Lise Öğrencileri Patent ve Faydalı Model Yarışması

Patent Yarışması
Lise Öğrencileri Patent

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından düzenlenen “I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması” başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren okul ve kurumlarda lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler tarafından 01 Kasım 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak yapılabilecektir.

Bu yıl ilk kez lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek olan; Patentle Türkiye – I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması ile öğrencilerimizin teknolojik gelişimin en önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalıklarını artırmak, patent araştırması ve patent/faydalı model başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Öğrenciler yarışmaya TÜRKPATENT’in elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden (epats.turkpatent.gov.tr) online patent ve faydalı model başvurusu yaparak ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler.

Yarışmaya öğrenciler bağımsız bir şekilde ya da grup halinde katılabilecekleri gibi öğretmenleriyle birlikte de katılım sağlayabilecekler. Fakat yapılacak başvurularda en az bir öğrencinin başvuru sahibi olarak eklenmesi gerekiyor..

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Kurumumuz tarafından oluşturulacak jüri tarafından başvuru unsurlarının hazırlanışı, teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması, teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı, koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı, tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi, teknik etki, sanayiye uygulanabilirlik, ticarileşme potansiyeli kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve yarışmada dereceye giren adaylara aşağıda yer alan ödüller verilecektir.

Ödüller:

Birinciye 20.000 TL
İkinciye 15.000 TL
Üçüncüye 10.000 TL
Dördüncü ve beşinciye 5.000 TL
Altıncı ila onuncuya 4.000 TL
On birinci ila yirminciye 3.000 TL
Yirmi birinci ila otuzuncuya 2.000 TL para ödülü verilecektir.

KİMLER KATILIM SAĞLAYABİLİR?

Okullarımızda öğrenim gören ve teknik bir buluş/fikre sahip olup patent başvurusu yapacak her lise öğrencisi yarışmaya katılım sağlayabilir.

Bir patent başvurusunun yarışma kapsamında değerlendirilmesi için başvuru sahipleri içinde en az 1 öğrenci yer almalıdır. Örneğin aşağıdaki durumlarda başvuru yarışmaya kabul edilir.

– Öğrenci
– Öğrenci + gerçek veya tüzel kişiler

DEĞERLENDİRME VE KRİTERLER

Yarışma için başvurular 01/11/2020 tarihinde başlayıp 31/01/2021 tarihinde sona erecektir.

Yarışmaya katılım, ilgili mevzuat hükümlerine göre patent başvurusu yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım, www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden elektronik başvuru sistemimiz olan EPATS’a e-devlet yoluyla giriş yapılarak sadece online olarak gerçekleştirilecektir.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış, başvuru unsurları tam olan veya yasal süreler içinde tamamlanmış bir patent başvurusu olması gerekmektedir.

Başvuru unsurları eksik olan başvurular yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre buluş niteliğinde sayılmayan ve patentlenebilir nitelikte olmayan konuları içeren buluşlar yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma kapsamında alınan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından oluşturulacak jüri heyeti tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır;

– Başvuru unsurlarının hazırlanışı

– Teknik çözüm getirilen problemin tanımlanması

– Teknik çözümün uygulanmasını sağlayacak yeterlilikte anlatımı

– Koruma kapsamının belirlenmesi, istemlerin yazımı

– Tekniğin bilinen durumuna göre buluşun yenilik seviyesi

– Buluş basamağı

– Teknik etki

– Sanayiye uygulanabilirlik

– Ticarileşme potansiyeli

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two − one =