Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıLise Öğrencileri “Kutuplar ve İklim Değişikliği” Resim Yarışması

Lise Öğrencileri “Kutuplar ve İklim Değişikliği” Resim Yarışması

“Kutuplar ve İklim Değişikliği” temalı resim yarışması, lise öğrencilerimizin çevre bilincinin oluşumuna katkı sağlamak, genç nesillerin topluma ve yaşadığı çevreye saygıyla yaklaşmasına, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu edinmesine yardımcı olmanın yanı sıra çevreyi koruma bilincini aşılamak ve sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler olarak yetişmelerini ve fark edilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN ADI: KUTUPLAR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

YARIŞMANIN KONUSU
Yapılacaklar resimler, kutuplar ve iklim değişikliği konularını içerisinde barındırmalıdır.
*Bu yarışma Bu yarışma TÜBİTAK 4004 Doğa F.ğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen “Dünyamızın Kara Kutusu Kutuplar, Bilimle Aydınlanıyor” projesi dahilinde düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm okullarımızda öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencilerimiz katılabilecektir.

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

• Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

• Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.

• Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya, kuru boya, guaj vb.),

• Yarışmaya katılacak resimlere siyah paspartu yapılmalıdır.

• Başvuru bilgileri eksik olan, internet ortamından alıntı yapılan, paspartusuz olan ve son gönderim tarihinden sonra tarafımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Her yarışmacı sadece bir resim ile katılım sağlayabilir.

• Her okul birden fazla eserle katılabilir.

• Yarışmaya katılacak resimler kesinlikle yardım almadan yapılmalı ve başka eserlerden kopya alınmamalıdır.

• Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Ekl’deki etiket örneği kullanılarak arka sağ alt yüzüne sırasıyla Ad, Soyad, İl/İlçe, Okul, Sınıf, İletişim Numarası bilgileri yazılacaktır.

• Resimler en geç 3 Ekim 2022 tarihine kadar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimine kargoyla, postayla veya elden teslim edilmelidir. Kargo/posta bedeli göndericiye aittir.

• Kargodan dolayı meydana gelen gecikmelerde sorumluluk gönderi sahibine aittir. 3 Ekim 2022 tarihinden sonra Müdürlüğümüze ulaşan resimler değerlendirilme alınmayacaktır.

• Dereceye giren katılımcıların ödülleri düzenlenecek ödül töreninde teslim edilecektir.

• Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartlan kabul etmiş sayılır.

• Gerekli hallerde Millî Eğitim Bakanlığının bilgisi ve onayıyla yarışma şartnamesinde değişiklik yapılabilir.

ÖDÜLLER
• Birincilik Ödülü: Bisiklet + Katılım Belgesi
• İkincilik Ödülü: Tablet + Katılım Belgesi
• Üçüncülük Ödülü: Kulaklık + Katılım Belgesi

*İ1 dışından başvuran öğrencilerin derece almaları ve ödül törenine gelmeleri durumunda konaklama ve ulaşımlarını kendi imkanlarıyla karşılamaları gerekmektedir.

*Derece alan hak sahiplerinin ödülleri istemeleri dahilinde gönderim masrafları müdürlüğümüzce karşılanmak üzere posta yoluyla gönderilecektir.

*Engelli öğrencilerimiz, ödül törenine katılmak isterlerse belirtilen iletişim numaraları ile irtibat kurmaları halinde gerekli tüm destek verilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTELERİ
a) Yaratıcılık (fikir özgünlüğü) 25 Puan
b) Amaca uygunluk, ilgili temayı resim yoluyla yansıtabilirle 25 Puan
c) Resim tekniğini uygulama (çizgiler, renkler, uyum) 25 Puan
d) Kompozisyon (Resmin düzeni ve genel görünüşü) 25 Puan
TOPLAM 100 Puan

DEĞERLENDİRME KURULU
Müdürlüğümüze (Trabzon) iletilen eserlerin nihai değerlendirmesi. Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Görsel Sanatlar Öğretmeni 1 üye. Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nü temsilen 2 üye, Karadeniz Teknik Üniversitesini temsilen 1 üye ve Recep Tayip Erdoğan Üniversitesini temsilen 1 üye’den oluşan toplam 5 kişilik Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Tarafımıza ulaşan tüm eserler Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçları 07.10.2022 tarihinde https://trabzonarge.meb.gov.tr/ sayfasında ilan edilecektir. İtiraz başvuruları argetrabzon@mnail.com adresi üzerinden alınacaktır.

Son Teslim Tarihi 03.10.2022
Sonuç Açıklama Tarihi 07.10.2022

İLETİŞİM
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi
İnönü Mh. Trabzonspor Bulvarı Meslek Lisesi Yanı Ortahisar / Trabzon
0462 223 55 52 / 14 (PROJELER OFİSİ)

 

Ek2:

Veli İzin Belgesi

VELİ İZİN BELGESİ
(Yarışmaya Katılım ve Eser Yayınlama)

İşbu veli izin belgesi ile velisi olduğum………………………………………………………………………. ’ın sınıfı

…….  nolu öğrencinin Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal

Kutuplar ve İklim Değişikliği Resim Yarışması’na katılmasına ve yarışmaya gönderdiğimiz eserin ticari kazanç elde edilmeksizin, yarışmayla ilgili faaliyetlerle sınırlı olmak ve tüm telif hakları eser sahibine ait olmak kaydıyla Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ve/veya Bakanlık Merkez Teşkilatına ait mecralarda yayınlanmasına izin veriyorum.

Adres:

Telefon:

Veli Adı Soyadı:

 

 

Ek 3:

Aydınlatma Metni

 

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel olmak üzere tüm kişisel veriler, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, yarışma sonuçlarını Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait mecralarda paylaşmak ve ödülleri teslim etmek amacıyla yarışma takvimi boyunca işlenecektir.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacak olup belirtilen durumların dışında üçüncü kişilerle asla paylaşılmayacak ve etkinlik takviminin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

Ek4:

Açık Rıza Onay Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme

yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ……………………………………………………………………………………….

okulunda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum

adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin

Ek 3’te belirtilen hususlar (Aydınlatma Metni) kapsamında kullanılmasına;  Onay veriyorum  Onay vermiyorum

Öğrencinin ;

Adı Soyadı ;

Numarası

Veli Adı Soyadı İmzası

 

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.