Lise Öğrencileri Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması

Lise Öğrencileri Yarışması
Lise Öğrencileri Poster Yarışması

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ve
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İŞ BİRLİĞİNDE
LİSE ÖĞRENCİLERİ ULUSAL ÖĞRENCİ
KONGRESİ VE POSTER SUNUMU YARIŞMASI

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenimine
devam etmekte olan öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerini geliştirerek yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi ve bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturularak bilim insanları, akademisyenler ve yeni teknolojilerin araştırma alanlarına yönelik çalışmalar yapan sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları
1. Yarışmaya, Türkiye’deki resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm
öğrenciler katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir poster çalışması ile katılabilir ve her poster
çalışması en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır. Birden fazla öğrenci ile hazırlanan
poster çalışmasında öğrenciler aynı okuldan olmalıdır.

3. Poster çalışmasında sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla
poster çalışmasında danışmanlık yapabilir. Danışman, öğrencilerle aynı okulda görev
yapan bir öğretmen olmalıdır.

4. Poster çalışmasının, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri
tarafından şekillendirilmiş, danışarak da olsa kendi bilgi ve becerileri ile ortaya konmuş
olması gerekmektedir. Fikir aşamasında veya devam etmekte olan bir çalışmayla
yarışmaya başvuru yapılmaz. Poster çalışmasının, yarışmanın web sayfasında yer
alan formatta ve sonlandırılmış olarak yarışma başvurusunun yapılması gerekir.

5. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
çalışma içeriğinin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, kişilik haklarını ihlal
eden içeriklerin yer alması, postere konu çalışmada etnik kökene, kişi veya toplumu
karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya
doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve
yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında çalışma
başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

6. Poster hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılacak veri toplama çalışmalarında
kullanılacak araçlarının uygulanabilirliğine ilişkin il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden
alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

 

Başvuru İşlemi
1. Poster hazırlama kılavuzuna göre hazırlanan ve tamamlanan çalışmaların başvuruları
10 Kasım 2022 tarihinde başlar, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 17.30’da sona erer.
Başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru
yapacak öğrencilerin (iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin)
ve danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr)

2. İki veya üç öğrenci tarafından hazırlanan çalışmalarda başvuru sistemine bir öğrenci
giriş yapar ve diğer öğrenci/öğrenciler ile danışman bilgilerini kendi bilgileriyle birlikte
sisteme kaydeder.

3. Öğrencilerin sisteme yüklenecek fotoğrafları son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.

4. Postere konu proje çalışması, yarışmanın web sayfasında bulunan şablon kullanılarak
hazırlanır ve tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Çalışma özeti en
az 150, en fazla 250 kelime; çalışma raporu en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır.
Çalışma raporu dışında kalan belgeler (bilimsel etik formu, izin belgeleri, fotoğraf,
anket vb.) sistemde EK BELGELER kısmına yüklenir. Başvuru sistemine yüklenecek
belgelerin dosya adı 25 karakteri geçmemeli, kişisel bilgiler içermemeli ve dosya
uzantısı ‘.pdf’ şeklinde olmalıdır.

5. Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra değişiklik için onayı
kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

6. Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman öğretmen bilgileri dâhil hiçbir
değişiklik talebi kabul edilmez. Herhangi bir nedenle sistemde başvurusu
tamamlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

7. Başvuru formu, TÜBİTAK’a gönderilmez. Bu formun başvuru sahipleri tarafından
saklanması ve TÜBİTAK tarafından istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.

8. Final aşamasına geçen öğrenciler tarafından Muvafakatname ve Yarışma Kuralları
Kabul Formu final aşaması öncesinde doldurularak TÜBİTAK’a gönderilir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Matematik ile Çevre ve İklim Değişikliği olmak üzere 2 alanda yapılacaktır.

Ödüller
Yarışmanın final aşamasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan
çalışmalara Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri; öğrenciler için çalışma başına
para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine ise para ödülü şeklinde verilir. Final
yarışmalarında verilecek ödül ücretleri daha sonra yarışmanın web sayfasında
yayınlanacaktır.

POSTER YARIŞMASI
Başvuru Başlama Tarihi 10 Kasım 2022
Son Başvuru Tarihi 30 Kasım 2022
Final Yarışması Tarihi 26-28 Aralık 2022

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
1. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve başvuru sistemine yüklenen poster çalışmaları,
her alan için oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna
yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

2. Poster çalışmaları; Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler,
Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.

3. Ön değerlendirme sonucunda başarılı bulunan çalışmalar, final etkinliğine davet edilir.
Final yarışmasına davet edilen öğrenciler, yarışmanın web sayfasında yayınlanacak
Poster Şablonuna göre final etkinliğine hazırlanır.

4. Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin final aşamasına davet edilmeleri
durumunda, yapacakları sunumda tüm yarışmacıların bulunması zorunludur. Aksi
halde çalışma yarışmadan elenir. Ancak çalışmada yer alan öğrencinin yarışmadan
çekilmek istediğini ve tüm haklarını çalışmada yer alan diğer öğrenci/öğrencilere
devrettiğini belirten yazılı beyanını TÜBİTAK’a iletmesi durumunda, çalışmada yer alan
diğer öğrenci/öğrenciler yarışma sürecine devam edebilecektir. Bu yazılı beyanda,
öğrenci ve velisi ile danışman öğretmenin imzasının olması zorunludur.

5. Final aşamasında çalışma sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır.
Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda ppt veya pttx formatında sunum
hazırlamaları beklenir. Sunumlarda kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı
TÜBİTAK tarafından sağlanır. Final aşamasında kullanılması öngörülen diğer teknik
donanım ise çalışma sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 2 =