Lise Öğrencileri Ömer Seyfettin 12.Öykü Yarışması

Ömer Seyfettin
Lise Öğrencileri Ömer Seyfettin 12.Öykü Yarışması

Bu yarışma ile okulumuzda öğretmenlik görevi de yapmış olan Türk öykücülüğünün önemli simalarından Ömer Seyfettin’i tekrar anarak öğrencilerimizin öykü türüne ilgi duymaları, öykü türünü kullanarak kendilerini doğru ve etkili ifade etmeleri, olay ve durumlara bakış açısı zenginliği ve ayrıntıları tahlil yeteneği kazanmaları, gençleri öykü yazmaya teşvik ederek kurgu yeteneklerinin geliştirilmesi ve öykücülüğümüze yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖMER SEYFETTİN 12. ÖYKÜ YARIŞMASI

Yarışma Türü ÖYKÜ YAZMA YARIŞMASI

Yarışma Konusu “Mektup”

Yarışma Kapsamı ve Katılımcılar İstanbul ili geneli bütün özel ve resmi liseler

Genel Katılım Şartları
İl genelinde resmi veya özel liselerde kayıtlı bir öğrenci olmak

Gönüllülük Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Katılımcılar eserlerini omerseyfettinyarisma@gmail.com adresine ek
şeklinde word belgesi olarak göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli
kabul edilmeyecektir. Katılımcıların eserlerinin son sayfasına katılım
formunu eklemeleri gerekmektedir.

Yarışma Şartları
a. Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim, Din Öğretimi,
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde (Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri yarışmanın okul içi kategorisinde değerlendirileceklerdir.

b. Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

c. Öyküler, yarışma kuralları çerçevesinde “mektup” konusunda yazılmalıdır.

d. Öyküler 2000 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta yazılmalıdır.

e. Öyküler daha önce başka yerlerde yayınlanmamış olmalı, alıntı ve uyarlama olmamalıdır.

f. Öyküler bilgisayarda times new roman karakteriyle 12 punto ile yazılacaktır.

g. Katılımcılar eserlerini omerseyfettinyarisma@gmail.com adresine ek şeklinde word belgesi olarak göndereceklerdir. Başka bir başvuru şekli kabul edilmeyecektir. Katılımcıların eserlerinin son sayfasına katılım formunu eklemeleri gerekmektedir.

h. Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.

ı. Yarışmaya her okul en fazla üç eser ile başvuru yapabilir.

i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.

j. Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.

k. Yarışma şartnamesi, katılım formu ve taahhütname, açık rıza onayı ve veli izin belgesi https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr/ adresinden de indirilebilir.

l. Yarışma sonuçları 6 Mart 2024 tarihinde https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

m. Yarışma eserleri e-posta yoluyla gönderilebildiği için özel gereksinimli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Özel gereksinimli bireylerin dereceye girdikleri taktirde ödül törenine katılımları için gerekli ulaşım desteği okulumuz tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Eserler, 100 puan üzerinden,
Konuya uygunluk 20 puan, Noktalama ve İmla 20 puan,
Öykünün Teknik Yönü 20 puan, Özgünlük 20 puan,
Etkileyicilik 20 puan şeklinde değerlendirilecektir.

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati
13 Şubat 2024, 23.30

Sonuçların Açıklanacağı Tarih
6 Mart 2024

Sonuçların Açıklanacağı Yer
Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Konferans Salonu

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri
BİRİNCİLİK :2000 TL
İKİNCİLİK :1500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK : 1000 TL
MANSİYON : 500 TL

Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilecektir.
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana
çıkaran ödül verilmeyecektir.

Ödüllerin Nasıl Verileceği?
Ödüller ve katılım belgesi ödül töreninde verilecektir. Katılım belgesi
ödül töreni tarihinde Kabataş Erkek Lisesinden teslim alınacaktır.

Ödül Töreni Tarihi ve Saati
6 Mart 2024, 10.30

Ödül Töreni Yeri
Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Konferans Salonu

Ücret Durumu
Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep
edilmeden düzenlenecektir.

İletişim Telefon
0212 259 91 12

İletişim e-posta adresi
omerseyfettinyarisma@gmail.com

İletişim Adresi
Çırağan Caddesi No 40 Ortaköy 34349 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

Diğer Hususlar
a. Yarışmanın planlanması, hazırlanması ve değerlendirilmesi; yarışmada görev alan kişi veya kişilerin gönüllülük esasına dayalıdır. Yarışmada herhangi bir ticari amaç güdülmemiştir, katılım ücretsizdir.
b. Etkinliğin bütçesi Kabataş Erkek Lisesi Okul-Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.
c. Sonuçlar, 6 Mart 2024 tarihinde saat 10.30’da Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Binası Konferans Salonu’nda yapılacak ödül töreninde açıklanacak ve https://kabataserkeklisesi.meb.k12.tr okul internet adresinde de ilan edilecektir.