Lise Öğrencileri Küçürek Öykü Yazma Yarışması

Lise Öğrencileri
Lise Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ
KÜÇÜREK ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Konu:
Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen küçürek öykü yazma yarışmasının
konusu “umut” tur.

2. Amaç:
Yarışmanın amacı, yazmaya özendirmek, edebiyatın bir ürünü olan öykü türünü sevdirmek, yazıp
üreterek kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma
kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

3. Başvuru Koşulları:
a. Yarışma İstanbul ili sınırları içindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi liselerde
(Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar
Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Spor Lisesi,
Resmi Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Güzel Sanatlar Lisesi) öğrenim gören öğrencilere açıktır.
b. Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
c. Öyküler küçürek öykü yazma kuralları çerçevesinde “umut” konusunu işlemelidir.
d. Öykülerin uzunluğu en fazla 150 kelime olmalıdır. Öyküler Times New Roman karakterinde 12 punto
büyüklüğünde yazılmalıdır.
e. Yarışmaya katılan öyküler, Türkçenin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
f. Katılımcılar yarışmaya bir eser ile katılabilirler.
g. Yarışmaya gönderilen eserler başka bir yarışmada kullanılamaz.
h. Her okul en fazla 3 eser ile başvuru yapabilir.
ı. Başvuru için;

1. Eserler en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar şartname ekindeki katılım formu, açık rıza onayı
ve veli izin belgesi ile birlikte [email protected] adresine e-posta olarak veya
kapalı zarf içerisinde Kadıköy Anadolu Lisesi Hikâye Yazma Yarışması başlığıyla Caferağa
Mah. Dr. Esat Işık Cad. No 68 34710 Moda/Kadıköy İSTANBUL adresine posta ile
gönderilmelidir.

2. Eserin koyulduğu zarfın üzerinde ve eserin arka kısmında katılımcının adı, soyadı, iletişim
bilgileri yazılmış olmalıdır.

3. Katılım formu, açık rıza onayı, veli izin belgesi ve şartname
http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden indirilebilir.

4. Katılım formu ve diğer belgeler ıslak imzalı olmalıdır.
Not: Başvuru dosyaları elden teslim edilebilir.
i. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Eserler iade edilmez.
j. Yarışma katılım formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır.
Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde
belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal
sorumluluk imza sahibine aittir.
k. Eserler e-posta yoluyla gönderilebildiği için engelli bireylerin yarışmaya katılmaları konusunda
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

4. Esere Ait Haklar
a. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları eser sahibine aittir. Eser sahibinin izni ile eserler
Müdürlüğümüz tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi
alanlarda kullanılabilir.
b. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada kullanılmış olmaması gereklidir, aksi
takdirde eserler değerlendirme dışı olacaktır.
c. Yarışmaya gönderilen eserlerde özgün olmayan kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı,
yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
d. Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23.
maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde
tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını
kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kadıköy Anadolu Lisesi tam ruhsatla
yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler
tarafından doldurulması gerekmektedir.

5. Değerlendirme:
a. Değerlendirme iki kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finale seçilen 10 eser ikinci bir
değerlendirmeye tabi tutularak dereceye girenler belirlenecektir.
b. Eserler 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

c. Değerlendirme Kriterleri:
– Küçürek öykü türünün özelliklerine uygun bir anlatım kullanabilme, (40 puan)
– Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, (10 puan)
– Türkçenin etkili ve güzel kullanılması, (25 puan)
– Özgünlük. (25 puan)
d. Ön eleme Kadıköy Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri tarafından yapılacaktır.
e. Seçici Kurul Üyeleri:
– Meltem EREN – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
– Songül BEDİR ATİK – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
– Ayşe Nur AYDIN – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
– Sıddık CANSEVER – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
– Mustafa KUĞU – Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
– Yiğit BENER – Yazar
– Müge İPLİKÇİ – Yazar

f. Yarışma sonuçları 24 Eylül 2021 tarihinde http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinden
duyurulacaktır.

g. Ödüller:
Birincilik Ödülü: 2000 TL
İkincilik Ödülü: 1500 TL
Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
Mansiyon: Kitap Seti

h. Yarışmanın herhangi sponsoru yoktur. Yarışma kapsamında katılımcılara verilecek katılım belgeleri,
ödül töreni masrafları ve ödüller dâhil Kadıköy Anadolu Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için
yapılmış olan şartlı bağıştan karşılanacaktır.

ı. Değerlendirme şartnamede yer alan kriterler doğrultusunda gerçekleşecektir. Yarışmanın her
aşamasında jüri kararları nihai olup sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

6. Yarışma Takvimi:
Sıra No: Faaliyetin Adı Tarihi
1 Yarışma Hakkında Bilgilendirme Nisan 2021
2 Son Başvuru 20 Ağustos 2021
3 Ön Eleme 3 Eylül 2021 (Öğretmen seçici
kurul üyeleri)
4 İkinci Eleme 20 Eylül 2021 (Yazar ve
öğretmen seçici kurul üyeleri)
5 Sonuçların Açıklanması 24 Eylül 2021

7. Ödül Töreni:
Pandemi şartları nedeniyle ödül töreni ve yeri Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğünce
http://kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr/ adresinde sonradan ilan edilecektir.

8. Diğer Hususlar:
a. Yarışma tamamen gönüllük esasına göre yürütülmektedir. Yarışmanın planlanması, hazırlanması,
değerlendirilmesi hususlarında görev alan kişi veya kişilerin maddi çıkar elde etmesi söz konusu
değildir.
b. Yarışmada herhangi bir ticari amaç güdülmemiştir, katılım ücretsizdir.
c. Etkinliğin bütçesi Kadıköy Anadolu Lisesi Okul-Aile Birliği hesabına yarışma için yapılmış olan şartlı
bağıştan karşılanacaktır.

9. İletişim:
Kadıköy Anadolu Lisesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Cad. No 68 34710 Moda/Kadıköy
İSTANBUL
Tel.: (216) 345 09 44-45
e-posta: [email protected]

Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

12 + 13 =