrenciler yarışmaya danışman öğretmenleri ile katılım sağlayabilir.
• Danışman öğretmen sadece kadrosunun bulunduğu okulun öğrencileri veya tam zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrencilerin projelerine danışmanlık yapabilir.
• Projelerin danışman öğretmenleri, kadrosunun bulunduğu veya tam zamanlı görevli olduğu okulda okuyan öğrenci ve/veya öğrencilerin birden fazla projesine danışmanlık yapabilir.
• Katılımcılar, projelerini www.tekfestyarisma.com adresindeki ilgili sekmede bulunan “Başvuru  Formunu” eksiksiz doldurduktan sonra bireysel olarak ya da posta yoluyla Özel Teknoloji Fen Koleji, 19 Mayıs Mah. Egemenlik Cad. No:76 Nilüfer/BURSA adresine göndermelidirler.
• Aynı adreste Formlar sekmesi içinde yer alan “EK-1, Veli İzin Belgesi” , “EK-2 Açık Rıza Onayı” ve “EK-3 Katılım Formu ve Taahhütname” doldurulması zorunludur.
• Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen yada destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.
• Proje içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Yarışma koşulları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Özel Teknoloji Fen Koleji tarafından projeleri değerlendirmek ve birinci olan projeyi seçmek için alanında uzman kişilerden jüri oluşturulmuştur.
• Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışma takvimine uymayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren projeler yarışma dışı kalacaktır.
• Veli İzin Belgesi (EK-1), Açık Rıza Onayı (EK-2) ve Katılım Formu ve Taahhütname (EK-3) bulunmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Ödül töreni 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
• Kazananların ödülleri IBAN numaralarına yatırılacaktır.
• Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME:
• Yarışmaya katılacak eserler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda ele alınacaktır.
• Değerlendirme sürecinin adil, objektif ve anlaşılabilir olması için, projeler 4 ana bölümde
değerlendirilecektir. Projenin neden geliştirildiği, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, projenin nasıl uygulanacağı ve en önemlisi projenin nasıl bir değişim ve sonucu hedeflediği dikkate alınacaktır.
• Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Özel Teknoloji Fen Koleji ödül vermeme hakkına sahiptir.

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
• Yarışma sonuçları www.teknolojifenkoleji.com ve www.tekfestyarisma.com adreslerinden duyurulacaktır.
• Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra bir hafta içerisinde tekfest@teknolojifen.com adresinden yarışmacıların itiraz hakkı bulunmakta olup, jüri üyelerimiz tarafından itirazı tekrar değerlendirilip yarışmacıya on gün içinde dönüş sağlanacaktır.

Proje Yarışma Tarihi 14 Ocak 2022 – 18 Mart 2022
Dereceye Giren Projelerin İlan Edilmesi 14 Mayıs 2022

ÖDÜLLER:
Birincilik 10.000 TL+ Birincilik Plaketi
İkincilik 5.000 TL + İkincilik Plaketi
Üçüncülük 2.500 TL + Üçüncülük Plaketi

EK FORMLARA ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİ:
Özel Teknoloji Fen Koleji
19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi No:76 Nilüfer/BURSA
Telefon: 0224 411 44 44 / 0505188 2414
E-posta: tekfest@teknolojifen.com
Facebook: teknolojifenkoleji
Instagram: teknolojifenkoleji