Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın yeni dönemine ilişkin çağrı metni ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik
bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri
alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli
çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri
haline gelmesine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları
1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç
öğrenci tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.

5 Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

6 Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir.
Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz.
Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya
başvurusunun yapılması gerekir.

7 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

9 Proje hazırlığında kullanılması planlanan veri toplama araçlarının (test, anket,
görüşme formu, vb.) elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi
gerekir. Veri toplama araçlarının uygulanabilmesine ilişkin İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesinin taratılarak sisteme yüklenmesi gerekir.

10 Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından
değerlendirilecek olup proje içeriğinin alt alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili
olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve alt alan seçimlerinde başvuru
süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Yarışma Kategorileri
Yarışma; Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Yer Bilimleri olmak
üzere dört ana alanda düzenlenir.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın 2022-2023 dönemine ilişkin çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Söz konusu yarışmanın başvuruları, çağrı duyurusunda belirtilen tarihlerde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Lise seviyesinde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi sürece katılmaya davet ediyoruz.

2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Çağrı Duyurusu için:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2204_c_cagri_metni_4.10.2022.pdf

2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Proje Rehberi için:

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/kutup_proje_rehberi_2023_4.10.2022.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × three =